ggg ggg

Laptopy dla szkół

Gmina Sadowne znalazła się na liście rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakupiliśmy 27 laptopów i myszki, które wkrótce zostaną przekazane do szkół z terenu gminy Sadowne.
/Info/

912 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Paczkomat w Wąsewie

W Wąsewie przy Ośrodku Zdowia został zainstalowany paczkomat. Przedstawiciele InPostu zapewniają, że za kilka dni paczkomat będzie już w sieci....

Zamknij