ggg ggg ggg

Krzysztof Nuszkiewicz – kandydat na Burmistrza Pułtuska

Panie Krzysztofie, jakie refleksje towarzyszą Panu po pierwszej turze wyborów samorządowych?

Po pierwsze – cieszy uzyskana liczba głosów, prawie 5000. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom 23 sołectw, Pułtuska – Popław i Pułtuska za tak duże poparcie. To rzeczywiście zwycięski wynik, jednak 45 procentowe poparcie nie wystarcza do objęcia funkcji Burmistrza w I turze i musi odbyć się II tura. Bardzo ważne jest teraz, aby po raz drugi wyborcy poszli do głosowania 21 kwietnia. Liczbę głosów chciałbym zwiększyć. Po drugie cieszy liczba
6 mandatów radnych, którzy reprezentują KWW Krzysztofa Nuszkiewicza. Ludzi młodych, zaangażowanych, chętnych do pracy na rzecz naszego miasta.

Jak Pan myśli, skąd tak wysokie poparcie dla Pana i pańskiego komitetu?

Z natury jestem pogodny, otwarty dla ludzi, często inicjuję różne wydarzenia i uczestniczę w spotkaniach, na które zapraszają mnie mieszkańcy. Udzielam się w mediach społecznościowych. Jestem dostępny w biurze wyborczym. Mój prywatny telefon udostępniam do publicznej wiadomości. Od 5 lat prowadzę działalność na pułtuskim Rynku, gdzie mam możliwość częstego, bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, ale także turystami, którzy mówią mi o oczekiwaniach do tego pięknego miasta.
Jako pierwszy i jedyny kandydat na Burmistrza, przedstawiłem bardzo szczegółowy program podzielony na 23 sołectwa i Pułtusk. Odwiedziłem każde sołectwo, rozmawiałem z sołtysami, Zarządami OSP, Zarządami Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańcami. Podobnie odbyłem szereg spotkań w różnych częściach naszego miasta. Fakt, że znam osobiście sołtysów, członków Zarządów OSP i wiele mieszkańców ułatwia mi poznanie ich potrzeb. Miałem też przyjemność i możliwość poznać członków zarządów wszystkich KGW w Gminie Pułtusk.
Podczas spotkań z mieszkańcami, często słyszę słowa uznania dla mojej pracy podczas poprzedniej, przerwanej kadencji. Ludzie pamiętają i z ogromną życzliwością wspominają to, co w tak krótkim czasie udało mi się zrobić i zorganizować dla nich. Staram się słuchać ludzi, być blisko nich, bo to sprawia mi radość i daje satysfakcję. Na liczbę głosów, którą otrzymałem wpłynęły na pewno również zrealizowane inwestycje podczas mojej pierwszej kadencji (przypomnę krótko – kładka dla pieszych z elektrobusami, hala sportowa przy SP3, budowa żłobka, kolektory słoneczne dla mieszkańców, przebudowa budynku dla potrzeb MOPS, budowa ścieżek pieszo – rowerowych, budowa wielu dróg, kompleks sportowy przy SP 2, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Widok, remonty szkół, budowa placów zabaw, placu Street Workout, inwestycje w plażę miejską, zakupy pojazdów dla OPS, remonty świetlic OSP, przebudowa ronda w kierunku Popław, zakup wiat przystankowych, ławek i koszy na śmieci, budowa bloku TBS, zakup budynku pokoszarowego, utworzenie centrum kulturowego, remont lochów podziemnych i amfiteatru w obszarze Wzgórza Abrahama, rewitalizacja powierzchni zabytkowego rynku wraz z przebudową funkcjonalną, modernizacja pomieszczeń Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela, strefy zieleni i rekreacji na terenie całej gminy – m.in. pasaż Klenczona, Park Narutowicza, Bulwary wraz z Alejkami Gomulickiego, Park Osiedlowy Wyszkowska, Park Na Skarpie, Park Grabówiec, ronda) itd. Trochę tego było. Cieszą oko i służą innym od lat! Przede mną i moimi radnymi kolejny etap.

Jak rozpocznie Pan swoją pracę na stanowisku Burmistrza? Jaki plan działania?

Najważniejsza jest współpraca i wykorzystanie naszych atutów. Dlatego najpierw usiądziemy w zespole i tak jak w 2014 roku, wypiszemy wszystkie możliwe, zewnętrzne źródła finansowania inwestycji. Rozdzielę pracę na poszczególnych pracowników w Wydziale Inwestycji. Co kilka dni będę kontrolował postępy w realizacji pozyskiwania środków na zaplanowane w moim programie inwestycje tj. środki na budowę dróg, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, oświetlenie, budowę hal sportowych, świetlic wiejskich, placów zabaw, placów Street Workout, siłowni plenerowych, budowę bloków, doposażenie szkół, remonty świetlic i strażnic OSP, rewitalizację kanałów wokół miasta, oświetlenie i zagospodarowanie wałów, remont kina, remont budynku siedziby Pułtuskiego Klubu Wodniaków, wsparcie dla seniorów, młodzieży i organizacji pozarządowych, budowę skansenu archeologicznego, na przystanki, kosze i wiele, wiele innych.
Wyjmę z szuflady projekty podwórek między innymi: Plac Teatralny, Daszyńskiego, Benedyktyńska, 3 Maja, Nadwodna, Górna, Aleja Polonii, Soplicy, Syrokomli, Warszawska – Nasielska, Kwiatkowskiego, Sportowa. One wszystkie cierpliwie czekają już od lat na ich dokończenie. Ciągle mam w głowie nowe pomysły, ale też myślę o tych, które odłożyłem do szuflady, bo warto się nad nimi pochylić i szkoda zaprzepaścić to, co już w ich temacie udało mi się zrobić.

W Pułtusku potrzebne są nowe miejsca pracy. Jak zamierza Pan o nie zadbać? Jak je pozyskać?

Tak. To bardzo ważny temat. Muszę mocno pochylić się nad tym tematem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy i głowie, aby mieszkańcy Pułtuska, nie musieli poszukiwać pracy np. w odległej Warszawie. Będę korzystał z wielu instrumentów wspierających tworzenie miejsc pracy, takich jak między innymi środki z PARPu, inkubatory przedsiębiorczości, działania związane z ekonomią społeczną. Grunty, które są w posiadaniu gminy mogłyby posłużyć do stworzenia w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego nowych zakładów pracy. Mam nadzieję, że uda mi się o to zadbać i przy następnym wywiadzie podać już konkrety.

Skonstruowany przez Pana program dla terenów wiejskich cieszy się uznaniem i jest chwalony przez mieszkańców Gminy Pułtusk, ale często też pojawią się pytania i wątpliwości skąd niezbędne na ich wykonanie środki finansowe?

Właśnie podczas naszego wywiadu, dotarła do mnie dobra informacja, że Polska otrzymała w ramach środków z Krajowego Programu Odbudowy 27 miliardów złotych, z których właśnie jakąś część planuję pozyskać dla naszego Pułtuska. O wszystkich informacjach będę na bieżąco Państwa informował, na konferencjach prasowych i dzięki Radiu Pułtusk – „Radio Wenecji Mazowsza”, które zamierzam założyć poprzez Wydział Promocji w Urzędzie Miejskim.

Ostatnie słowa, wolne myśli, które chciałby Pan podsumowując, przekazać naszym czytelnikom?

Podsumowując, wszystko o czym mówię i co planuję jest według mnie realne, i do zrealizowania. W pierwszej kolejności wystarczy Państwa głos oddany na mnie, Krzysztofa Nuszkiewicza, kandydata na Burmistrza Miasta Pułtusk, podczas II tury wyborów 21 kwietnia. Potem to już tylko moja ciężka praca, skuteczność, oddanie, determinacja i poświęcenie. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze, a ja będę jak ZAWSZE, BLISKO LUDZI – bo tak niezmiennie głosi moje hasło wyborcze!

239 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Perspektywa budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej w gminie

Na prośbę inwestora firmy IT4 Polska i wykonawcy NPLAY Sp. z o.o. odbyło się spotkanie związane z budową szerokopasmowej sieci...

Zamknij