ggg ggg ggg ggg

Krzysztof Jezierski nowym wójtem gminy Zabrodzie, przewodniczącą rady – Sylwia Maria Marciszewska

21 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbyła się I Sesja Rady Gminy Zabrodzie w 5-letniej kadencji 2018- 2023.

Zgodnie z ustawą samorządową pierwsza sesja musiała odbyć się w ubiegłym tygodniu i w gminie Zabrodzie sesję wyznaczona na środę 21 listopada. Uroczystego otwarcia sesji dokonał radny senior Tadeusz Suchenek.
Podczas pierwszej sesji nastąpiła ceremonia ślubowania i zaprzysiężenia 15 radnych i wójta. Zaświadczenia o wyborze przekazała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Ewa Małaszek. Po odczytaniu tekstu ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, Każdy z radnych poświadczał słowem „Ślubuję” i dodawali też: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli i otrzymali mandat:
• Marciszewska Sylwia Maria
• Jakubowski Wiesław
• Garbarczyk Andrzej
• Giza Wiesław Kazimierz
• Kamiński Paweł Jan
• Kwiatkowska Agnieszka
• Miąśkiewicz Arleta Dominika
• Osowiecki Grzegorz
• Pakuła Janusz Marian
• Podolak Maria Iwona
• Strągowski Andrzej
• Suchenek Tadeusz
• Teodorczyk Alina Urszula
• Wawryło Leszek
• Wielgolaska Bogusława
Ślubowanie złożył również – wybrany 21. – Wójt Krzysztof Jezierski, który został wybrany 21 października 2018 r., w pierwszej turze wyborów. Z chwilą złożenia ślubowania objął obowiązki Wójta Gminy Zabrodzie. W kilku zdaniach podziękował dotychczasowemu wójtowi Tadeuszowi Michalikowi oraz mieszkańcom za wybór, a osobom współpracującym za wsparcie.
Sesja ta nie tylko dotyczyła przyjęcia ślubowania radnych i zaprzysiężenia nowego wójta, ale też dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
W głosowaniu tajnym rada wybrała na przewodniczącą Rady Gminy Zabrodzie Sylwię Marię Marciszewską oddając na jej kandydaturę 9 głosów. Kontrkandydatka Bogusława Wielgolaska otrzymała 4 głosy. Wiceprzewodniczącym został Wiesław Jakubowski. Kontrkandydata nie zgłoszono.
Za lata współpracy podziękował również wójt Tadeusz Michalik.
Nagranie dostępne pod adresem:
http://sesja.zabrodzie.pl /K.W./

6 751 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mini Maraton Niepodległościowy

Już siódmy raz z kolei zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy Łochów i okolicznych miejscowości na „ VII Niepodległościowy Mini Maraton” ....

Zamknij