ggg ggg ggg ggg

Kobyłka pozyskała środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością”

Miasto Kobyłka pozyskało dofinansowanie w wysokości: 503 090,52 zł
ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

– Pozyskaliśmy, jako Miasto ponad 500 tys. zł dofinansowania na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. To bardzo potrzebny program, z którego korzystają osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – wyjaśniła Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć. Jednocześnie podkreśla, że program jest realizowany w mieście już czwarty rok. Umożliwia działania, mogące poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności.
– Pewnie nie wszyscy Państwo znacie osoby, korzystające z tego typu wsparcia. To są mieszkańcy Kobyłki, którzy często nawet nie proszą o pomoc. Najczęściej próbują sobie dać radę sami, wielkim wysiłkiem swoim i swoich najbliższych. Ale zmęczenie codziennością bywa okrutne i trzeba w miarę możliwości odciążyć rodziny, które zmagają się z niepełnosprawnością na co dzień – zwraca uwagę Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć.
Warto w tym miejscu dodać, że dofinansowanie pozyskane przez Kobyłkę (umowa w tej sprawie została podpisana we wtorek, 13 lutego) w całości pokryje koszty związane z realizacją zadania.
Rekrutacją uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce (tel. 22 763 42 72).
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Programu to maj 2024 r.

/opr. KW; źródło: UM Kobyłka/

203 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ochotnicza Straż Pożarna w St. Załubicach podsumowała trudny rok, zatwierdziła zmiany w Zarządzie i zaprezentowała nowy samochód

W sobotę, 10 lutego odbyło się walne zebranie OSP Stare Załubice, podczas którego dokonano zatwierdzenia zmian w Zarządzie, złożono gratulacje...

Zamknij