ggg
ggg ggg

Koła Gospodyń Wiejskich gminy Brańszczyk cz. I

W każdej gminie działają organizacje Kół Gospodyń Wiejskich. Wcześniej, gdy idea kół się rodziła organizacje te miały głównie na celu wsparcie wiedzą i doświadczeniem gospodynie w prowadzeniu gospodarstw domowych miały, więc charakter samopomocowy, drugim nurtem działalności kół gospodyń była działalność kulturalno-rozrywkowa. Obecnie koła gospodyń wiejskich zajmują się przede wszystkim krzewieniem działalności kulturalno-oświatowej i podtrzymywaniem więzi społecznych.

Struktura wsi uległa zmianie. Nie wszyscy mieszkańcy wsi zajmują się obecnie rolnictwem. Osoby zajmujące się uprawą roli są do tego merytorycznie przygotowane, dlatego samopomocowa funkcja kół gospodyń wiejskich, tak ważna na początku powstawania idei kół uległa zapomnieniu.
Na terenie gminy Brańszczyk funkcjonuje 7 organizacji o charakterze kół gospodyń wiejskich. W tym artykule zajmiemy się prezentacją paru z nich: Klubu Seniora „Turzyńska Seniorada”, Koła Gospodyń Wiejskich „Kolorowe Babeczki”, Koła Gospodyń Wiejskich „Porębianki” oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki”.

Klub Seniora „Turzyńska Seniorada” został zarejestrowany w 2017 roku, choć nieformalnie grupa działała już dwa lata wcześniej prowadząc różne aktywności na rzecz lokalnej społeczności takie jak wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, spotkania dla najstarszych mieszkańców Turzyna czy też aktywny udział w dożynkach poprzez tworzenie wieńców i przygotowywanie potraw. Zebranie założycielskie klubu zostało zorganizowane w lutym 2016 roku. Członkami Klubu mogą być osoby po pięćdziesiątym roku życia, chętne do pracy społecznej i do spędzania czasu poza domem w mniej konwencjonalny sposób.


Obecnie Klub Turzyńska Seniorada liczy 29 członków w tym tylko 2 mężczyzn i 2 członków honorowych.
Celem nadrzędnym organizacji jest stworzenie seniorom możliwości integracji i wymiany doświadczeń a także realizacja własnych pasji, rozwój własnych zainteresowań, promocja i popieranie zajęć o charakterze artystycznym i turystycznym. Spotkania w Turzyńskiej Snioradzie odbywają się w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, by stworzyć poczucie jedności i przynależności do grupy i zwiększyć integrację międzypokoleniową. Spotkania członków Turzyńskiej Seniorady odbywają się w remizie OSP, w którym znajduje się dobrze wyposażony aneks kuchenny. Harmonogram spotkań odpowiada kalendarzowi imprez i uroczystości gminnych i kościelnych, ale także podyktowany jest potrzebami członków Klubu. Przed pandemią Turzyniacy spotykali się by przygotować pierogi, ugotować bigos, upiec ciasto, wytworzyć ozdoby świąteczne, w tym okazałe palmy wielkanocne, wyrabiane szydełkiem ozdoby choinkowe – na kiermasze świąteczne, często spotkania koncentrowały się na przygotowaniach różnych potraw na wspólne biesiady. We wrześniu 2019 roku, Turzyńska Seniorada połączyła się z Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Turzyniacy”. Turzyńska Seniorada aktywnie uczestniczy w imprezach wiejskich, gminnych i powiatowych. Organizacji udało się pozyskać środki finansowe ze Starostwa Powiatowego, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku, pisząc i realizując różne projekty. Turzyńska Seniorada współpracuje także z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku, wykonując liczne prace porządkowe w skansenie, spotykając się z członkami innych Kół Gospodyń i uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Centrum. Organizacja Turzyńska Seniorada dorobiła się także jednolitych strojów, dzięki czemu może się wyróżnić na różnych zgromadzeniach. Przez 5 lat Turzyńska Seniorada zorganizowała wiele wycieczek turystycznych po Polsce jak i poza jej granice.
Organizacja ma swoją siedzibę w Turzynie a prezesem organizacji jest Pani Ewa Maria Zdziarstek.

Koło Gospodyń Wiejskich „Kolorowe Babeczki” powstało 27 grudnia 2018 roku z inicjatywy Martyny Fijałkowskiej-Robak. Ideą stworzenia Koła była potrzeba zintegrowania społeczności wsi Udrzynek. Początkowo do organizacji należały 33 osoby w tym 6 mężczyzn. Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Koło był bal ostatkowy potem impreza z okazji dnia kobiet a następnie dzień dziecka dla dzieci z Udrzynka i okolic.


Następnie wspólnymi siłami „Kolorowe Babeczki” zorganizowały uroczyste otwarcie świetlicy w Udrzynku. Koło „Kolorowe Babeczki” brało udział w jasełkach gminnych a także było organizatorem ferii zimowych dla dzieci. Ponadto, co roku przygotowuje, na Wielkanoc palmy wielkanocne. W miarę możliwości Koło stara się zorganizować spotkania bożonarodzeniowe, wielkanocne z okazji dnia kobiet a także imprezy wyjazdowe jak np. na festiwal chleba do Ciechanowca czy do teatru w Warszawie.
Organizacja stara się pozyskać dofinansowania ze środków publicznych, w ten sposób udało się sfinansować zakup komputera do świetlicy oraz sprzętu multimedialnego.
Organizacja ma siedzibę w Udrzynku a prezesem jest Anna Sówka.

Koło Gospodyń Wiejskich „Porębianki” zostało założone w 2019 roku. Do organizacji należy 20 osób.
Organizacja została założona przy parafii św. Barbary w Porębie i przy współpracy z ks. Andrzejem Grzybowskim.
Celem organizacji jest kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych a także organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury. Ponadto celem organizacji jest także integrowanie i aktywizowanie mieszkańców Poręby i pobliskich miejscowości.


Spotkania organizowane są, najczęściej raz w miesiącu, w budynkach starej plebanii. Spotkania są okazją wymiany przepisów kulinarnych. W okresie karnawału członkinie spotykają się po to by smażyć pączki, faworki i inne przysmaki. Często na spotkaniach dochodzi do lepienia pierogów. Koło Porębianki bierze czynny udział w życiu parafii przygotowując poczęstunki na różne uroczystości kościelne dla lokalnej ludności i gości. Ponadto Porębianki biorą, chętnie udział w różnych akcjach charytatywnych i pracach społecznych, uroczystościach gminnych jak np. narodowe czytanie, dożynki akcje krwiodawstwa. Warte podkreślenia jest to, że, Porębianki, jako zespół, biorą czynny udział w przeglądzie piosenki biesiadnej, na odpustach parafialnych a także swoim śpiewem czczą uroczystości patriotyczne.
Siedzibą Koła Porębianki jest Poręba, zaś prezesem organizacji jest Justyna Pakieła.
/info Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Brańszczyku/

105 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wspierajmy lokalnie! Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zachęca do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które działają na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

Zbliża się termin rozliczania deklaracji podatkowych. Pamiętajmy, że podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W...

Zamknij