ggg ggg

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE:

VII Forum Rolników i Agrobiznesu

W Forum, które odbyło się 29 listopada w Poznaniu, wziął udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Wicepremier Henryk Kowalczyk poruszył następujące tematy:

Wzrost kosztów produkcji rolnej:

  • Jeszcze nie do końca wyszliśmy z ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, a już musieliśmy się zmierzyć ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę – stwierdził wicepremier. – Dziś najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Polska jest pod tym względem bezpieczna, ale wiele miejsc na świecie jest zagrożonych jego utratą. Cały czas żyjemy w niepewności co do kolejnych kroków podejmowanych przez Rosję – dodał.
    Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że skutki tej agresji bardzo mocno wpłynęły na sytuację gospodarczą na świecie, w tym również na rolnictwo. Szczególnie mocno ten sektor ucierpiał w wyniku drastycznego wzrostu cen surowców, a zwłaszcza gazu. Konsekwencją był dynamiczny wzrost cen nawozów.

Kłopoty z eksportem surowców rolnych z Ukrainy:

— Jest problem z przewozem zbóż z Ukrainy. Unia Europejska obiecała na wiosnę korytarze solidarnościowe, ale i my, i Rumunia zostaliśmy z tym problemem sami – podkreślił wicepremier, który przypomniał, jak istotny jest transport produktów rolnych z Ukrainy do odbiorców na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Obecnie odbywa się on drogą morską przez Morze Czarne. Ze względu na inny rozstaw torów zwiększenie tranzytu przez Polskę nie jest możliwe.

Zmiany klimatyczne:

  • Będziemy wspierać finansowo rolników w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z jej magazynowaniem – zapowiedział Henryk Kowalczyk, zwracając przy tym uwagę na różne inne możliwości, wynikające np. z budowy biogazowni. Wicepremier podkreślił, że odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne jest także zmiana filozofii Wspólnej Polityki Rolnej.

Plan Strategiczny:

  • Najważniejsze zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 to odejście od programów rolno-środowiskowych na rzecz ekoschematów, które są włączone w I filar płatności oraz znaczące zwiększenie środków finansowych na dobrostan zwierząt – poinformował. – Generalnie filozofią Planu Strategicznego jest wsparcie gospodarstw komplementarnych, które mają produkcję i zwierzęcą, i roślinną – podkreślił.
    Szef resortu rolnictwa wskazał także na pewne niedogodności związane z warunkowością i zapewnił, że będziemy jeszcze o tym dyskutowali z Komisją Europejską.

Rynek nawozów:

Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział dalsze budowanie Krajowej Grupy Spożywczej i jej zaangażowanie do dystrybucji nawozów. Poinformował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wkłada wiele wysiłków w to,
aby cena nawozów była akceptowalna dla rolników.

Europejski Zielony Ład:

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do zagrożeń dla polskiego europejskiego rolnictwa, które wynikają z Europejskiego Zielonego Ładu. – Ten ład w rolnictwie skupia się na trzech elementach: ugorowaniu 4 proc. użytków ornych, co jest na razie odroczone, ograniczeniu nawożenia, gdzie na szczęście nie ma jeszcze rozporządzeń oraz na redukcji stosowania środków ochrony roślin o 50 proc. – stwierdził. – Poszukujemy sojuszników w blokadzie rozwiązania dotyczącego redukcji środków ochrony roślin – zapewnił i dodał, że do tej pory Polskę wspiera 18 państw, ale to jeszcze zbyt mała liczba ludności, aby zablokować propozycję.
Według wicepremiera Henryka Kowalczyka proponowana redukcja środków ochrony roślin w wysokości 50 proc. jest zagrożeniem dla rolnictwa europejskiego i jest bardzo niesprawiedliwa dla rolnictwa polskiego, które zużywa znacznie mniej tych środków niż inne państwa członkowskie.
Wicepremier uznał za niezbędne ponowne przeanalizowanie tempa wprowadzania zmian i osiągania wskaźników założonych w nowej WPR.

442 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Energetyczne wzmocnienie w Łochowie

Większe możliwości przyłączania nowych Odbiorców, zmniejszenie czasu i ilości przerw w zasilaniu, podniesienie parametrów dostarczanej energii - zmodernizowana sieć SN...

Zamknij