ggg ggg ggg ggg

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE:

Sto dni w resorcie rolnictwa – podsumowanie

– Najważniejsze dla mnie jest nawiązanie kontaktu z rolnikami – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji (9 lutego) podsumowującej jego pierwsze sto dni pracy w resorcie.
Wicepremier Kowalczyk stwierdził, że bezpośrednie spotkania z rolnikami są dla niego bardzo cenne. Pandemiczne obostrzenia ograniczyły ich liczbę, ale gdy sytuacja się unormuje – wicepremier będzie nadal odwiedzał wszystkie województwa i wsłuchiwał się w głosy rolników.

W ciągu minionych stu dni doprowadzono m.in. do tego, że już w tym roku gospodarstwa o powierzchni do 30 ha otrzymają płatności na poziomie przekraczającym średnią unijną, a od przyszłego roku obejmie to także gospodarstwa o powierzchni do 50 ha.

Nowe rozwiązania dotyczą także ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Kompleksowy system ubezpieczeń będzie obejmował również suszę. Na tegoroczne dopłaty do ubezpieczeń zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie ok. 3 mld złotych. System opierać się będzie na zasadach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z 65-procentową dopłatą do składki z budżetu państwa.

W związku z bardzo wysokimi cenami nawozów i energii – resort oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie dopłat do nawozów. Jako, że jest to jeden z postulatów protestujących 9 lutego rolników – wicepremier Kowalczyk powiedział, że w przypadku zgody – dopłaty zostaną uruchomione natychmiast.
Komentując inne postulaty, szef resortu stwierdził, że nie ma niekontrolowanego napływu produktów żywnościowych do Polski, a wszystkie inspekcje bardzo ściśle kontrolują wszelkie ewentualne nieprawidłowości. Jeśli chodzi o ubezpieczenia – 2/3 składki pokrywa budżet państwa. A co się tyczy oddłużenia rolników poinformował, że stosowna zmiana przepisów została przyjęta przez rząd i propozycja zmian ustawy znajduje się już w Sejmie.

Nowy sekretarz stanu w resorcie

Rafał Romanowski, dotychczasowy podsekretarz stanu, w związku z objęciem mandatu poselskiego, został przez premiera Mateusza Morawieckiego 8 lutego powołany na sekretarza stanu i jednocześnie pełnomocnika ds. kształtowania ustroju rolnego.
Rafał Romanowski został posłem z okręgu wyborczego nr 16 (płocko-ciechanowskiego). Zastąpił Łukasza Szumowskiego, byłego ministra zdrowia, który zrezygnował z mandatu.

Wkrótce nabór wniosków o pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 15 lutego rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, będą mogli składać w Agencji wnioski o wsparcie.

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w gospodarstwach których w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt.

Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do Agencji do 15 kwietnia. Pomoc przysługuje producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.
Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej.

Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji od 15 lutego do 29 kwietnia. Będzie je można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego Agencji.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Honorowy patronat na konkursem objął wicepremier Henryk Kowalczyk.

Konkurs to jedno z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Promuje pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci w gospodarstwie rolnym.
Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie są zamieszczone pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/28616ad43becf1e76e91c1c50e112724-5d998585d4/

627 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowy podpisane na realizację inwestycji w Gminie Brańszczyk

W Gminie Brańszczyk w ostatnim czasie zostały podpisane trzy umowy na realizację planowanych inwestycji: adaptację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej...

Zamknij