ggg

KOBIETY WSPIERAJĄ KOBIETY

„Bądź odważna! Nie bój się wykorzystać swojego potencjału! Jesteś wspaniała – dasz radę!” Jak często słyszymy te słowa? Zapewne nie tak często, jak każda z nas by tego oczekiwała i potrzebowała. A przecież intuicyjnie przeczuwamy, że słowa te mogą zmienić wszystko na lepsze. A co w przypadku gdy słowa otuchy padają z ust mamy, siostry, przyjaciółki czy koleżanki z pracy? Wydaje się, że nabierają one wówczas szczególnej mocy, bo przecież powszechnie wiadomo, że nikt tak nie zrozumie kobiety, jak druga kobieta.

Wzajemne wspieranie się kobiet w obecnych czasach jest niezwykle istotne z uwagi na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat, ale nadal niestety nie jest powszechne. Dostrzegły to założycielki niedawno powstałego stowarzyszenia „Kobiety wspierają Kobiety”, którego głównym celem jest wzmacnianie i podkreślanie roli kobiet w życiu społecznym.
Prezes Stowarzyszenia „Kobiety wspierają Kobiety”, Pani Dorota Subda, podkreśla, że impulsem do założenia Stowarzyszenia była potrzeba integracji środowiska kobiet, a dobrym duchem przedsięwzięcia była Pani Marszałek Maria Koc, która kibicowała inicjatywie od pierwszych chwil. To właśnie wiara Pani Marszałek, jej zaangażowanie na rzecz kobiet, ogromna siła i empatia, stały się inspiracją do stworzenia platformy wsparcia dla kobiet, które pragną osobistego rozwoju, czują potrzebę budowania relacji w grupie wzajemnie wspierających się kobiet, a nie znajdują w swoim otoczeniu odpowiedniej oferty.
Trzon Stowarzyszenia stanowi Zarząd w składzie: Dorota Subda – Prezes Zarządu, Kamila Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu, Anna Kaszuba – Wiceprezes Zarządu, Anna Ignatowicz – Sekretarz, Dorota Skrzypek – Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Radecka – Przewodnicząca Komisji, Agnieszka Kiljańczyk – Członek Komisji, Agnieszka Głuchowska – Członek Komisji.
Działalność Stowarzyszenia ma na celu m.in. wsparcie i inicjowanie działań mających na celu zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym. Jak mówią założycielki Stowarzyszenia: „Chcemy pomóc kobietom uwierzyć w siebie, wykorzystać swój potencjał i mocne strony – każda z nas je ma. Chcemy wspomóc kobiety w budowaniu sieci kontaktów, ale również zaangażować je w inicjatywy na rzecz wszechstronnej edukacji i rozwoju. Chcemy zaoferować mocne wsparcie w postaci szkoleń, mentoringu, spotkań z ekspertami i udziału w ciekawych projektach.”
Stowarzyszenie pragnie również dotrzeć ze wsparciem do kobiet dyskryminowanych ze względu na status społeczny czy pochodzenie, w tym w szczególności do kobiet z terenów wiejskich, które niestety nadal mają ograniczone możliwości samorozwoju. Bardzo istotnym elementem działalności statutowej Stowarzyszenia będzie również upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych szans we wszystkich dziedzinach życia.
Ponad dwa lata walki z pandemią oraz jej skutki pokazały nam jak istotną rolę odgrywa ochrona zdrowia i tzw. wellbeing, zarówno w domach jak i miejscach pracy. Promocja szeroko pojętego zdrowego stylu życia to kolejny obszar działalności Stowarzyszenia. Wsparcie w tym zakresie będzie odbywało się poprzez kampanie informacyjne, spotkania ze specjalistami, warsztaty i szkolenia, w tym również działania na rzecz grup wykluczonych ze względu na wiek lub niepełnosprawność.
Kolejnym istotnym elementem działalności Stowarzyszenia „Kobiety wspierają Kobiety” jest promocja i rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury. Wszak to właśnie kobiety, m.in. z uwagi na swą wrażliwość, są najlepszymi strażniczkami kultury i tradycji. Nieprzypadkowo inauguracja działalności stowarzyszenia miała miejsce podczas koncertu „Z wdzięczności za serce – Lwów dla Polaków i Polonii”, który odbył się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, 27 czerwca br.
Warto podkreślić, że członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. Zaproszenie do współpracy dla wszystkich Pań znajduje się między innymi na fanpage’u Stowarzyszenia, gdzie możemy przeczytać więcej o genezie powstania Stowarzyszenia: „O potrzebie zacieśniania współpracy wzajemnie wspierających się kobiet rozmawiałyśmy już od 2018 r. Starannie dobierając grono osób do pracy, szukałyśmy odpowiedniej formy prawnej dla naszej działalności. Niestety, na drodze do sformalizowania naszego przedsięwzięcia stanęła pandemia COVID-19. Na szczęście w styczniu 2022 r. udało się doprowadzić do spotkania z Senator RP Panią Marią Koc, która od początku inspirowała nas umiejętnością godzenia wielu ról, aktywnością i empatią. Wspólnie podjęłyśmy decyzję, że utworzymy stowarzyszenie dla Kobiet i z Kobietami w roli głównej. 18 lutego 2022 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano Stowarzyszenie „Kobiety wspierają Kobiety”, którego misją jest podkreślanie roli kobiet w życiu społecznym. W dniu 18 maja 2022 r. nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod nr 0000972289. Wszechstronny rozwój, kultura i integracja są kluczowymi celami naszej działalności. Liczymy, że wypełnimy dostrzeżoną przez nas lukę i zaoferujemy kobietom dokładnie to czego im brakuje. Zapraszamy do współpracy!”

https://www.facebook.com/StowarzyszenieKWK

1 035 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Warsztaty rękodzielnicze

20 lipca w Stara Elektrownia, Ostrów Mazowiecka odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy zajęć wykonali kokardy narodowe,...

Zamknij