ggg ggg ggg

Konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna

W dniu 1 października 2019 roku z inicjatywy Pani Wójt Bożeny Kordek odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna.

O godzinie 10:00 w miejscu planowanej budowy wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Rostki Wielkie odbył się terenowy briefing prasowy z udziałem Wicemarszałek Senatu RP Pani Marii Koc. Następnie uczestnicy briefingu oraz mieszkańcy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, gdzie odbyły się konsultacje. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Daniel Milewski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Pani Agnieszka Szymula, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Pan Piotr Woźniak wraz ze swoim zastępcą, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek, Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna Pan Jacek Bogdan, Sekretarz Gminy Małkinia Górna Pan Józef Bogucki, przedstawiciele biura projektowo – inżynierskiego WTU z Krakowa, Radni Rady Powiatu Ostrowskiego, Radni Rady Gminy Małkinia Górna, sołtysi z terenu gminy, ekolodzy oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Projektanci z firmy WTU przedstawili prezentację multimedialną zawierającą koncepcję budowy wałów przeciwpowodziowych na odcinku Rostki Wielkie – Klukowo. Objaśnili cel zadania oraz określili obszar objęty ochroną wałów przeciwpowodziowych i urządzeń mobilnych. Omówione zostały również rozwiązania koncepcyjne obejmujące łącznie wykonanie obwałowania rzeki Bug na odcinku 8,050 km.
W trakcie konsultacji przedstawiono jeden z wariantów inwestycji. Wskazywana do realizacji przez wykonawcę i inwestora – Wody Polskie – lokalizacja wałów przeciwpowodziowych została wybrana tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców przy pozostawieniu maksymalnej powierzchni istniejących terenów zalewowych Bugu.
Ze względu na bliskość zabudowań i istniejące ciągi komunikacyjne, na pewnych odcinkach planowane jest zaprojektowanie mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci rozbieralnych parapetów na ściance szczelnej z oczepami. Odsunięcie wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki będzie skutkować też koniecznością mobilnego zabezpieczenia pierścieniowego kilku zabudowań mieszkalnych. Na pozostałym obszarze przewidziany jest wał przeciwpowodziowy w postaci nasypu.
Po zakończonej prezentacji nastąpiło otwarcie dyskusji. Mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali uwagi.
Do 15 października do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przyjmowane są uwagi dotyczące budowy wałów. Dane te zostaną przekazane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie i wykorzystane do opracowania projektu ochrony przed powodzią miejscowości położonych nad rzeką Bug w gminie Małkinia Górna.
/Info, fot. UG/

1 645 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki

Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą nowe czasy, pozostanie miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone...

Zamknij