ggg ggg ggg ggg

Kolejne inwestycje w subregionie warszawskim wschodnim ze wsparciem Mazowsza

Władze Mazowsza wspierają lokalne samorządy w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą m.in. w przedsięwzięciach drogowych, sportowych oraz w remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników w subregionie warszawskim wschodnim.

W ubiegły poniedziałek, 18 lipca w Karczewie umowy z beneficjentami podpisali: wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkini zarządu woj. mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięli również udział radni województwa mazowieckiego.
Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podkreśla, że na wiele z tych inwestycji mieszkańcy czekają od dawna. – Wiemy jak trudne jest zarządzanie samorządowym budżetem i wyznaczanie priorytetów inwestycyjnych. Wysoka inflacja czy podwyżki cen tego zadania nie ułatwiają. Nasze programy wsparcia są w wielu przypadkach jedynym optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację ważnych dla lokalnych społeczności projektów infrastrukturalnych, społecznych czy z zakresu bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy w sumie ponad 350 mln zł.

INWESTYCJE SPORTOWE
„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe.
W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł.
W subregionie warszawskim wschodnim 10 obiektów sportowych uzyskało wsparcie w wysokości ponad 2 mln zł. Wyremontowane lub zmodernizowane zostaną boiska i sale sportowe. Powstaną też nowe obiekty m.in. skatepark w Wieliszewie, czy pumptrack w Radzyminie.

Beneficjenci z terenu Powiatu Wołomińskiego:
RADZYMIN: Budowa toru rowerowego typu Pumprack przy ul. Nowej w Radzyminie – 150 000 zł;
STRACHÓWKA: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strachówce – 127 500 zł; TŁUSZCZ: Modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Tłuszczu – 200 000 zł; WOŁOMIN: Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym – 200 000 zł; JADÓW: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Jadowie – 180 000 zł; DĄBRÓWKA: Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie – 110 000 zł.

Beneficjenci z terenu Powiatu Legionowskiego:
SEROCK: Wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego – 300 000 zł; LEGIONOWO: Rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego na Osiedlu Kozłówka – 136 275 zł; WIELISZEW: Budowa skateparku w Wieliszewie – 300 000 zł.

MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH
Na Mazowszu funkcjonuje około 2 tys. jednostek OSP. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przeznaczeniu 463 mazowieckim jednostkom OSP aż 11,8 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka. Wśród dofinansowanych jednostek jest 60 OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, do których na zakup sprzętu trafi prawie
1,9 mln zł. Kolejne ponad 6,5 mln zł z budżetu Mazowsza trafi do 240 mazowieckich gmin i miast na remonty i modernizacje strażnic OSP. Ponad 790 tys. zł pomoże w realizacji 29 tego typu strażackich inwestycji w subregionie warszawskim wschodnim.
Beneficjenci z terenu Powiatu Wołomińskiego:
JADÓW: nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem – 100 000,00 zł; KLEMBÓW: OSP Roszczep – nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – 80 000,00 zł; KOBYŁKA: środki ochrony osobistej strażaka – 18 500,00 zł; MARKI: sprzęt specjalistyczny – 5 150,00 zł; POŚWIĘTNE: nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – 80 000,00 zł; RADZYMIN: OSP Słupno – sprzęt specjalistyczny – 9 665,00 zł; OSP Ruda – środki ochrony osobistej strażaka – 4 000,00 zł; OSP Radzymin – środki ochrony osobistej strażaka – 4 500,00 zł; OSP Mokre – sprzęt specjalistyczny – 775,00 zł; OSP Nadma – sprzęt specjalistyczny – 1 060,00 zł; TŁUSZCZ: OSP Chrzęsne – środki ochrony osobistej strażaka – 10 500,00 zł; WOŁOMIN: OSP Majdan – nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem – 100 000,00 zł; OSP Zagościniec – nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – 80 000,00 zł; ZĄBKI: środki ochrony osobistej strażaka – 8 000,00 zł; ZIELONKA: sprzęt specjalistyczny – 11 900,00 zł.
Modernizacje strażnic: JADÓW: OSP Myszadła – modernizacja strażnicy – 30 000,00 zł; KLEMBÓW: OSP Krusze – modernizacja strażnicy – 30 000,00 zł; KOBYŁKA: remont strażnicy – 30 000,00 zł; DĄBRÓWKA: OSP Lasków – modernizacja strażnicy – 30 000,00 zł; RADZYMIN: OSP Zawady – modernizacja strażnicy – 30 000,00 zł; WOŁOMIN: OSP Ossów – remont strażnicy – 30 000,00 zł; POŚWIĘTNE: OSP Nowe Ręczaje – remont strażnicy – 12 000,00 zł.

Beneficjenci z terenu Powiatu Legionowskiego:
SEROCK: OSP Gąsiorowo – nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem -100 000,00 zł; OSP Wola Kiełpińska – nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – 80 000,00 zł;
JABŁONNA: sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka – 19 750,00 zł; LEGIONOWO: nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – 80 000,00 zł; WIELISZEW: sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka –
3 800,00 zł; OSP Janówek – sprzęt specjalistyczny – 4 448,00 zł;
OSP Krubin – sprzęt specjalistyczny – 4 103,00 zł; OSP Skrzeszew – sprzęt specjalistyczny – 3 797,00 zł; OSP Kałuszyn – środki ochrony osobistej strażaka – 3 852,00 zł.
Modernizacje strażnic: LEGIONOWO: remont strażnicy – 30 000,00 zł; JABŁONNA: OSP Chotomów – modernizacja strażnicy – 7 000,00 zł; WIELISZEW: OSP Kałuszyn – modernizacja strażnicy – 15 000,00 zł; SEROCK: OSP Stanisławowo – modernizacja strażnicy – 30 000,00 zł.

ZADANIA FOGR
Władze Mazowsza przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280, z czego 266 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł. W subregionie warszawskim wschodnim wsparcie w wysokości blisko 2,9 mln zł otrzyma 16 inwestycji drogowych i jedno zadanie związane z renowacją Jeziora Wieliszewskiego.

Beneficjenci z terenu Powiatu Wołomińskiego:
JADÓW: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 34 w m. Wyglądały – 184 000 zł; KLEMBÓW: Przebudowa drogi gminnej na dz. 371 w m. Roszczep – 184 000 zł; POŚWIĘTNE: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w m. Czubajowizna – 184 000 zł; RADZYMIN: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Nowinkowa w Starych Załubicach – 250 000 zł; STRACHÓWKA: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kąty-Wielgi – 150 000 zł; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zofinin – 34 000 zł; TŁUSZCZ: Przebudowa drogi gminnej 430906W Wagan-Lipiny – 184 000 zł.

Beneficjenci z terenu Powiatu Legionowskiego:
NIEPORĘT: Przebudowa ul. Wirażowej w m. Wólka Radzymińska – 135 000 zł; SEROCK: Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym – 174 000 zł; WIELISZEW: Renowacja Jeziora Wieliszewskiego – 488 000 zł; Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzeszew –
264 000 zł.

MAZOWSZE DLA SENIORÓW
Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczyli
642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych.
Beneficjenci z terenu Powiatu Wołomińskiego: MARKI: Seniorzy mareccy – kierunek aktywność – 20 000 zł; WOŁOMIN: Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin – 16 000 zł.

/opr. R.L.; źródło: BP UMWM/

693 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Z wakacyjną wizytą w sołectwie Nadma Stara…

Przed nami Dni Nadmy, które odbędą się już w najbliższy weekend, 15-17 lipca br. – Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do...

Zamknij