ggg ggg ggg ggg

Kolej Zegrze-Przasnysz coraz bliżej realizacji. W Serocku podpisano umowę na dokumentację projektową!

W ubiegły piątek, 7 października Miasto i Gmina Serock oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej linii kolejowej łączącej Przasnysz, Pułtusk i Serock z Warszawą. To historyczny moment, który rozpoczyna faktyczne prace nad trasowaniem nowej linii kolejowej.

Można powiedzieć, że podpisanie umowy z PKP PLK S.A. to kolejna stacja w drodze do realizacji gigantycznej inwestycji, która przez lata pozostawała jedynie w sferze marzeń samorządowców i mieszkańców północnego Mazowsza, czyli budowy kolei Zegrze-Przasnysz.
W ubiegły piątek, podczas spotkania na serockim rynku umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz swoimi podpisami sygnowali: Burmistrz Serocka Artur Borkowski oraz Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.
Podpisanie umowy odbyło się przy udziale: Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela (pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu), Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Anny Brzezińskiej – Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Przedstawicieli partnerskich samorządów, Radnych Rady Miejskiej w Serocku, pracowników samorządowych i różnych jednostek zaangażowanych w realizację projektu, a także mieszkańców Gminy Serock.
Warto podkreślić, że jest to druga podpisana umowa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Dzięki niej PKP przystąpi do uruchomienia procedury przetargowej, w wyniku której wyłoniony zostanie podmiot odpowiedzialny za prowadzenie prac projektowych nowej linii kolejowej.
– Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
– To bardzo ważne, by mieszkańcy miejscowości, które do tej pory nie miały dostępu do kolei, mogli korzystać z wygodnych i komfortowych połączeń kolejowych. Z satysfakcją uczestniczę dziś w podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji dla nowej linii od Przasnysza do Warszawy, z której skorzystają mieszkańcy Północnego Mazowsza. To pokazuje, że program Kolej Plus jest potrzebny, ponieważ zmniejszy wykluczenie komunikacyjne – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.
Umowa przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod nową, około 73 km, jednotorową zelektryfikowaną linię. Trasa ma zapewnić wygodną komunikację mieszkańcom Północnego Mazowsza ze stolicą.


Docelowo połączy ona Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz z ośrodkiem aglomeracyjnym – Warszawą. W ramach powstałego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego wytrasowano trzy warianty, w których projektanci, wspólnie z samorządami, wypracowali najkorzystniejsze w wielu wymiarach opcje realizacji przyszłej infrastruktury kolejowej. W ramach budowy linii powstanie ponad 70 km torów kolejowych, przeprawa na Narwi oraz w zależności od wariantu, od 11 do 14 stacji i przystanków.
(Przypomnijmy, że w ramach wykonanego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego został wybrany wariant rekomendowany do dalszych prac. Jest to wariant W2A, będący modyfikacją wariantu W2 zaproponowaną przez przedstawicieli samorządów Serocka i Pułtuska. We wskazanym wariancie na terenie miast Serock i Pułtusk planowana linia kolejowa przebiega wzdłuż obwodnicy Serocka – droga krajowa nr 61 oraz projektowanej obwodnicy Pułtuska, po zachodniej stronie tych dróg. Wariant pozwala ograniczyć ingerencję w tereny istniejącej i planowanej zabudowy. Szanowane koszty realizacji wariantu W2A uwzględniając współczynnik waloryzacji, tj. 1,155 wynoszą ok. 2,17 mld zł).
Nowe połączenie umożliwi szybki dojazd do miejscowości wypoczynkowych – Serocka nad Jeziorem Zegrzyńskim czy Pułtuska. Czas przejazdu pociągiem, np. między Warszawą a Przasnyszem, szacowany jest na ok. godzinę i 15 minut. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h. Kolej zyska dodatkowe znaczenie jako ekologiczny środek transportu.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że projekt budowy linii kolejowej uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kolej+ jako jeden z czterech projektów na Mazowszu. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów prac projektowych i kosztów wykupu nieruchomości. Ponieważ projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury kolejowej, zakres robót budowlanych wykracza poza ramy programu Kolej+, którego okres obowiązywania kończy się w roku 2028. Szacowane koszty inwestycji wyniosą ok 2 mld zł. Szacowany koszt prac projektowych i wykupu nieruchomości to ponad 300 mln zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego zadeklarował także uruchomienie 14 par pociągów na linii Zegrze-Przasnysz przez okres
5 lat od zakończenia inwestycji. Partnerami projektu budowy Kolei Północnego Mazowsza są: Samorząd Województwa Mazowieckiego; samorządy powiatowe: legionowski, makowski, pułtuski i przasnyski, samorządy gminne: Serock (lider projektu), Wieliszew, Nieporęt, Pokrzywnica, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki, Szelków, Krasne, Sypniewo, Płoniawy–Bramura, gmina Przasnysz oraz Miasto Przasnysz. Osiemnaście samorządów wspólnymi siłami pokryje wkład własny na stworzenie dokumentacji projektowej wspomnianej linii. Jednym z najważniejszych partnerów tej inwestycji jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, który przekaże na ten cel aż
24,5 mln zł, czyli ponad 50% wartości zadania.
– Kolej na kolej w Serocku i Pułtusku, Makowie Mazowieckim, Przasnyszu. W gminach i powiatach Północnego Mazowsza. Trzy lata wspólnej pracy, zabiegów i determinacji wielu ludzi i instytucji – przyznaje Burmistrz Serocka Artur Borkowski, dodając: – Po ludzku dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna.

/opr. KW; foto: Serock.pl/

1 260 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Marcin prosi o pomoc – bez operacji nie będzie sprawnie poruszał ręką, którą można uratować.

Marcin Świeżak z Zabrodzia od 10 lat walczy o sprawność po wypadku, który wydarzył się w lipcu 2012 roku, miał...

Zamknij