ggg
ggg

„Mamy dziś w Węgrowie piękny dzień, chociaż pochmurny… Cieszę się, że mamy dziś otwarcie inwestycji”

Tymi słowami Pani Starosta Ewa Besztak przywitała zebranych na nowym parkingu przy ul. Polnej w Węgrowie, otwierając długo oczekiwane inwestycje na terenie Węgrowa. 25 stycznia 2022 r. uroczyście przecięto wstęgę oddając mieszkańcom zmodernizowane ulice: Żeromskiego, Polną i Wieniawskiego oraz nowo wybudowane parkingi przy ul. Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie.

25 stycznia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych ulic: Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie – inwestycji, na którą czekali mieszkańcy Węgrowa. Całkowity koszt zadania, które realizowane było w latach 2019-2021 przez Powiat Węgrowski i Miasto Węgrów oraz z dużym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniósł razem- 8 867 636 zł.
Starosta Węgrowski Ewa Besztak przywitała zebranych oraz wprowadziła w szczegóły inwestycji przedstawiając specjalnie plansze z prezentacją. Jak podkreślała długo wyczekiwana rozbudowa i przebudowa ulic bardzo poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, podniesie komfort jazdy i estetykę w mieście. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym na ulice, Powiat Węgrowski przy współpracy z samorządem Węgrowa, mógł przeznaczyć środki własne na realizację nowych miejsc parkingowych. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu realizacji inwestycji, w tym m.in.: Senator Marii Koc, Posłowi Maciejowi Górskiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Burmistrzowi Węgrowa Pawłowi Marcheli, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, Radnym Miejskim, przedstawicielom wykonawców i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego.
Kilka słów skierował do uczestników tej uroczystości poseł Maciej Górski, który w punktach przedstawił to, co najbardziej cieszy w tych przedsięwzięciach na terenie Węgrowa, m.in. tak duże wsparcie Państwa Polskiego w wysokości 70% dofinansowania, wspólne działania samorządów, wysokość uzyskanej kwoty (ok. 9 mln zł), która jak uważa nie została zmarnowana oraz ilość miejsc parkingowych. Z kolei wojewoda Konstanty Radziwiłł stwierdził; że kłania się nisko i dołącza się do tej radości z porozumienia i radości z finału tej inwestycji, radości samorządów, które do tego się przyczyniły, radnych i mieszkańców, bo przyjemniej się żyje i działa się w otoczeniu uporządkowanym i wygodnym. Przedsiębiorcy się cieszą, bo mogą utrzymać swoje firmy, pracownicy, bo mają pracę i tych powodów do radości jest znacznie więcej: „Pokazujemy, że jak jest coś ważnego do zrobienia – potrafimy to zrobić wspólnie. Nawiązał również do tego, że nawet, gdy czasy są burzliwe i niepewne Polskie Państwo i samorządy stają na wysokości zadania na rzecz mieszkańców”. Wyraził nadzieję (odnośnie pewnego zamętu wokół Polskiego Ładu), że nie będzie to miało wpływu na działania samorządów, tym bardziej w związku z kolejnymi naborami na inwestycje.
Głos zabrał również Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, który podkreślił, że gdyby nie rządowy fundusz wspierający samorządy dużą kwotą dofinansowania, nie udałoby się przeprowadzić tych inwestycji. Miasto dołożyło środki z budżetu, więc mają podwójną satysfakcję z przeprowadzenia i zakończenia prac. Podziękował tym, którzy przyczynili się i byli zaangażowani, a przede wszystkim Pani Staroście Ewie Besztak.
W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Wiceburmistrz Halina Ulińska, Ksiądz Prałat Leszek Gardziński, Członkowie Zarządu Powiatu Węgrowskiego: Artur Lis i Tadeusz Kot, Radni Rady Powiatu Węgrowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Leszkiem Redoszem, Radni Miasta Węgrowa na czele z Przewodniczącą Rady Beatą Gashi, Dyrektor PGE Dystrybucja Warszawa Rejon Energetyczny w Wyszkowie inż. Jerzy Kosiorek, Dyrektor Biura Senator Marii Koc – Michał Piotrowski, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, przedstawiciele wykonawców: firmy P&K Jaczewscy oraz P.W. WIKRUSZ, przedstawiciele firm i instytucji zlokalizowanych w sąsiedztwie odbywającej się inwestycji, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Marcin Gąsiorek i z-ca dyrektora Michał Włodarek, pracownicy wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Węgrowa.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Marcin Gąsiorek i Inspektor Nadzoru Marek Sadłowski. Inwestycję poświęcił ks. Prałat Leszek Gardziński.
Modernizacja ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie odbywała się w dwóch etapach:
Etap I – Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie, o dł. ok. 999 m z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.110.200 zł. Z budżetu Powiatu Węgrowskiego przekazano kwotę 1 027 437,65 zł, z budżetu Miasta Węgrowa kwotę 947 344,35 zł. Całość inwestycji wyniosła 6 084 982,71 zł.
Etap II – Przebudowa ulicy Żeromskiego i Polnej wraz z infrastrukturą techniczną, o dł. 486 m z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.858.436,00 zł. Z budżetu Powiatu Węgrowskiego przekazano kwotę 12 959,54 zł, z budżetu Miasta Węgrowa kwotę 340 341,97 zł. Całość inwestycji wyniosła 2 211 737,51 zł. W ramach inwestycji zrealizowano także zadanie polegające na budowie parkingów usytuowanych przy ulicy Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie. Całość tej inwestycji to koszt 570 916,07 zł. Powiat Węgrowski przekazał 285 458,04 zł, a Miasto Węgrów 285 458,03 zł.
Całkowity koszt inwestycji opiewał na kwotę ok. 8 867 636 zł, z czego ok. 5 968 636 pochodziło ze środków rządowych. Pozostała kwota, stanowiąca wkład własny, została wygospodarowana z budżetów Powiatu Węgrowskiego oraz Miasta Węgrów.
Zakres inwestycji w ramach modernizacji ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie obejmował: wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku o długości ok 1,48 km, budowę i przebudowę chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, rozbudowę skrzyżowania czterowlotowego zwykłego (ul. Żeromskiego, Polna, Podlaska) na skrzyżowanie typu rondo, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej, wykonanie oznakowania poziomego dwuwarstwowego i wykonanie oznakowania pionowego z uwzględnieniem oznakowania aktywnego dla pieszych, budowę zatok autobusowych w ul. Żeromskiego, budowę zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w ul. Żeromskiego, zagospodarowanie terenu.
Dzięki realizacji powyższych działań inwestycyjnych na terenie miasta Węgrowa wybudowano 172 miejsca parkingowe, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych.
/Janina Czerwińska, foto. KW/

315 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowe lodowisko przy ul. Legionów 85 w Wołominie już otwarte!

W ubiegły piątek, 28 stycznia w obecności Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka i Wicestarosty Piotra Borczyńskiego dokonano uroczystej inauguracji powiatowego lodowiska,...

Zamknij