ggg ggg ggg ggg

Kolejna odsłona rozmów o Wyszkowie

17 października w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie spotkali się przedstawiciele wyszkowskich komitetów wyborczych: Wspólnoty Samorządowej, Platformy Obywatelskiej i Razem dla Ziemi Wyszkowskiej.

dscf1686

Spotkanie zorganizował Adam Mróz – szef powiatowej PO, przy współudziale liderów i przedstawicieli wszystkich trzech współpracujących ze sobą komitetów. Gościem specjalnym okazała się wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, która przedstawiła prezentację na temat inwestycji ze wsparciem unijnym oraz omówiła, jakie działania są planowane na Mazowszu. Po kolei paneliści spotkania wypowiadali się na tematy wyszkowskich inwestycji. Adam Mróz przedstawił gminne inwestycji, które zrealizowane zostały przy wsparciu środków unijnych w perspektywie 2004 – 2006 oraz kolejnych lat 2007 – 2013.  Grzegorz Nowosielski omówił sytuację społeczną i gospodarczą Wyszkowa w czasach transformacji gospodarczej. Jak stwierdził po 10 latach „Wyszków wstał z kolan” i zaczął korzystać z bliskości aglomeracji – Warszawy. Następnie omówił podjęte i podejmowane działania służące rozwojowi miasta i gminy. Stymulowanie rozwoju przemysłu przez m.in.: scalanie działek, tworzenie planów zagospodarowania, stwarzanie miejsc pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz zmiany warunków życia: oszczędne oświetlenie, wymiana na najnowsze ledowe, urządzenia pomiarowe na zewnątrz budynków, inteligentne zarządzanie oświetleniem, itp. Wielką rolę odgrywa inwestowanie w oświatę, 2 kompleksy sportowe przy szkołach, środki na dodatkowe zajęcia, programy stypendialne oraz ważny temat dla Wyszkowa – obwodnica. W tym przypadku działania idą dwutorowo: w trybie niekonkursowym lub aplikowanie o środki z RPO. Wszystkie działania burmistrza będą wprowadzane przy akceptacji i w konsultacji z mieszkańcami.
Marek Siekierski o rozwoju Wyszkowa mówił przez pryzmat pomysłu na stworzenie Fundacji dla Szpitala Powiatowego. Podkreślał jego dobre funkcjonowanie, ale też potrzebę wspierania wyszkowskiej placówki. Iwona Roguska skupiła się na rozwoju naszej młodzieży i postulowała zwiększenie ilości praktyk zawodowych. Na to trzeba pozyskiwać środki unijne, bo będziemy w ten sposób przeciwdziałać bezrobociu.  Kolejna osoba mówiła o ładzie przestrzennym, włączaniu samorządu, aby projekty urbanistów były zbieżne z planowaniem inwestycji oraz o komunikacji między samorządami.  Aneta Lenartowicz z-ca kierownika ARiMR zaaplikowała uczestnikom duża porcje informacji i to szczegółowych na temat zmian na polskiej wsi przez 10 lat transformacji. Skupiła się na działaniach agencji, pozyskiwanych środkach, dopłatach i efektach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wojciech Chodkowski zaś chciałby powtórzyć projekt dziś znany pod nazwą „7 cudów Mazur” i podobne działania uruchomić dla Wyszkowa i okolic. Planuje aktywizację działań promocyjnych poprzez organizacje wspólnej strategii dla wszystkich gmin powiatu. Jednym z jego pomysłów związanych z turystyką było zbudowanie pola kempingowego z prawdziwego zdarzenia.
Swoje uwagi do omawianych spraw i pomysły podczas dyskusji mogli zgłaszać uczestnicy spotkania w drugiej jego części.   /J.Cz./

Galeria zdjęć

2 267 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wiele ciepłych słów, kwiaty, dyplomy i nagrody dla wyszkowskich nauczycieli. 16 października 2014 r. samorząd gminy Wyszków, jak co roku...

Zamknij