ggg ggg ggg ggg

Mała architektura sakralna

Przydrożne krzyże i kapliczki od wieków wpisują się w krajobraz wsi polskiej.

Zwykle stawiane na rozstajach lub rozwidleniach dróg, przed wjazdem do wsi i na terenie prywatnych posesji, ale też w szczerym polu lub w lesie. Miały one chronić od wszelkich plag i nieszczęść, które na przestrzeni dziejów dotykały mieszkańców. Krzyże lub też małe kapliczki stawiane przy domostwach były najczęściej wyrazem dziękczynienia danej rodziny za czyjeś uratowane życie, zdrowie lub mienie. Zdarzało się, że był to wyraz zadośćuczynienia za zaniedbania lub nieodpowiedzialne zachowania, które doprowadziły do jakiejś rodzinnej tragedii.
Krzyż czasem kapliczki budowane przy drogach wśród pól, bądź w lasach były najczęściej wyrazem hołdu za bohaterską postawę poległych i spoczywających tam żołnierzy lub partyzantów.
Przed kilkoma laty zrodziła się inicjatywa i trwały wstępne przygotowania do opracowania i wydania katalogu zabytków i wszystkich obiektów małej architektury sakralnej, nie zawsze sensu stricte zabytkowych, na terenie naszej gminy. Aktywnie zaangażował się w te działania lokalny pasjonat historii i jednocześnie jej nauczyciel Pan Damian Jasko. Myślę, że wcześniej czy później uda się pozyskać na ten cel niezbędne fundusze.
Póki co, cieszmy się z inicjatyw mieszkańców niektórych sołectw naszej gminy, którzy własnym sumptem oczyszczają, malują, a jeśli wymaga tego stan obiektu również piaskują, robią uzupełnienia i zabezpieczają stosownymi impregnatami i lakierami, odziedziczone po przodkach, bądź też postawione przez żyjących jeszcze mieszkańców symbole naszej wiary i przywiązania do chrześcijańskich wartości.
Najlepszym przykładem takich właśnie działań jest sołectwo Stara Ruskołęka. Jego mieszkańcy we własnym zakresie od 2015 roku dokonali stosownej renowacji trzech przydrożnych krzyży.
Przy każdym z nich zamontowali nowe ogrodzenie, a jego betonowe otoczenie zastąpi kostka brukowa ufundowana przez firmę „Profil” z Małkini Górnej.
Mieszkańcom wsi, a w szczególności jej liderom – sołtysowi Pani Lidii Frączyk oraz radnemu – Panu Sylwiuszowi Hanowi za zaangażowanie i koordynację składamy wyrazy uznania i podziękowania.

/Info/

1 844 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zmiany kadrowe, pozyskiwanie środków, obwodnica, przystań… – poważne decyzje i wyzwania Burmistrza Pułtuska

Wywiad z burmistrzem Miasta Pułtusk Wojciechem Gregorczykiem KURIER W… - Tygodnik regionalny Jak duże zmiany kadrowe w Urzędzie Miasta oraz...

Zamknij