ggg
ggg

Lekcje bezpieczeństwa w kinie Wyszkowskiego Ośrodka Kultury

Szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów wyszkowskich policjantów. W ramach stałego podnoszenia świadomości uczniów z gminy Wyszków, funkcjonariusze wspólnie z Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Miejskim zorganizowali lekcje bezpieczeństwa połączone z profilaktycznym seansem filmowym. Przez kilka dni w Sali kinowej młodzież obejrzała film pt. „Zdążyć”, który został przygotowany w ramach projektu „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję”.

Wzrost liczby młodocianych użytkowników substancji psychoaktywnych spowodowany jest m.in. ciekawością , chęcią naśladowania innych, przeżywaniem pewnych trudności emocjonalnych, a na to wszystko nakłada się również „ moda” wśród młodzieży  na chęć poznawania nowych doświadczeń i świat mediów, który lansuje styl życia, przyzwalający na „dopingowanie się” tylko po to, aby osiągnąć cel i być złudnie „ szczęśliwym”. Tymczasem wiedza ludzi młodych  na temat środków psychoaktywnych w główniej mierze opiera się tylko i wyłącznie na mitach krążących wśród rówieśników. Młodzież, nie zdaje sobie sprawy
z niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków.

Mając na uwadze ograniczenie, a także wyeliminowanie opisanych powyżej zagrożeń Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kukułka” w Wierzbicy, w ramach projektu „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję” przygotowali film profilaktyczny „Zdążyć” na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka i skutkach prawnych z tym związanych.

Film dotyczy problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych i opowiada historię studentki Dory Skrzyńskiej, która wraca z Nowego Jorku do rodzinnego domu w Polsce. Brat Dory – Przemek, jest żołnierzem, bardzo kocha swoją siostrę i nie do końca akceptuje jej wybory i styl życia. Dora na balu dla Rezerwistów i Weteranów poznaje Aleksandra Ordeckiego „ Osę”, który wprowadza dziewczynę w świat dopalaczy i narkotyków. Film zagrany  jest przez młodych ludzi z ogromnym talentem aktorskim, którzy pragną ostrzec swoich rówieśników przed zażywaniem substancji psychoaktywnych i narkotyków. W filmie ukazana jest również rola rodziny, która ma ogromne znaczenie w życiu młodego człowieka.

Ponieważ okres przedwakacyjny jest świetną okazją do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa, podczas seansów filmowych z młodzieżą rozmawiała policjantka z zespołu ds. profilaktyki społecznej wyszkowskiej komendy.  Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się zwiększenia świadomości i poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

kom. Damian Wroczyński

418 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dom jak z marzeń

Dom Dziecka w Równem, który utworzono w gminie Strachówka w powiecie wołomińskim w listopadzie 1972 r., ma trudną, ale też...

Zamknij