ggg ggg ggg

Kolejne umowy na dofinansowanie podpisane

W dniu 15 lipca 2022 r. Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podpisała w Kadzidle z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Janinę Ewę Orzełowską oraz Panią Elżbietę Lanc cztery umowy na dofinansowanie, a były to: umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Ruskołęka”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu inwestycji o nawierzchni stanowiącej trzykrotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych na powierzchni 3856,37 m2 i długości 945,30 m, zlokalizowanej na terenie gminy Andrzejewo w obrębie ewidencyjnym Nowa Ruskołęka na działkach nr 84, 91/1, 233/2, 234/1, 309 oraz w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa na działce nr 184. Kwota dofinansowania 140.000,00 zł;
– umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Andrzejewie”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 410.000,00 zł, natomiast dofinansowanie 300.000,00 zł. Inwestycja obejmuje swoim zakresem: budowę nawierzchni utwardzonych z oznakowaniem poziomym i pionowym, montaż bezobsługowego parku linowego oraz poręczy do pompek, montaż 2 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem;
– umowa o udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Warchołach – 30.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie: zerwanie starej farby ze ścian i sufitu, pomalowanie sufitu, skucie starej posadzki, wykonanie posadzki betonowej, zagruntowanie i pomalowanie ścian farbą emulsyjną, pomalowanie lamperii farba olejową oraz wymiana bramy garażowej;
– umowa dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy – wyłącznie na wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie obejmuje dwie jednostki OSP z terenu gminy – OSP Andrzejewo, gdzie zostanie zakupiony zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera i drabina nasadkowa oraz OSP Zaręby – Bolędy, gdzie zostanie zakupiona radiostacja samochodowa, 10 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych. Łączna kwota dotacji wyniesie 16.050,00 zł.

/Info UG Andrzejewo/

285 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Cześć i chwała Bohaterom

1 sierpnia jest dniem, o którym trzeba przypominać. O godz. 17.00 Tłuszcz zatrzymuje się na minutę, aby oddać hołd poległym...

Zamknij