ggg ggg ggg ggg

Medale Heleny i Ignacego Jana Paderewskich (19.11.2013)

W ramach obchodów w Gminie Łochów 10 listopada 2013 r. zaproszono mieszkańców na mszę świętą w kościele Niepokalanego Serca NMP Parafii Łochów, po której odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Popularne pieśni patriotyczne, ale w ciekawej aranżacji zaprezentowała Anna Maria Adamiak – sopran przy akomp aniamencie Krzysztofa Jaszczak – fortepian i Marcina Fidosa – kontrabas. W programie wysłuchano następujące pieśni: Hymn, Marsz, marsz Polonia, Rozkwitały pąki białych róż, Warszawianka, Legiony, Rota, Przybyli ułani, Pierwsza kadrowa, Wojenko, wojenko, Ułani, Powrócisz tu.

dscf4311

W podziękowaniu za koncert solistka, od burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie, otrzymała bukiet kwiatów i ogromne oklaski od słuchaczy zgromadzonych w kościele,
Na początku uroczystości związanej z nadaniem Medali, która miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie, zebrani wysłuchali niezwykle interesującego wykładu „Łochowskie drogi do niepodległości” przygotowanego i wygłoszonego przez Andrzeja Zygmunta Rola – Stężyckiego – dyrektor Instytut Genealogii.
– „Trudno w ograniczonym zakresie czasu, przytoczyć genezę odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918. Jest to przecież temat wielce złożony i może na nieco szerszą prezentację naukową, ale dzisiejsza uroczystość rocznicowa obliguje mnie do przedstawienia Państwu niektórych faktów z przeszłości, jakże istotnych dla Polski, Polaków i oczywiście łochowian. Nie ulega bowiem wątpliwości, że mieszkańcy Łochowa i obszaru kulturowo przynależnego, też swój – i to nie mały – wkład w to wielkie dzieło mieli. Aby jednak posadowić ich w tym przedsięwzięciu, muszę – choć pobieżnie – odnieść się do historii.” – tak rozpoczął swój wykład. Następnie zwracał się do uczestników rocznicowych obchodów opisując działania zmierzające do niepodległości kraju:. 

„W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita – z różnych zresztą powodów – zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1795 – przez 123 lata – aż do roku 1918, kiedy to 11 listopada Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) rozwiązując się, przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudzkiemu, którego równocześnie ustanowiła Naczelnikiem Państwa. Ten dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później powstała Druga Rzeczpospolita. Inicjatorem ogłoszenia niepodległości Polski był Książę Regent Zdzisław Lubomirski – prezydent Warszawy – pochodzący z Małej Wsi pod Grójcem, syn znanego publicysty i historyka – Tadeusza”.

Pozostała część wykładu zostanie zaprezentowana w przyszłym numerze naszej gazety.

/J.Cz./

Z okazji obchodów Święta Niepodległości corocznie w Gminie Łochów wręczane są specjalne medale okolicznościowe. Kapituła w składzie: Marian Dzięcioł (przewodniczący), Andrzej Suchenek, Małgorzata Siuchta, Ryszard Gajewski, Małgorzata Kozioł, Stanisław Grądzki na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 października 2013 r. zdecydowała o przyznaniu „Medalu Heleny i Ignacego Paderewskich” następujący zasłużonym dla ziemi łochowskiej osobom i instytucjom:

1. W kategorii „Zasłużony dla Sportu” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymują:  Janusz Sternicki  oraz Paweł Wróbel.
Pan Janusz Sternicki i Pan Paweł Wróbel, założyciele sekcji unihokeja, która skupia (blisko 60 zawodników w czterech kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych i seniorów. Inicjatorzy powołali do życia Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom,  w ramach którego stworzyli, a następnie zrealizowali we współpracy z Gminą Łochów, Powiatem Węgrowskim, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych wiele różnorodnych przedsięwzięć. Młodzież pod kierunkiem Panów Janusza Sternickiego i Pawła Wróbla osiągnęła w 2013 roku znaczące sukcesy sportowe. Do ważniejszych należy zaliczyć:
III miejsce w Mistrzostwach Polski w unihokeju juniorów starszych,
II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Orzysz CUP, kategoria juniorzy
I miejsce w Ogólnopolskiej Licealiadzie o „Puchar Bałtyku” w unihokeju chłopców w Elblągu Awans do Ekstraligi Seniorów, najwyższej klasy rozgrywkowej polskiego unihokeja.
Ich sukcesy zaowocowały powierzeniem organizacji eliminacji Mistrzostw Świata w Unihokeja, które odbędą się w styczniu 2014 roku.

2. W kategorii „Nauczyciel Roku” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymują: Justyna Ciecióra oraz Marzena Dobrzańska .
Pani Justyna Ciecióra jest nauczycielem biologii oraz wychowawcą najbardziej aktywnej klasy  w szkole. Dzięki swojej osobowości potrafi pozyskać rzesze młodzieży do różnorodnych działań edukacyjnych, wychowawczych, promujących szkołę. W 2013 roku zespół uczniów pod jej kierunkiem osiągnął finał w Ogólnopolskim Projekcie „Mam Haka na Raka” biorąc udział w ogólnopolskiej gali w Warszawie. Inne znaczące osiągnięcia to czołowe miejsce  w konkursach: „Mój Las” (2 miejsce w Polsce i nagroda finansowa), „Dobre rady na elektroodpady” (w nagrodę tygodniowe wakacyjne warsztaty dziennikarskie dla 50-osobowej grupy licealistów), międzynarodowy konkurs „Młodzież w lasach Europy” (finał krajowy), konkurs „Czysty Las” (3 miejsce w Polsce). Dzięki tym działaniom szkoła została zaproszona przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik do prezentacji na XVII Pikniku Naukowym w Warszawie. Pani Ciecióra odpowiadała również z bardzo dobrym skutkiem za promocję szkoły.

3. W kategorii ., Menadżer Roku” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymują: Renata i Dariusz Denis  oraz Michał Luba .
Firma Dar – Bus świadczy usługi turystyczne – wycieczki po kraju, a także za granicę. Posiada certyfikaty i licencje, umożliwiające wykonywanie przewozów autokarowych w Polsce i na terenie wszystkich krajów Europy. Firma posiada własne zaplecze techniczne – dużą bazę samochodową z doskonale wyposażonym warsztatem mechaniczno – blacharskim, lakiernię, myjnię. Wszelkie naprawy dokonywane są we własnym zakresie. Atutami firmy Dar – Bus są niezawodność, punktualność i elastyczność, co do cen wykonywanych usług – przewozów autokarowych w Warszawie. W bieżącym roku Państwo Renata i Dariusz Denisowie oddali do użytku nowoczesną Stację Diagnostyczną zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 50. Obiekt imponuje swoją estetyką, jest powodem dumy nie tylko właścicieli firmy, ale również Samorządu Gminnego. Z racji swojej lokalizacji jest świetną wizytówką przedsiębiorczości naszych mieszkańców.
Firma Styropmin zajmuje się produkcją i sprzedażą płyt styropianowych wykorzystywanych w różnych gałęziach i sektorach budownictwa. Dzięki doświadczeniu, które Styropmin zdobył podczas 20 lat swojego istnienia, ciągłemu rozwojowi oraz konsekwencji w działaniu, plasuje się na dzień dzisiejszy w czołówce największych producentów styropianu w Polsce. W 2012 roku spłonęła główna hala produkcyjna w Łochowie, co w znaczący sposób utrudniło produkcję. To wydarzenie, mimo znacznych rozmiarów, nie przekreśliło działalności firmy na terenie naszej gminy. Właściciel dzięki swoim umiejętnościom menadżerskim oraz pełnemu zaangażowaniu postanowił odbudować fabrykę. Zamiary już w 2013 roku stały się faktem. Na ukończeniu jest już jedna z najnowocześniejszych hal produkcyjnych w naszym kraju, a firma Stryropmin ponownie zaczyna zatrudniać mieszkańców Gminy Łochów.

4.W kategorii „Darczyńca Roku” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymuje: Pan Bogusław Piątek , który od 25 lat jest mieszkańcem Łochowa, od 2007 r. – Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów. Instytucja otworzyła się na społeczeństwo, a jej cykliczne imprezy przyciągają coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadleśnictwo jest organizatorem i sponsorem wielu projektów kulturalnych i edukacyjno-rekreacyjnych realizowanych na terenie Lasów Państwowych na rzecz ochrony środowiska takich jak: Piknik rodzinny i koncert plenerowy „Jazz w lesie”, Łochowski Konkurs Plastyczny z cyklu „Czyste lasy na Mazowszu” pod hasłem: „Czysta przyroda zdrowia wszystkim doda”. Dzień Ziemi – coroczna ekologiczna impreza plenerowa skierowana głównie do uczniów szkół, warsztaty fotograficzne pod hasłem: „W poszukiwaniu wiosny” Dużą popularnością cieszą się Dni Otwarte w Lasach Państwowych organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego. Ponadto Nadleśnictwo uczestniczy aktywnie w Dniach Łochowa, prezentując leśne ciekawostki i promując ekologię. Od wielu lat roztacza mecenat nad miejscowymi szkołami, finansując lub współfinansując udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie „Czysty Las”. W br. Nadleśnictwo było sponsorem Pleneru Rzeźbiarskiego. Wsparło także finansowo budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie oraz wmurowanie tablicy upamiętniającej osobę Paderewskiego w miejscu jego urodzin, w Kuryłówce na Ukrainie. Wymieniona aktywność Nadleśnictwa, w zakresie mecenatu i sponsoringu, organizowanych przez Gminę oraz we własnym zakresie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, to zasługa nadleśniczego Bogusława Piątka. 

5.W kategorii „Zasłużony dla Kultury” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymują: Władysław Grochowski  oraz Biblioteka Publiczna w Łochowie.
Pan Władysław Grochowski Prezes firmy deweloperskiej Arche S.A. Siedlce, właściciel zespołu pałacowo-parkowego w Łochowie, który nabył w 2004r. od Gminy Łochów w stanie zdewastowanym. Laureat Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Menager Roku”. Nowy właściciel Pałacu nie spoczął na laurach, poszedł śladami swoich wielkich poprzedników: Józefa Hornowskiego, Medarda Stanisława Downarowicza i Zdzisława hrabiego Zamoyskiego – dobrych gospodarzy, ale też wielkich patriotów, walczących o zachowanie polskiej kultury, o znajomość własnej tradycji i historii. Władysław Grochowski przywraca Pałacowi funkcje, jakie spełniał dawniej. Pałac staje się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, otwartym na inicjatywy środowisk lokalnych, roztaczającym mecenat nad twórcami kultury. W Pałacu pulsuje życie kulturalne, organizowane są koncerty muzyki, plenery, wystawy… Oto niektóre z nich: koncerty laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, koncert muzyki barokowej, koncert muzyki klasycznej, Dni Łochowa na błoniach przypałacowych, „Mazowsze w Koronie” – wieczór muzyczny koncert na skrzypce i fortepian – w ramach obchodów Roku Ignacego Jana Paderewskiego, Plener Rzeźbiarski i Malarski. W trakcie pleneru rzeźbiarskiego powstały postacie pisarzy i poetów związane z Podlasiem, które stanęły na Wyspie Poetów i Pisarzy na terenie przypałacowym. Tu w Pałacu zapisane zostały najważniejsze fakty historii Ziemi Łochowskiej, jej wzloty i upadki, przykłady męstwa i martyrologii. Mieszkańcy Pałacu odegrali znaczącą rolę w walce o niepodległość i odradzanie się państwa. Dziś Pałac jest chlubą Łochowa. Jesteśmy winni Władysławowi Grochowskiemu szacunek i wdzięczność za kultywowanie dziedzictwa kultury lokalnej.
Biblioteka Publiczna w Łochowie jest instytucją kultury, której korzenie sięgają początku lat trzydziestych XX wieku. W okresie międzywojennym działały tu: biblioteka parafialna, biblioteczki szkolne i biblioteczka kolejowa. Księgozbiór biblioteki liczył wówczas 740 woluminów, co w przeliczeniu na mieszkańca stanowiło niecałe 0,1 książki. Były to czasy bezpośrednio powojenne, bardzo trudne dla kraju dźwigającego się z ruin. Książki docierały do spragnionych polskiej literatury czytelników dzięki ofiarnej pracy bibliotekarzy, często pracujących społecznie. Od roku 1965 siedziba Biblioteki znajduje się w Domu Kultury w Łochowie, a od 1.04.2008r. Biblioteka Publiczna w Łochowie funkcjonuje jako oddzielna instytucja kultury, posiadająca trzy filie biblioteczne: w Ogrodnikach, w Ostrówku i Kamionnie. Oferta Biblioteki to ponad 47 tys. woluminów ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na miejscu w czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego: słowników, encyklopedii, poradników, atlasów… Odwiedzający Bibliotekę mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu na 11 stanowiskach komputerowych. Biblioteka posiada 2031 zarejestrowanych czytelników i drugie tyle korzystających z czytelni i Internetu. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami i poetami, promuje publikacje miejscowych literatów. Jest głównym organizatorem Łochowskiej Wiosny Poezji – imprezy o zasięgu powiatowym, której IV edycja odbędzie się w 2014r. Z dużym sukcesem włączyła się w ogólnopolskie akcje: „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Narodowe czytanie Aleksandra Fredry”. W maju 2014r. Biblioteka Publiczna w Łochowie będzie obchodzić jubileusz 65-lecia działalności. Stąd decyzją Kapituły wręczenie Medalu Bibliotece nastąpi podczas uroczystości rocznicowych.

6. W kategorii „Wychowawca Przyjaciel Dzieci i młodzieży” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymuje: Nadbużański Park Krajobrazowy.
Nadbużański Park Krajobrazowy jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Utworzony w 1993 roku, obejmuje lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu (między ujściami Tocznej i Liwca), a także fragment dolnej Narwi i Liwca. Do terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zalicza się obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich. Posiada bardzo duże – dotychczas wykorzystywane
w niewielkim stopniu – walory turystyczne. Na terenie parku wyznaczono wiele tras turystyki pieszej, rowerowej i motorowej. Spływy po Liwcu, Bugu i Narwi dostarczają niezapomnianych wrażeń.
Od kilku lat Gmina Łochów ma zaszczyt gościć na swoim terenie władze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Na uwagę zasługuje działalność edukacyjna Parku. Pracownicy przywiązują wielką uwagę do edukacji przyrodniczej dedykowanej zwłaszcza młodzieży szkolnej. Sprzyja to kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi. Lekcje przyrodnicze organizowane w szkołach i w terenie cieszą się coraz większą popularnością.
W bieżącym roku Nadbużański Park Krajobrazowy obchodzi 20 rocznicę istnienia. Gratulujemy jubileuszu, jednocześnie życząc kolejnych, oczywiście obchodzonych na terenie Gminy Łochów.

7. W kategorii ”Polityk roku” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymuje: 
Robert Gołaszewski .
Pan Robert Gołaszewski jest radnym Rady Miejskiej w Łochowie od 2000 roku. Jest osobą mocno angażującą się w życie kulturalne Łochowa, organizując wiele spotkań z ciekawymi ludźmi. Jest współtwórcą pikniku rodzinnego „Anioły w Łochowie”, który gromadzi wielu mieszkańców naszej gminy. Jest również współorganizatorem corocznego charytatywnego balu Caritasu. Stale współpracuje i wspiera działalność łochowskiego Domu Kultury. Utworzył w naszym mieście klub Gazety Polskiej, cieszący się dużym zainteresowaniem części mieszkańców naszej gminy. Jako przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości  z wielką determinacją angażuje się w rozwiązywanie bieżących problemów.

8. W kategorii „Samorządowiec Roku” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymują: Izabela Królikowska oraz Ewa Radzimirska.
Pani Izabela Królikowska urodziła się w Piasecznie. Po skończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Technikum Geodezyjnym w Żelechowie, które ukończyła w 1983r. Pracę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Gminy w Korytnicy, potem w Urzędzie Miasta w Węgrowie, a od 1994 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Łochowie, obecnie na stanowisku podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Pracując na rzecz naszej gminy wykazuje się wyjątkową sumiennością i zaangażowaniem oraz dużą wiedzą zawodową i uczciwością. Mimo że nie pełni stanowiska kierowniczego, jest bardzo odpowiedzialna, zorganizowana i samodzielna, zawsze mając na uwadze dobro gminy i interesantów. Przygotowywane lub sprawdzane przez Panią Izabelę Królikowską projekty decyzji administracyjnych cechuje duży profesjonalizm. W pracy jest koleżeńska i uczynna. Pani Ewa Radzimirska rozpoczęła pracę, jako kierownik Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku w marcu 2007 r. Był to trudny okres dla niej i dla pensjonariuszy. Dom był w rozbudowie, trwały prace remontowe także w części mieszkalnej. Dom pomimo to funkcjonował prawidłowo, dokonywała codziennie wszelkich starań, aby mieszkańcy nie odczuli niewygód związanych z remontem. Sama nadzorowała prace kolejnych ekip budowlanych, doglądając jakości wykonanych robót, co wymagało dużo czasu, wysiłku oraz nabycia nowych umiejętności. To przede wszystkim dzięki jej staraniom dom bardzo szybko osiągnął wymagane standardy. Rozbudowa została zakończona  w listopadzie 2009 r. Pani Kierownik stale dąży do poprawy jakości życia pensjonariuszy, do ich integracji ze środowiskiem. Otwarta jest na wszelkie inicjatywy społeczne skierowane do nich. O każdej porze dnia i nocy jest do dyspozycji, dzięki czemu zapobiega sytuacjom dramatycznym.  W swoją pracę wkłada dużo serca, dzięki czemu podopieczni otoczeni są miłością i troską.

9.W kategorii „Zasłużony dla Bezpieczeństwa Publicznego” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymuje: Ireneusz Królik.
Starszy brygadier mgr inż. Ireneusz Królik, doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Węgrowie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasianka” w Węgrowie, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku. Laureat jest twórcą programu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w powiecie węgrowskim i gminie Łochów. Inicjator utworzenia wspólnego Posterunku Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Łochów. Wspiera czynnie i pomaga w pozyskaniu środków finansowych na zakup sprzętu pożarniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz w organizacji obozu dla Dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Koszelance. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Ireneusza Królika możliwy był zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie przy Al. Węgrowskiej.

10 . W kategorii „Przyjaciel Gminy” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymuje: Firma PHU PLONIX s.c. Płońsk
Prace dotyczące budowy ulic na osiedlu Leśna zostały rozpoczęte już w 2009 roku. Jednakże firma, która miała wykonać prace związane z budową nie wywiązała się z umowy i w efekcie musiał zostać ogłoszony nowy przetarg, w wyniku czego podpisaliśmy we wrześniu 2012 r. umowę z firmą PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec spółką cywilną z Płońska na dokończenie budowy ulic osiedla Leśna. Od samego początku prace wykonywane przez firmę PLONIX przebiegały sprawnie i efektywnie oraz terminowo, co zauważyli także mieszkańcy tego osiedla. W efekcie końcowym wykonano ulice Matejki, Krasickiego, Niepodległości, Miłą, XXXV-lecia PRL(obecnie ulica Wspólna), Słowackiego, Dębową o nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, wjazdy do posesji, kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome ulic. Firma PLONIX wykonała łącznie 1820 mb ulic  o wartości 1 927 300 zł. Firma wykazała się wyjątkową fachowością, dobrym wyposażeniem oraz bardzo dobrą organizacją pracy. Firma PLONIX jest godnym polecenia Wykonawcą zamówień Dublicznvch.

11. W kategorii „Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej” Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymują: Karol i Halina Dzięcioł oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. 
Państwo Halina i Karol Dzięcioł mieszkańcy Kalisk są małżeństwem od ponad 49 lat. Za rok będą obchodzić piękny jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego – złoty jubileusz. Kapituła Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich już dziś pragnie wręczyć Państwu Halinie i Karolowi Dzięcioł Medal w Kategorii „Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej” za trud i wychowanie dziewiątki dzieci: Zofii, Barbary, Krzysztofa, Katarzyny, Sławomira, Pawła, Małgorzaty, Anny i Ewy. Państwo Halina i Karol Dzięcioł doczekali się 13 wnucząt.
Państwo Dzięcioł ciężko pracowali na roli, aby utrzymać liczną rodzinę. Na co dzień uśmiechnięci, życzliwi sąsiadom, szczęśliwi pomimo wielu lat trudu i wyrzeczeń jakich wymagało wychowanie dziewiątki dzieci, wyglądają na spełnionych życiowo. Życzymy dalszych lat w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie Dzieje każdej szkoły tworzą dwa złączone ze sobą ogniwa: nauczyciele i uczniowie. Nie inaczej było z historią łochowskiego liceum. Tworzyli ją pedagodzy, którzy swoją wiedzę  i umiejętności przekazywali młodzieży, uczyli, jak poznawać tajniki wiedzy, a także wskazywali, jak żyć godnie i uczciwie. Niektórzy z nich stawali się symbolami szkoły, postaciami niemal legendarnymi. Taką była Maria Sadzewiczowa – inicjatorka i założycielka szkoły średniej w Łochowie. O obliczu szkoły decyduje też kadra kierownicza. Nie brakowało w dziejach łochowskiego liceum znakomitych organizatorów życia szkolnego, dla których rozwój placówki był celem nadrzędnym. W ciągu 70 lat istnienia, mury szkoły opuściło około 4,5 tysiąca absolwentów. Wykształceni, młodzi ludzie, byli największym osiągnięciem liceum. Czy może być większa satysfakcja dla szkoły jak to, że ukształtowała mądrego, dobrego  i uczciwego człowieka? Znając losy wielu absolwentów można stwierdzić, że szkoła tę satysfakcję osiągnęła. W ciągu 70 lat istnienia łochowskie liceum dobrze przysłużyło się wiejskiemu środowisku Łochowa i okolicznych gmin, bo głównie ze wsi rekrutowali się przez lata uczniowie liceum. Jego absolwenci stanowili naturalne zaplecze kadrowe miejscowych instytucji i zakładów pracy, co bez wątpienia było jednym z czynników przyspieszających gospodarczy rozwój tych terenów oraz stanowiło istotny czynnik miastotwórczy Łochowa, który w 1969r. uzyskał prawa miejskie. Ponieważ w 2014r. Liceum Ogólnokształcące  w Łochowie będzie obchodzić jubileusz 70-lecia działalności, to decyzją Kapituły wręczenie Medalu nastąpi podczas uroczystości rocznicowych.

Galeria zdjęć

2 998 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyśpiewany patriotyzm (19.11.2013)

Konkurs Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Pieśń ujdzie cało” zaczerpniętym z poematu Adama Mickiewicza po raz czwarty odbył się w Pułtusku....

Zamknij