ggg ggg

Marzenia się spełniają – oficjalne oddanie nowej hali sportowej przy CEZiU Kopernik

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie od wielu lat zmienia swój wygląd za sprawą inwestycji dokonywanych przez kolejnych Starostów i Radnych Rady Powiatu Wyszkowskiego. Jedynym i wielkim marzeniem nauczycieli oraz młodzieży była modernizacja sali gimnastycznej pobudowanej przy szkole w latach 60-tych ubiegłego wieku. 29 listopada 2023 roku uroczyście oddano nowoczesną halę sportową wraz ze strzelnicą i odpowiednim zapleczem.

Na uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie hali sportowej do CEZiU „Kopernik” w ubiegłą środę przybyli goście i cała społeczność szkoły. Kilka słów wstępu przekazali zebranym uczniowie szkoły: Oliwia Ogrodnik i Patryk Jastrzębski podkreślając wagę tej uroczystej chwili: „Dzisiejsza uroczystość jest niemal kropką kończącą zdanie na kolejnej stronie historii Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ,,Kopernik” w Wyszkowie i Powiatu Wyszkowskiego. A tę część naszej lokalnej kroniki można by zatytułować ,,Spełnione marzenia”. Dziś doświadczamy wielkiej radości, ponieważ stajemy się świadkami historycznego dla naszej lokalnej społeczności wydarzenia, otwarcia nowej części szkoły, a w niej infrastruktury sportowej na miarę XXI wieku”.
Dyrektor szkoły Monika Kluczek przywitała uczestników, a w szczególności gości: posła na Sejm RP Henryka Kowalczyka, członka Zarządu Woj. Maz. Elżbietę Lanc, radną Sejmiku Woj. Maz. Joannę Balę, dyrektora Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Michała Giersa, starostę Powiatu Wyszkowskiego Wojciecha Kozona, przewodniczącą Rady Powiatu Ewę Bartosiewicz wraz z radnymi, wicestarostę Leszka Marszała z Zarządem Powiatu i pracownikami starostwa, przedstawicieli wykonawcy z firmy REMBUD oraz reprezentantów
I Brygady Pancernej z Wesołej. Udział wzięli również samorządowcy: burmistrz Wyszkowa i wójtowie gmin Powiatu Wyszkowskiego wraz z przedstawicielami Rad oraz goście z sąsiednich powiatów: burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z z-cą burmistrza Waldemarem Banaszkiem oraz wójt gminy Zatory Grzegorz Falba.

Zebrani zostali zapoznani z historią i przebiegiem prowadzonych prac związanych z budową hali na przestrzeni lat, gdyż starania i plany przebudowy, czy modernizacji sali gimnastycznej przy szkole, która wówczas była Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Wyszkowie sięgają roku 2011. Jak przypominał występujący w tej część uroczystości wicestarosta Leszek Marszał, wniosek na przebudowę złożyła ówczesna dyrektor szkoły (nieobecna na obecnym otwarciu hali) Grażyna Kalinowska. Mimo, że Rada Powiatu przychyliła się do konieczności modernizacji sali pochodzącej z roku 1962, ze względów finansowych realizacja trwała bardzo długo. Fazę projektową rozpoczęto latem roku 2020, od zakupienia gotowego projektu. W roku 2021 zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji nowego obiektu sportowego. Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszono 24 marca 2021 r., ale wykonawcę wyłoniono dopiero po piątym przetargu, który wygrał REMBUD i w dniu 29 kwietnia 2022 r. podpisano z firmą umowę. Prace trwały 19 miesięcy i zwieńczone zostały 29 listopada 2023 r. uroczystym otwarciem hali sportowej.
Trzeba podkreślić, że obiekt powstał dzięki pozyskaniu środków z czterech źródeł finansowania. Przede wszystkim z programów rządu Prawa i Sprawiedliwości:
11,2 mln zł pochodzi ze środków z programu Polski Ład, 3 mln zł z programu Sportowa Polska, prawie 1,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,104 ty. zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ,,Strzelnica w powiecie” oraz środków własnych Powiatu Wyszkowskiego. Całość inwestycji to około
19,5 mln zł. W efekcie wspólnych działań powstał obiekt, który w pełni zaspokoi obecne potrzeby szkoły i pozwoli na jej rozwój, ale było to możliwe dzięki ogromnym pieniądzom skierowanym na potrzeby szkoły w Wyszkowie. Dodatkowo trzeba stwierdzić, że bez środków i programów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale też zdecydowanej postawy radnych i Zarządu na czele ze starostą wyszkowskim Jerzym Żukowskim, nie powstałaby tak nowoczesna hala. Środki na początku inwestycji szacowano na kwotę znacznie niższą, niż w efekcie przeznaczono na jej prawidłowe wykonanie.
Na temat samej hali mówił również Marek Markowski naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Wyszkowskiego. Obiekt składa się z hali sportowej i łącznika razem to prawie 21 tys. m. Hala dzieli się na dwie części: salę sportowo-widowiskową i zaplecze organizacyjno-techniczne o powierzchni ponad 534 m2. Wysokość hali mierzona wewnątrz od podłogi do spodu drewnianych dźwigarów wynosi 7,8 metra a od podłogi do sufitu – 10,5 metra. Na parterze usytuowane są cztery szatnie i prysznice dla sportowców, pokój trenerów i magazynki na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze – ogólnodostępne toalety dla widzów oraz siłownia, z której okien można obserwować arenę główną hali. Element dominujący stanowi trybuna główna z ponad 260 miejscami siedzącymi. Dodatkowo, przy płycie boiska, umieszczone są wysuwane trybuny dla 94 widzów. Płytę boiska można podzielić za pomocą sterowanych elektrycznie kotar na trzy sektory. W nowym dwukondygnacyjnym łączniku, znajduje się strzelnica pneumatyczna, dwie większe szatnie z szafkami oraz pokój trenersko – sędziowski z pełnym zapleczem sanitarnym. Strzelina pneumatyczna, dysponuje sześcioma stanowiskami 10-metrowymi. Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych i umożliwia sprawne przemieszczanie się za pomocą windy. Zewnętrza elewacja obiektu pokryta jest elementami z naturalnego drewna, zainstalowano efektowne oświetlenie zewnętrzne LED, dojścia, chodniki, podjazdy, ławki oraz donice. Na terenie wokół obiektu udało się wygospodarować 18 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: poseł Henryk Kowalczyk, starosta Wojciech Kozon, dyrektor Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Michał Giers, prezes Zarządu Spółki Rembud Robert Frączek, dyrektor CEZiU ,,Kopernik” Monika Kluczek. Obiekt poświęcił i modlitwę przeprowadził proboszcz Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie ks. Zdzisław Golan. Następnie głos zabrali goście.
„Oddajemy dziś do żytku nowoczesny obiekt, w którym swoje sportowe pasje będą realizować przede wszystkim uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie. Ale obiekt ten powstał również z myślą o całej społeczności naszego powiatu… Budowa nie byłaby możliwa również bez przychylności i zaangażowania wielu osób. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli częścią długiego i żmudnego procesu, począwszy od projektu, tworzenia wniosków o dofinansowanie i następne realizację samej inwestycji, którą rozpoczęliśmy latem 2021 roku. Jestem pewien, że ten budynek będzie tętnił życiem ‘’.- mówił starosta Powiatu Wyszkowskiego Wojciech Kozon.
Poseł Henryk Kowalczyk podkreślał w swojej wypowiedzi jak marzenia społeczności stały się faktem: „Bardzo miło jest, gdy marzenia się spełniają. Ta hala była marzeniem od początku powstania Powiatu Wyszkowskiego. Cieszę się, że stworzone warunki przez rząd PiS pozwalały na to, że środki finansowe w znacznej części mogły trafić do powiatu, bez wskazywania, jakie powiat ma robić inwestycje. To Zarząd i Rada Powiatu o tym w sposób bezpośredni decydowały. Tutaj w Wyszkowie zadecydowano, że taką z priorytetowych decyzji jest budowa sali sportowej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ,,Kopernik”. Cieszę się, że polski rząd mógł w 80 proc. sfinansować tę salę sportową. Dumą napawa widok tak wspaniałych uczniów klas o profilu mundurowym. Niech ta inwestycja dobrze służy społeczności szkolnej. Jeśli ponad tysiąc uczniów będzie, na co dzień korzystać z tej sali sportowej, to myślę, że jest to największe zadanie, jakie wykonaliście. Codzienna praca w godnych warunkach jest podstawową częścią pracy szkoły’’ – mówił.
Z okazji oddania hali przekazał dla szkoły upominek finansowy.
Do zebranych zwróciła się również członek Zarządu Woj. Maz. Elżbieta Lanc gratulując nauczycielom, uczniom i dyrekcji szkoły. Życzyła, żeby to miejsce było bezpieczne i aby tu wykuwały się wielkie talenty. Kilka słów na temat bardzo dobrej, wręcz profesjonalnej współpracy z Powiatem Wyszkowskim przekazał wykonawca prezes Robert Frączak w imieniu firmy REMBUD.
Pani dyrektor Monika Kluczek przygotowała podziękowania dla osób zaangażowanych w spełnianie marzenia całej społeczności szkoły:
„W swoim życiu mam po raz drugi przyjemność otwierać tak piękny obiekt sportowy. Mieliśmy to szczęście spotkać ludzi i instytucje, które nie przeszły obok nas obojętnie, i przyczyniły się do powstania tej wspaniałej hali sportowej’’ – mówiła. Wręczyła także podziękowania następującym osobom: posłowi Henrykowi Kowalczykowi, staroście wyszkowskiemu Wojciechowi Kozonowi, wicestaroście Leszkowi Marszałowi, byłej dyrektor Grażynie Kalinowskiej, przewodniczącej Rady Powiatu Ewie Bartosiewicz oraz każdemu z radnych, naczelnikowi Markowi Markowskiemu, wiceprezesowi REMBUD-u. Szczególnie zaś podziękowała nieobecnemu na tej uroczystości byłemu staroście Jerzemu Żukowskiemu, który rozpoczął wraz z Zarządem Powiatu prace nad powstaniem hali. Podziękowania dla Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Obrony Narodowej oraz Wojewody Mazowieckiemu zadeklarowała, że postara się przekazać po zakończeniu uroczystości.
Podziękowania z bukietem kwiatów od Starosty i Wicestarosty otrzymała także dyrektor CEZiK Monika Kluczek. Nieco później na ręce Pani Dyrektor złożono dla szkoły wiele prezentów . Niespodzianką wydarzenia był pierwszy towarzyski pokazowy set piłki siatkowej. Goście zostali również zaproszeni do zwiedzenia nowego obiektu.
W drugiej część uroczystości zaproszono wszystkich na uroczyste ślubowania kadetów klas I Oddziału Przygotowania Wojskowego. Apel został poprzedzony złożeniem przez dowódcę uroczystości, kadeta Jakuba Cyrycha, meldunku o gotowości do inauguracji obchodów. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły. Następnie dyrektor CEZiU Monika Kluczek skierowała słowa do uczniów klas I Oddziału Przygotowania Wojskowego, podkreśliła jak ważnym momentem w ich życiu jest nauka w szkole. Kadeci złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Powtarzając słowa Roty, ślubowali wypełniać sumiennie swoje obowiązki, strzec godności i honoru ucznia, nigdy nie splamić dobrego imienia szkoły, uparcie dążyć do zdobycia umiejętności zawodowych, rozległej wiedzy i prawego charakteru. Kadeci klasy IV Liceum Ogólnokształcącego, którzy z sukcesem ukończyli szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. Byli to:
Adrian Roguski, Maksymilian Gasiorowski, Oliwier Białobrzeski, Jerzy Lasota, Karol Milewski, Paweł Kulesza, Piotr Piecychna, Weronika Chojnacka, Karolina Kulesza, Jakub Cyrych, Katarzyna
Kędzierska, Oskar Durda, Kacper Fusiek, Aleksandra Bartczak, Milena Sieńkowska, Dagmara Krawczyk, Oliwia Kurowska, Michał Baranowski, Angelika Kowalska, Jakub Bartłomiejczyk, Katarzyna Rogalska, Dominika Kulesza, Maria Świdwa, Klaudia Bloch, Milena Kulesza.
Młodzież klas mundurowych zaprezentowała swoje pasje i talenty. Obejrzano pokaz musztry paradnej zaprezentowany przez uczniów klas III Oddziału Przygotowania Wojskowego. Następnie uczennica Oliwia Tolak wykonała choreografię taneczną, a grupa uczniów zaprezentował pokaz tańca oraz swoje talenty wokalne przygotowane pod kierunkiem Anny Ropelewskiej – Gerek. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert pieśni okolicznościowych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec pod batutą st. sierż. Michała Kryńskiego.
Pewien niedosyt można było odczuć w związku z tym, że osoby najbardziej zasługujące na podziękowania i najbardziej zaangażowane w budowę hali nie uczestniczyły w tej wyjątkowej uroczystości wieńczącej długie lata starań o podniesienie bezpieczeństwa, komfortu i zabiegania o dobro szkoły w Wyszkowie – dyrektor Grażyny Kalinowskiej i byłego starosty wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego.
/Janina Czerwińska/

418 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie – etap I

Dziś, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie – etap...

Zamknij