ggg ggg ggg ggg

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. Kopernika skończyło 105 LAT

Uroczyste obchody Jubileuszu odbyły się w piątek, 5 września br., a rozpoczęła je Msza Święta w kościele pw. WNMP. Podczas Mszy w intencji społeczności Liceum Ogólnokształcącego, ks. Prałat Jan Okuła, Dziekan Dekanatu Ostrowskiego poświęcił nowy sztandar szkoły i wyraził nadzieję, że szkoła będzie nadal rozwijała się, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu cennych wartości.

DSC_1030

Dalsze uroczystości odbyły się na boisku szkolnym przy ostrowskim „Koperniku”. Dyrektor szkoły Waldemar Bartosik powitał gości, wśród których byli m.in. Elżbieta Lanc członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Teresa Michalak Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Marian Krupiński radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Janina Smejkal, fundatorka corocznej nagrody dla najlepszego absolwenta LO, starosta ostrowski Zbigniew Kamiński oraz wicestarosta Jerzy Bauer wraz z kierownictwem Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Rafalik i radni Rady Powiatu. Nie mogło zabraknąć również sponsorów, którzy co roku wspierają szkołę, emerytowanych już dyrektorów i pracowników szkoły oraz jej absolwentów.
– Nasza kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań – mówił podczas swojego wystąpienia dyrektor Bartosik. – Bogata tradycja naszej szkoły, której jesteśmy spadkobiercami zawsze nas mobilizowała, motywowała i zobowiązywała.
Dyrektor zwrócił uwagę, że to dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów szkoła może dziś pochwalić się wieloma osiągnięciami i sukcesami. W części artystycznej absolwenci LO opowiedzieli o historii szkoły, a młodzież zaśpiewała kilka przygotowanych specjalnie na tę okazję piosenek z repertuaru znanych gwiazd polskiej estrady.
W czerwcu br. zakończono gruntowny remont „Kopernika”, dlatego podczas Jubileuszu przecięto wstęgę symbolizującą ponowne przekazanie obiektu uczniom. Mimo że budynek liczy 90 lat, dzięki modernizacji przeżywa właśnie swoją drugą młodość. Na koniec dyrektor podziękował kierownictwu i pracownikom Starostwa za bardzo owocną współpracę i wsparcie wszelkich działań podejmowanych przez szkołę.
Kolejnym punktem obchodów było odczytanie przez Sekretarz Powiatu Jolantę Ugniewską Aktu Erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej. Akt ten został następnie podpisany m.in. przez przedstawicieli władz Powiatu i wykonawcę budowy, a potem wmurowany w fundamenty budynku sali. Wraz z dokumentem do metalowej tuby włożono aktualny numer lokalnej gazety i polskie monety od 1 gr do 5 zł. Sala gimnastyczna przy Liceum w tym roku powstanie w stanie surowym, natomiast koniec prac nastąpi w roku 2015. Część kosztów zostanie pokrytych przy pomocy środków z zewnątrz.

DSC_1121
– W 1999 r., gdy nastąpiła reforma samorządowa i powstały powiaty, organem prowadzącym dla naszych szkół ponadgimnazjalnych stał się Powiat Ostrowski – mówił Starosta Zbigniew Kamiński. – Stan szkół był wtedy niezbyt dobry, dlatego kiedy zostałem starostą zaproponowałem Zarządowi i Radnym Powiatu, żeby jednym z priorytetów stała się bliska mojemu sercu oświata.
Po rozpoczęciu wstępnych prac okazało się, że jeśli nie wykonamy remontu, tej szkole grozi katastrofa budowlana. Od razu wzięliśmy się do pracy i dziś dzięki ogromnemu zaangażowaniu szkoła jest po gruntownym remoncie.
Remont LO kosztował ok. 5,5 mln zł, ale aż 65,5 % (3,5 mln zł) to środki unijne.
Starosta zapewnił, że Powiat pamięta o wszystkich szkołach: przez ostatnie 8 lat udało się praktycznie zmodernizować wszystkie obiekty. I mimo że budynki nie uczą, to milej się do nich przychodzi i w nich pracuje. Na koniec Zbigniew Kamiński podziękował kadrze pedagogicznej za ich codzienną pracę i trud.
Podczas Jubileuszu pożegnano dotychczasowy sztandar szkoły z 1974 r. i powitano nowy, ufundowany przez Powiat Ostrowski. Sztandar zaprojektowała Marta Horodok, a wykonała Anna Staniszewska.
Ostatnim punktem spotkania było wręczenie nagrody uczennicy Dominice Qarashouli za osiągnięcie najwyższej średniej ocen na koniec klasy pierwszej w minionym roku szkolnym. Nagroda im. Piotra Relugi będzie przyznawana co roku przez Fundację Janiny i Bohumira Smejkalów najlepszemu uczniowi spośród klas pierwszych. Po wystąpieniach gości nastąpiły wpisy do Księgi Pamiątkowej Szkoły. Zaraz po Jubileuszu LO, w dniach 6-7 września miał miejsce X Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez arcybiskupa Wojciecha Załuskiego, który jest również absolwentem „Kopernika”. Następnie odbył się przemarsz przez miasto, a dalsza część obchodów odbyła się na boisku szkolnym LO.

DSC_1137
– Aż trudno uwierzyć, że nasza szkoła skończyła 105 lat – powitała absolwentów Barbara Jaroszkiewicz, Prezes Koła Wychowanków. – Metrykalnie ta szkoła to leciwa staruszka, ale jak na swój dostojny wiek trzyma się naprawdę świetnie. Dzisiaj jest trochę inna niż ta sprzed lat: coraz piękniejsza, coraz nowocześniejsza. Ale dla nas absolwentów bez względu na wszystko jest zawsze taka sama. Jest po prostu nasza. Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczestników Zjazdu, a wieczorem absolwenci odwiedzili groby nauczycieli na cmentarzu parafialnym. Dzień zakończył się wieczorkiem koleżeńskim.
PR

DSC_1159

2 772 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Historia, wspomnienia, tańce …i dęby

Tak długa i bogata jest historia szkoły rolniczej w Golądkowie, że nie sposób w jednym zdaniu opisać jubileuszowe spotkanie, a...

Zamknij