ggg ggg ggg http://www.kurier-w.pl/dzieje-sie-w-ostrowi-mazowieckiej-grudzien/

Mieszkańcy Kobyłki, Radzymina i powiatu wołomińskiego oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym

W ubiegłą niedzielę, 4 marca w Kobyłce, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podczas których dokonano oficjalnego nadania wyższych stopni oficerskich Bohaterom Niezłomnym z naszego regionu.

Organizatorem VI Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce, które odbyły się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, był jak zawsze Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego na czele z przewodniczącym Bogdanem Grzenkowiczem.
Współorganizatorem wydarzenia był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Wschód wraz z Kołem ŚZŻAK w Wołominie i ks. dziekanem Janem Andrzejewskim, zaś Komitetowi Honorowemu przewodniczył Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Ubiegłoniedzielne uroczystości zainaugurowała Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych i prześladowanych Żołnierzy Wyklętych, którą odprawiono w Bazylice Świętej Trójcy. Następnie, licznie przybyli mieszkańcy i goście, w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry wojskowej z Warszawy oraz Kompanii Honorowej 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki przemaszerowali na Plac 15 Sierpnia, gdzie odbyła się główna część uroczystości, poprowadzona przez znanego dziennikarza telewizyjnego Rafała Patyrę.
Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się, m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski, posłowie na Sejm RP: Andrzej Melak i Piotr Uściński, prezes ŚZŻAK Okręg Warszawa-Wschód Mirosław Widlicki wraz z wiceprezesem Stanisławem Śledańskim i sekretarzem Wiesławem Studzińskim, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. J. Popiełuszki Ryszard Walczak, a także przedstawiciele Koła ŚZŻAK w Wyszkowie, władz samorządowych powiatu wołomińskiego, miasta Kobyłki, organizacji społecznych i politycznych. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli weterani Polskiego Państwa Podziemnego, na czele z Honorowym Obywatelem Radzymina panem Mieczysławem Chojnackim ps. „Młodzik”, legendarnym żołnierzem AK i podziemia antykomunistycznego, więźniem politycznym, którego komunistyczna władza skazała na karę śmierci.
Wyjątkową oprawę obchodów w Kobyłce zapewniła nie tylko obecność wspomnianej Kompanii Honorowej WP wraz z orkiestrą, ale także blisko 150-osobowej delegacji uczniów z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, którzy trzymając w dłoniach portrety Żołnierzy Wyklętych, utworzyli przy obelisku upamiętniającym Poległych za Ojczyznę jakże wymowny, adekwatny do czasu i miejsca szpaler.
Obok młodzieży z Radzymina, nie zabrakło również licznych pocztów sztandarowych, które specjalnie na tę okoliczność wystawiły: 1 Warszawska Brygada Pancerna im. T. Kościuszki, ŚZŻAK Okręg Warszawa-Wschód, ŚZŻAK Koło Wołomin, ŚZŻAK Koło Radzymin, NSZZ Solidarność Oddział Wołomin, Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Kobyłce na czele z rotm. Andrzejem Michalikiem, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie, Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. S. Pogonowskiego w Radzyminie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Z. Nałkowskiej w Kobyłce, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Wojtyły w Kobyłce oraz jednostka OSP Kobyłka.
Główną część obchodów rozpoczęto zgodnie z ceremoniałem wojskowym od złożenia meldunku przed wiceministrem Obrony Narodowej oraz odegraniem Hymnu Państwowego. Po tym jakże uroczystym wstępie przyszedł czas na najbardziej chyba oczekiwaną, a przy tym wzruszającą chwilę, podczas której uhonorowano Bohaterów Niezłomnych, zamieszkujących nasz region. Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości, wysłuchali Decyzji nr 532 Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 lutego 2018 r. sprawie mianowania na wyższe stopnie oficerskie, którą odczytał por. Piotr Majdański. Następnie, wiceminister Tomasz Szatkowski wręczył weteranom nominacje. Wśród awansowanych znaleźli się: kpt. Zygmunt Godleś (otrzymał awans na stopień majora), porucznicy: Jerzy Nowicki, Krystyna Potrzebowska ps. „Jadwiga”, Olga Siemińska, Józef Roguszewski (otrzymali awans na stopień kapitana) oraz ppor. Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik” (otrzymał awans na stopień porucznika).
Tuż po zakończeniu ceremonii wręczenia awansów, głos zabrał wiceminister Szatkowski, który najpierw odczytał okolicznościowy list od szefa MON Mariusza Błaszczaka, a następnie wygłosił krótkie przemówienie, w którym przypomniał, że „władze komunistyczne pragnęły nie tylko fizycznie unicestwić Żołnierzy Wyklętych, ale też symbolicznie usunąć ich z pamięci narodu, przedstawiając jako bandytów i pospolitych zbrodniarzy.”
– Ta perfidna mistyfikacja nie powiodła się. Zbyt często byliśmy w naszych dziejach poddawani podobnym próbom narzucenia nam obcej władzy i niszczenia tożsamości narodowej – mówił wiceminister. – Dziś, naszym obowiązkiem jest godne upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, odkłamanie Ich historii i przywrócenie należnego Im miejsca wśród żołnierzy Wojska Polskiego. Ich postawa i oddanie Ojczyźnie powodują, że Żołnierze Wyklęci są dla polskiej młodzieży, w tym dla obecnych a także przyszłych żołnierzy Wojska Polskiego ponadczasowym wzorem patriotyzmu i przywiązania do narodowych wartości – podkreślił na zakończenie.
Następnie, głos zabrał Bogdan Grzenkowicz – przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, który odczytał zebranym okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy:
„Prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych walkach oddziałów leśnych jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej. Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach byliśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy, historyczny przełom. Uważam, za rzecz niezmiernej wagi, że właśnie w tym szczególnym roku, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia naszej Ojczyzny można już bez wahania mówić, że teraz wyzwoliwszy się ponownie spod narzuconej nam władzy i objąwszy we władanie suwerenne państwo my, Polacy ostatecznie wybiliśmy się na niepodległość.” – napisał pan Prezydent w liście do mieszkańców Kobyłki.
Jako ostatni, wystąpił kpt. Jerzy Nowicki, który w imieniu awansowanych weteranów zwrócił się do obecnej na uroczystościach młodzieży z apelem, aby protestować przeciwko politykom, którzy zwracają się na arenie międzynarodowej, w tym w Niemczech przeciwko naszemu rządowi.
– To są zdrajcy naszego narodu, młodzieży kochana organizujcie się, protestujcie – mówił weteran walk o niepodległą Polskę zwracając się do zebranych, aby trzykrotnie wznieśli okrzyk: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, co chętnie uczyniono.
Krótką modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych poprowadził ks. dziekan Jan Andrzejewski, zastrzegając jednak, że Niezłomni są już w niebie, więc za nich nie trzeba się modlić. – Bowiem Oni, jeśli oddali swoje życie za wolność, to musieli być mądrzy i dobrzy, bo te słowa Bóg, Honor, Ojczyzna były dla nich najważniejsze. A więc módlmy się do Boga za przyczyną Matki Bożej za nas, za naszą obecną Ojczyznę, by była zawsze wolna, zawsze wierna Bogu i tym ideałom, którym byli wierni Ci, którzy polegli za jej niepodległość – podkreślił ks. dziekan.
Na zakończenie oficjalnej części obchodów, odczytany został Apel Poległych, po którym rozbrzmiała salwa honorowa oraz odegrano sygnał „Śpij, kolego”. Delegacje dokonały ceremonii złożenia wieńców pod pomnikiem, po której p. Bogdan Grzenkowicz, jako organizator serdecznie podziękował wszystkim za obecność, jednocześnie zapraszając do obejrzenia wystawy sprzętu i uzbrojenia oraz posilenia się, gorącą wojskową grochówką.

/R.S. Lewandowski;  foto: Grzegorz Jeleń/

3 888 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Anna Ewa Król została zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pod koniec lutego Anna Król znana w Wyszkowie przedstawicielka biznesu, osoba udzielająca się od lat społecznie oraz aktywnie działająca w...

Zamknij