ggg ggg ggg

Kolejna droga powiatowa została przebudowana

W dniu 21 września 2021 roku odbył się odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń – Treblinka”.

Całkowita wartość zadania wraz z kosztem pełnienia funkcji inspektora nadzoru wyniosła 10 113 433,87 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) w wysokości 6 497 306,43 zł, pomoc finansowa z budżetu Gminy Małkinia Górna w wysokości 1 808 060,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 440 000,00 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu.
Zadanie wykonała firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie.
W ramach zadania została wykonana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego o łącznej długości 4,77 km i szerokości 5,5 m, przebudowano 6 skrzyżowań, wykonano 10 przejść dla pieszych, w tym 8 z zastosowaniem znaków aktywnych oraz wykonano 9 przystanków autobusowych wyposażonych w perony, chodniki oraz pobocza gruntowe. Zostały wykonane również zjazdy na działki przyległe, a przepusty pod koroną drogi i zjazdami przebudowane lub wyremontowane. Odwodnienie drogi zostało zrealizowane poprzez odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych oraz za pomocą krytych rowów z drenażem.
/Info Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

470 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gmina Strachówka z nowym placem zabaw i sprzętem nagłaśniającym dzięki wsparciu PSE

W Sołectwie Krawcowizna zostanie odnowiony plac zabaw. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki gminnemu projektowi wyróżnionemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje...

Zamknij