ggg ggg

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

W Zatorach, w powiecie pułtuskim podpisano pierwszą umowę w ramach rządowego programu „Wsparcie dla dzieci z terenów byłych PGR”.

Kwota ponad 500 mln zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z obszarów popegeerowskich. Do programu wpłynęło ponad 200 tys. wniosków. Wszystkie zostaną pozytywnie załatwione. Gminy dostaną pieniądze, ogłoszą przetargi i w ciągu paru tygodni komputery, laptopy i tablety mają trafić do uczniów. Program ma na celu przede wszystkim wyrównanie szans rozwojowych. Uczniowie otrzymają na własność 215 tys. komputerów i laptopów oraz 3 tys. tabletów.
Program jest finansowany z funduszy europejskich. Sprzęt komputerowy będzie własnością beneficjentów. Gminy nie muszą mieć wkładu własnego. Wnioski przyjmuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
W uroczystości podpisania umowy w szkole w Zatorach przez wójta gminy Zatory Grzegorza Falbę i przedstawiciela Polski Cyfrowej wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.
Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę na – uwidoczniony szczególnie w czasie nauczania zdalnego w okresie pandemii – deficyt w zakresie sprzętu komputerowego i edukacji cyfrowej dotyczący dzieci z wsi popegeerowskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził swoją niezgodę na taki stan rzeczy, który dzięki realizacji projektu będzie mógł się zmieniać.
Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że nie jest to jedyny program skierowany do środowisk popegeerowskich. Wyraził nadzieję, że program zapoczątkuje dalsze działania na rzecz rodzin popegeerowskich, gdyż temu środowisku należy się wsparcie.

Prawie 15,92 mld zł na kontach rolników w ramach dopłat za 2021 r.

Do 11 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ok. 13,24 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ponad 2,67 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.
W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW. 1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania płatności końcowych – jest na to czas do 30 czerwca 2022 r.
Ważne, by oczekujący na wypłaty sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont. Jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze nie będą mogły być przekazane. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać w biurach powiatowych Agencji.

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – 15 lutego ruszył nabór wniosków

Od 15 lutego rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie.
Dotyczy to rolników spełniających kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.
Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej, przy czym może on złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r.
do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r.,
przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.
Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej ARiMR w dniu rozpoczęcia naboru. Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji do 29 kwietnia br. Można je składać osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego.

Nawet ćwierć miliona zł pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

PPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa ogłosił, że wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na udzielanie pomocy ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od 28.02.2022 r. do 28.04.2022 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF).

Beneficjenci mogą otrzymać: 150 tys. zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; 200 tys. zł, za utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 250 tys. zł – za utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Wszystkie szczegóły, a także formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Rekordowe wyniki polskiego eksportu

Miniony rok był rokiem kolejnego rekordu w eksporcie z Polski towarów rolno-spożywczych. – Wzrost eksportu był bardzo znaczący. Jego wartość ogółem wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9 proc. i osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld euro, tj. 170,8 mld zł – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk:

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Dodał, że utrzymuje się dobre tempo wzrostu eksportu, przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu importu. – Różnica pomiędzy eksportem, a importem powiększyła się o blisko
10 proc. i dodatnie saldo wymiany produktów rolno-spożywczych wynosi obecnie 12,7 mld euro – oznajmił wicepremier.

585 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Walka strażaków PPSP w Wyszkowie i powiecie wyszkowskim ze skutkami wiatru i nawałnic

W ostatnich dniach nad terenem całego kraju przeszły fronty atmosferyczne powodujące niebezpieczną sytuację pogodową - występowanie silnych wiatrów oraz opadów...

Zamknij