ggg
ggg ggg

Konwent Samorządowy wypowiedział się o programie „Mosty dla Regionów”.

Nowy most ma połączyć Jabłonnę z Łomiankami do 2025 roku. Jest to jeden z 21 mostów uwzględnionych w programie rządowym, więc z inicjatywy wójta Jabłonnej Jarosława Chodorskiego samorządowcy zebrali się 20 września 2018 r. na konwencie poświęconemu temu tematowi, bo przecież mosty są potrzebne – łączą regiony, miejscowości i ludzi.

20 września 2018 r. w Pałacu w Jabłonnie odbył się Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”. Spotkanie zgromadziło liderów władz samorządowych z gmin i powiatów, w których mają powstać nowe przeprawy mostowe, przedstawicieli strony rządowej, zainteresowanych pracowników gmin oraz mediów. Spotkanie właśnie w gminie Jabłonna zorganizowano nieprzypadkowo. Zgodnie z planem rządu na Wiśle most połączy Łomianki z Jabłonną. Spośród 74 samorządów, do których organizatorzy wystosowali zaproszenie, 63 potwierdziły swój udział w spotkaniu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Stoczni Gdańsk S.A., Lasów Państwowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie objęte zostało patronatem honorowym Ministra Infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka.
Przybyli również bardzo zainteresowani samorządowcy z powiatu wyszkowskiego: wicestarosta Adam Mróz i wójt gminy Somianka Andrzej Żołyński oraz z gminy Dąbrówka wójt Robert Korzeniowski wraz ze starostą wołomińskim Mieczysławem Rakowskim. Uczestniczyli ze względu na umieszczony do budowy most na rzece Bug łączący gminę Sominka i gminę Dąbrówka. Na terenie Mazowsza planuje się trzy nowe mosty.
Przybyły silne reprezentacje z innych miejscowości i powiatów. Szczególnie aktywnie w przepytywaniu zaprezentowali się samorządowcy z gmin województwa lubuskiego. Bardzo aktywnie wypowiadali się np. samorządowcy z Kazimierza Dolnego.
Celem Konwentu było omówienie poszczególnych aspektów programu „Mosty dla Regionów” w zakresie form i zasad współpracy samorządów ze stroną rządową, wspólna analiza i określenie kierunków działań, rozeznanie problemu finansowania inwestycji, czy możliwości współfinansowania. Przy okazji nastąpić miała wymiana merytoryczna uwag na temat praktycznego rozwiązywania realizacji tego programu.
Wielu samorządowców gratulowało wójtowi Jabłonnej podjęcia się organizacji, jak na razie pierwszego i jedynego spotkania, które miało wyjaśnić szczegóły nowego projektu.
W związku z dużym i skomplikowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym, Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaoferował władzom samorządowym wsparcie merytoryczne przy projektowaniu i budowie mostów. IBDiM jest placówką naukową kategorii A nadzorowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i zaoferowało swoją pomoc oraz wiedzę na każdym etapie prowadzonych prac.
Reprezentujący na spotkaniu partię rządzącą poseł Marcin Duszek zachęcał samorządowców do wyrażania swoich opinii i deklarował, że następnie przekaże je dalej. Z tej możliwości samorządowcy skorzystali. Jak się wydaje zgłaszane pytania, zastrzeżenia i dopytywania o szczegóły pozwoliły uczestnikom na pewne podsumowania.
Jedną bardzo ważną, a zarazem niepokojącą samorządy sprawą było określenie wysokości dofinansowania w programie. Wszyscy zakładali, że dofinansowanie ma być w wysokości 80%, ale podczas dyskusji doszli, że z programu wynika inaczej: „do 20% kosztów kwalifikowanych”. Zdaniem dyskutantów to wprowadza niepewność, co do kwoty, bo wtedy wkład własny gmin i powiatów nie musi być na poziomie 20%, ale może wynosić więcej. Generalnie zgodzili się, co do tego, że już w tej chwili wiele samorządów nie będzie w stanie realizować mostu. W dalszej części wypłynęła sprawa, że sam most bez infrastruktury drogowej nie będzie im służył, a to są kolejne ogromne pieniądze, których oni nie mają. Padło pytanie o możliwości dofinansowania dróg i węzłów komunikacyjnych z programu innego np. „Programu dróg lokalnych”. Uściślono również, że część mostów będzie obciążać województwo – tak jest w przypadku Jabłonny.
Po prezentacji prof. Leszka Rafalskiego – dyrektora Instytutu Badania Dróg i Mostów okazało się, że wycena wykonania mostu będzie zależała od czynników indywidualnych, (jaki most, jakie rozwiązania komunikacyjne, duży czy mniejszy, jakie materiały do wykonania mostu), a Pan profesor wzbraniał się z podaniem przypuszczalnego kosztu nie tylko mostu, ale nawet projektu.
Jak ważna jest odpowiedz na pytanie: Jaki ma być most? Okazało się po wysłuchaniu dr hab. Jacka Brdulaka ze Szkoły Głównej Handlowej, współautora opracowania dot. Wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych. Zdaniem Profesora budowa każdego z mostów powinna być poprzedzona pogłębioną analizą. Ważne jest ustalenie, jakie gabaryty powinny mieć mosty, jaka nośność, do jakich dróg i warunków ma być dostosowany dany most. Konkluzja była następująca: wiele z tych mostów będzie tak droga, że zupełnie nie w możliwościach gmin, czy powiatów, ale budowę powinno finansować państwo. Wygląda na to, że kryterium dofinansowania nie może być jednakowe dla wszystkich. W gminie Somianka most przez Bug znajdzie się w ramach ewentualnej autostrady. 20% wkład w tę inwestycję jest poza możliwościami finansowymi. Dyskutanci z innych rejonów stwierdzili, że w niektórych rejonach most powinien być inaczej zlokalizowany. Most jest tam potrzebny, gdzie jest infrastruktura i przemysł (Żagań), wtedy np. cały powiat międzyrzecki będzie się rozwijał. Wiele mówiono o wyjątkowym miejscu, jakim jest Kazimierz Dolny, gdzie potrzeba im przeprawy, ale lokalnej, a most, który będzie zbierał cały ruch tak naprawdę zniszczy walory kulturowe i turystyczne miasta. Starosta z innych regionów podnosił sprawę, że jego most wraz z drogami dojazdowymi będzie kosztował ok. 300 mln zł, a jego roczny budżet to 50 mln i jak on będzie to robił? Wg samorządowców z mostami związany jest kolejny kłopot: część dróg i mostów będzie musiała zostać dostosowana do potrzeb militarnych. Wykonanie i jakość rozwiązań technicznych będzie regulowana pod wymagania przejazdu sprzętu wojskowego (odrębne przepisy), a więc ogromne nakłady finansowe.
Poseł Marcin Duszek zaoferował zebranie pytań i uwag samorządowców w formie interpelacji, która zostanie przekazana do właściwych merytorycznie resortów. Po otrzymaniu odpowiedzi w Sejmie zorganizowany zostanie kolejny konwent. Podsumowując: spotkanie w Jabłonnej pomogło samorządowcom we wstępnej ocenie programu, a wysłuchanie prelegentów, ekspertów lub pracowników samorządu zgłaszających problemy w przyszłej realizacji przepraw w ich terenie, do określenia, co i jak chcą realizować. /Janina Czerwińska/

O komentarz odnośnie programu poprosiliśmy wicestarostę powiatu wyszkowskiego – Adama Mroza:

„Jako wieloletni samorządowiec z dużym zainteresowaniem przyjmuję każdą inicjatywę, która ma doprowadzić do rozbudowy infrastruktury drogowej. Pomimo ogromnej poprawy, która nastąpiła w ostatnich latach dzięki środkom unijnym, krajowym i determinacji samorządów jest ona jednak wciąż niedostateczna w stosunku do potrzeb mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Inicjatywa rządowa wymaga rzeczywiście bardzo wielu uzgodnień i doprecyzowania zasad. Jest jednak bardzo ciekawa i potrzebna. Dla mnie, jako pracownika samorządowego odpowiedzialnego m.in. za rozwój infrastruktury, ale także, jako mieszkańca Wyszkowa bezcenna jest propozycja wybudowania kolejnej przeprawy mostowej przez rzekę Bug. Liczę na to, że program będzie możliwy do zrealizowania. Uważam też, że trzeba poważnie rozważyć możliwość wkładu samorządu powiatowego w to przedsięwzięcie. Liczę również na wsparcie finansowe Marszałka Województwa Mazowieckiego. Bo przecież nie może być zaskoczeniem, że samorząd Gminy Somianka i Gminy Dąbrówka nie będą w stanie ponieść kosztów wynoszących, co najmniej 20 % wartości zadania. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 300 milionów złotych. W mojej ocenie projekt wymaga jeszcze szerokich konsultacji społecznych, bo wiadomo, że to co dla jednych będzie ogromnym usprawnieniem w dotarciu do pracy, czy na zakupy dla innych może oznaczać utrudnienia związane na przykład z hałasem. Te konsultacje powinny się odbyć jak najszybciej.”

 

3 610 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Prawo do przedsiębiorczości – spotkanie informacyjne

Zamknij