ggg
ggg ggg

KOLEJNE PRACE NAD OBWODNICĄ ŁOCHOWA

10 marca mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zorganizował posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) poświęcone budowie Obwodnicy Łochowa w ciągu DK62.

Rondo DK62 Stary Łochów

Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się za pośrednictwem Internetu. Gminę Łochów reprezentowali: burmistrz Robert Gołaszewski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Zbigniew Jarzec oraz z-ca naczelnika WGKI Adam Bala. Obwodnica Łochowa jest wpisana do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i prace nad nią trwają od roku 2017. W roku 2018 GDDKiA zorganizowała w Łochowie trzy tury spotkań, po których do Biura Projektowego „TRAKT” składane były uwagi mieszkańców do poszczególnych rozwiązań. Po szczegółowej analizie biorąc pod uwagę kryteria: społeczne, ekonomiczne, techniczne i środowiskowe inwestor do dalszych prac rekomendował jako wariant optymalny – W2Y /zielony + niebieski/ o długości 8,9 km, który zostanie wskazany we wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.
W związku z planowaną budową Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, która będzie przebiegała około 20 km od Łochowa pierwotne parametry Obwodnicy Łochowa uległy obniżeniu. Trasa jej przebiegu pozostała taka sama. W wariancie „Y” zmieniono proponowaną wcześniej drogę dwujezdniową na jednojezdniową /po jednym pasie w każdym kierunku/. Dwupoziomowe skrzyżowanie w Barchowie DK50 z obwodnicą przeprojektowano na rondo, a skrzyżowanie w formie wiaduktu z drogą powiatową w Pogorzelcu zamieniono na skrzyżowanie skanalizowane w poziomie jezdni. Bez zmian pozostały proponowane wcześniej obiekty wiaduktów: nad linią kolejową, drogą Barchów – Budziska, Kaliska i Gwizdały.
Do przedstawionych rozwiązań burmistrz Robert Gołaszewski w trakcie spotkania zgłosił szereg uwag, z których najważniejsze to: uwzględnienie w projekcie ścieżki rowerowej wzdłuż DK50, włączenie ul. Gajowej do DK62, połączenie ul. Żytniej z ul. Myśliwską na wysokości SZGK, budowa drogi serwisowej na północ od wariantu „Y”, zaprojektowanie zatok autobusowych przy rondzie DK50 w Barchowie oraz zapewnienie odpowiedniej nośności i nawierzchni bitumicznej na drogach serwisowych. Na skrzyżowaniu nowego śladu DK62 z drogą powiatową w Pogorzelcu burmistrz zaproponował rozwiązanie w formie ronda ze względu na przewidywane duże obciążenie ruchem z kierunku Gwizdał, Budzisk i Łochowa. Przedstawiciel GDDKiA poinformował, że przedstawione propozycje będą poddane analizie i zreferowane na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, której posiedzenie planowane jest na przełomie kwietnia i maja tego roku.
Całkowity koszt budowy Obwodnicy Łochowa szacowany jest na kwotę ponad 200 mln zł.
25 mln z tej kwoty planowane jest na wykup gruntów pod inwestycję. W połowie tego roku zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, a realizacja zadania planowana jest od roku 2024.
/Gmina Łochów/

813 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
NOWE INWESTYCJE KOLEJOWE W GMINIE ŁOCHÓW

W związku z planowanym podniesieniem prędkości na linii kolejowej E75 do 200 km/h PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zlikwidują w...

Zamknij