ggg ggg

LVI Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 22 grudnia br. odbyła się LVI Sesja Rady Powiatu. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda.

  • Następnie radni przyjęli Protokół Nr LV/2022 z poprzedniej Sesji Rady Powiatu, a w dalszej kolejności podjęli uchwały w sprawach:
  • uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok,
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 – 2035,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2022 – 2035,
  • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu i przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2023 roku,
  • powierzenia Wójtowi Gminy Wąsewo zadania zarządzania drogą powiatową,

Ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie budżetu na 2023 rok. Radni uchwalili budżet przy 14 głosach za, 5 głosach wstrzymujących. Projekt budżetu na rok 2023 omówił Starosta Ostrowski na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej (min 0:1– 0:24). W budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 95.238.661,95 zł, zaś wydatki na poziomie 112.424.741,95 zł. Podczas sesji poruszono tematy związane z infrastrukturą drogową oraz ochroną zdrowia.
Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda złożyła wszystkim serdeczne życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Następnie radni podzielili się opłatkiem.
Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej relacji z przebiegu sesji
https://transmisjaobrad.info/videos/9844/lvi-sesja-rady-powiatu-w-ostrowi-mazowieckiej

246 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budżet Gminy Andrzejewo na 2023 rok uchwalony

Na ostatniej XXXVI sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 28 grudnia 2022 r., radni uchwalili budżet gminy na...

Zamknij