ggg

Kolejny krok w kierunku nowej oczyszczalni ścieków

Budowa nowej oczyszczalni ścieków jest największym i najbardziej kosztownym zadaniem, jakie w najbliższej perspektywie będzie musiała zrealizować Gmina Tłuszcz.

Nasza gmina wciąż się rozwija i rozbudowuje, co powoduje konieczność poszerzenia zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Stając w obliczu zapewniania mieszkańcom, jak najlepszej infrastruktury została podjęta decyzja o podjęciu działań zmierzających do budowy nowej oczyszczalni ścieków. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk dokłada wszelkich starań, aby rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie miała charakter planowy. Pierwszym krokiem było wskazanie lokalizacji oczyszczalni, a w konsekwencji późniejsze nabycie gruntów. Wykupiono grunty pod budowę oczyszczalni o łącznej powierzchni prawie 11ha. Przez ostatnie lata trwały prace nad stworzeniem koncepcji funkcjonowania przyszłej oczyszczalni ścieków dla Gminy Tłuszcz pod roboczym tytułem „Wariantowa koncepcja rozwiązania oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Tłuszcz, przy uwzględnieniu dynamiki rozwoju systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta i Gminy” autorstwa prof. dr hab. inż.Zbigniewa Heidricha z Politechniki Warszawskiej, który od 53 lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą inżynierią środowiska.
1 października 2021r. został poczyniony kolejny krok w kierunku realizacji tej ogromnej inwestycji. Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek podpisał umowę z Panem Rafałem Nowickim – Członkiem Zarządu firmy Ecokube Sp. z o.o., która przygotuje Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy wraz z drogą dojazdową”.Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, która posłuży do przeprowadzenia przez gminę postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Co możemy powiedzieć dziś o nowej oczyszczalni? Będzie to oczyszczalnia w technologii bardzo nowoczesnej, bazującej na metodzie osadu czynnego, który gwarantuje, że ścieki, które będą w niej oczyszczane będą spełniały wszystkie warunki wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawnych, niezależnie od zmienności tego co dopływa i ile ścieków dopływa. Warto zwrócić też uwagę na to, że w oczyszczalni tej będzie kompleksowo rozwiązane zagadnienie związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem osadów ściekowych, które w tej chwili stanowią istotny problem na terenie obecnie istniejącej oczyszczalni przy ul. Wiejskiej. Planuje się, że te osady będą na tyle dobrze przygotowane, że będą mogły być wykorzystane na cele rolnicze, ewentualnie do rekultywacji terenów zdegradowanych. Będziemy starali się, żeby oczyszczalnia charakteryzowała się również możliwie niskimi kosztami eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem zużycia i kosztów energii elektrycznej. Aby obniżyć zużycie energii elektrycznej wykorzystane będą odnawialne źródła energii.

/Info Gmina Tłuszcz/

297 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ponad 665 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szwoleżerów

We wtorek, 28 września Miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 665 156,80 zł, na...

Zamknij