ggg

Kolejne dotacje dla Gminy Andrzejewo

W Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyli:
– Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
– Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
– Pan Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
– Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim,
– Pan Zbigniew Chrupek – Starosta Powiatu Ostrowskiego,
– Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego,
– samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego.
Na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali szereg umów na dofinansowanie wielu inwestycji na terenie Powiatu Ostrowskiego. Między innymi podpisane zostały umowy z Gminą Andrzejewo – reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichterę oraz Skarbnika Gminy Panią Ewę Godlewską.


Pierwsza umowa dotyczyła realizacji programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”. Dofinansowanie uzyskał wniosek Gminy Andrzejewo na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Przeździecko Jachy. Gmina otrzymała na to zadanie dotację w wysokości 20 000 zł.
Następna umowa dotyczyła udzielenia dotacji w kwocie 105 000 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele”.
Następne umowy dotyczyły udzielenia pomocy finansowej przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi.
Na terenie gminy zrealizowane będzie 5 zadań, z czego na każde z nich gmina otrzyma po 10 000 zł dofinansowania. Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
– wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP Gołębie Leśniewo,
– wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Mianowie,
– wykonanie dachu w świetlicy wiejskiej w Królach Małych,
– budowa altany w miejscowości Załuski Lipniewo,
– budowa altany w miejscowości Stara Ruskołęka.

/Info Gmina Andrzejewo/

874 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Gminy Zaręby Kościelne z absolutorium

30 czerwca 2020 r. podczas XVII Sesji, Radni Gminy Zaręby Kościelne podjęli uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium...

Zamknij