ggg ggg ggg

„Małkińskie serca wolontariatu”

Szanowni Państwo!
W roku 2017 po raz pierwszy przyznaliśmy „Małkińskie serca wolontariatu”. Zgodnie z regulaminem konkursu takie statuetki będą wręczane dwa razy do roku dla osób, które szczególnie wyróżniają się działaniami społecznymi. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i publiczne uhonorowanie osób aktywnie działających na rzecz społeczeństwa gminy Małkinia Górna oraz osób szczególnie potrzebujących pomocy.
Zgłoszeń do udziału w konkursie należy dokonywać w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1 lub listownie na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem: „Małkińskie serca wolontariatu”. Decyduje data wpływu do dnia 30 maja 2018 roku.
Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony Urzędu Gminy Małkinia Górna lub w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna pok. nr 13.

/info/

1 162 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Fundusza Pomocy...

Zamknij