ggg

Konferencja podsumowująca 600-lecie istnienia miejscowości Wąsewo.

11 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca 600-lecie istnienia miejscowości Wąsewo, na początku, której została odsłonięta tablica pamiątkowa uwieczniająca obchody.

Konferencja była uroczystym podsumowaniem cyklu inicjatyw związanych z obchodami 600 – lecia miejscowości Wąsewo, położonej w obecnym powiecie ostrowskim na Mazowszu. Odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie w ubiegłą środę, 11 grudnia 2019r. Z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia – Ziemia Wąsewska Cezarego Pałubińskiego i wójta Gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka na budynku Urzędu Gminy Wąsewo zamontowano pamiątkową tablicę upamiętniającą 600-lecie istnienia Wąsewa, która została podczas konferencji poświęcona i odsłonięta.
Konferencję otworzył wójt Gminy Wąsewo, który powitał wszystkich przybyłych gości i uczestników, a poprowadził Roman Malicki – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie.
W trakcie konferencji zebrani wysłuchali wystąpień osób działających od lat zawodowo, naukowo i społecznie na rzecz Wąsewa i gminy tj.:
– prof. Barbary Falińskiej, z referatem pt.: „Ocalenie od zapomnienia gwary i tradycji rodzinnych wsi”;
– prof. Krystyny Jakowskiej, z wykładem nt.: „Dialog pokoleń”;
– prof. Adama Dobrońskiego, referat – „Zarys historii Powiatu Ostrowskiego”;
– Marii Mścichowskiej – „Bank Spółdzielczy w Wąsewie w 600-leciu wsi Wąsewo”;
– Stanisława Kowalczyka – „Historia i tradycje Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska”;
– Krystyny Szołkowskiej – „Historia i tradycje Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim”;
– Izabeli Joanny Zalewskiej – Historia i tradycje Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych;
– Bernadetty Budnej – „Historia i tradycje Szkoły Podstawowej w Trynosach-Osiedle”;
– Remigiusza Trembowskiego – „Historia i tradycje Szkoły Podstawowej w Wąsewie”;
– Romana Malickiego – „Historia Publicznego Gimnazjum w Wąsewie”;
– Cezarego Pałubińskiego nt. „Najdawniejsze dzieje Wąsewa i okolic”.
Poszczególne prezentacje przedstawiły bardzo ciekawy obraz powstania, tworzenia się miejscowości na przestrzeni minionych 600 lat, zmiennych kolei życia jej mieszkańców, ale też wielkiego ducha i woli przetrwania od 1419 roku do chwili obecnej. Dotyczyły też tej historii z niedawnej przeszłości, tworzenia się nowej społeczności po odzyskaniu niepodległości. Widać to było w części opisującej historię i wpływ, jaki wywarły na rozwój Wąsewa i gminy Bank Spółdzielczy, GS „Społem”, czy szkoły. Bardzo ciekawy okazał się
wykład Pani profesor Barbary Falińskiej (na temat prac i zbierania materiałów dotyczących gwary na tym terenie) oraz Pani profesor Krystyny Jakowskiej (o historii przekazywanej przez dziadków, rodziców młodemu pokoleniu – interakcje społeczne, które stały się łącznikiem między pokoleniami mieszkańców). Wiele faktów i wiadomości przekazywanych przy okazji opisywania historii Powiatu Ostrowskiego oraz szczegółowych dziejów Wąsewa pozwalały na docenienie tej wyjątkowej miejscowości.
Po wystąpieniach nastąpiła prezentacja tomiku wierszy Janiny Moczydłowskiej pt. „Mam takie miejsce” oraz performance Piotra Karszni, czyli rysunek węglem do utworu Fryderyka Chopina.
Na zakończenie wójt Gminy Wąsewo podziękował Cezaremu Pałubińskiemu za podjęcie inicjatywy obchodów jubileuszu miejscowości Wąsewo i całoroczną współkoordynację tego przedsięwzięcia, zakończoną organizacją i przeprowadzeniem konferencji podsumowującej 600-lecie istnienia miejscowości Wąsewo.
Nie zabrakło okolicznościowego toru dla uczestników i gości konferencji. Była to ważna i potrzebna inicjatywa i należy tu podkreślić bardzo pozytywną rolę samorządu gminnego oraz wójta Rafała Kowalczyka.

/Janina Czerwińska/

3 683 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Druhny i Druhowie z terenu powiatu wołomińskiego na strażackim opłatku w Kuligowie

W ubiegłą sobotę, 14 grudnia w gościnnych murach strażnicy OSP Kuligów, odbyło się wigilijne spotkanie strażaków-ochotników z terenu powiatu wołomińskiego...

Zamknij