ggg ggg ggg ggg

Jubileusz Jednostki Kartograficznej okazją do gratulacji i medali (26.11.2013)

15 listopada swoje kolejne święto obchodził 22 wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie. 62. rocznica powstania Jednostki obchodzona była uroczyście i z dumą.

dscf4649

Z okazji jubileuszu 62. rocznicy powstania, w tym dniu zaproszono wszystkich chętnych na zwiedzanie jednostki, a następnie na uroczystą akademię z okazji Święta Ośrodka. Pojemna sala widowiskowa Klubu na terenie jednostki w Komorowie zapełniła się wojskowymi mundurami oraz kadrą cywilną. Dopisali również goście, którzy w dniu jubileuszu przybyli z gratulacjami, bukietami kwiatów i prezentami. W Święcie udział wzięli m.in.: zastępca Szefa Geografii Wojskowej – płk Krzysztof Danilewicz, generał brygady rezerwy Marek Olbrycht, dziekan Korpusu Oficerów DWLąd. – płk Czesław Wieliczko, dowódca 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu – płk Grzegorz Kostrzewa, przedstawiciel Dowódcy 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie – ppłk Jerzy Seleta, prezes Wojskowych Zakładów Kartograficznych – płk rez. Janusz Rozwałka, kapelan Garnizonu – ks. płk Sławomir Niewęgłowski, komendant WKU Wyszków – ppłk Leszek Wieczorek, komendant WKU Ostrołęka – ppłk Krzysztof Gemza, kierownik Składu Komorowo 2 RBLog – mjr Mariusz Sadlik, przedstawiciel Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – ppłk Jan Kutny, szef Garnizonowego Węzła Łączności – st. chor. szt. Andrzej Sobotka, komendant Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Józef Warchoł, przedstawiciel Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka – Waldemar Wańczak, kierownik Grupy Zabezpieczenia WOG – Zbigniew Jeżak. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli samorządu: Waldemara Brzostka – wójta gminy Ostrów Maz., burmistrza Władysława Krzyżanowskiego oraz przedstawiciela starosty powiatu – sekretarza Jolanty Ugniewskiej. Obecni byli dyrektorzy szkół: Dorota Pasztaleniec ( ZSP Nr 2 w Ostrowi Maz.), Jacek Stachacz (ZSP w Komorowie), Roman Balcerzak (Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu filia w Ostrowi Maz.). Jak co roku przybyli przedstawiciele organizacji społecznych i duchowieństwa: przewodniczący Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej – Henryk Faderewski, przewodniczący Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wyszkowie – ppłk rez. Mirosław Boruc, przewodnicząca Związku Zawodowych Pracowników Wojska – Magdalena Małek, członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Wojska – Grażyna Łukaszek, prezes Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty – Ryszard Ejchelkraut, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Komorowa – Bogumił Brzózka, przedstawiciel Koła Polskiego Związku Łowieckiego „Jenot” – Mikołaj Wójkowski oraz ks. ppłk Stanisław Nowicki, ks. Dariusz Kotarski. Z serdecznym przyjęciem spotkali się ze strony kadry kierowniczej jednostki byli dowódcy jednostek i emeryci wojskowi: płk rez. Jerzy Siemiątkowski, płk rez. Janusz Sielecki, ppłk rez. Zenon Kukawski, płk rez. Jerzy Pietruszka, ppłk rez. Jan Pieńkowski, płk rez. Zbigniew Stawinoga, ppłk w st. spocz. Jan Góral, ppłk rez. Marek Kalita oraz emerytowani pracownicy wojska, którzy przepracowali w Ośrodku 35 lat i więcej: Stefan Puzio, Karolina Smulska, Jan Karczmarczyk, Teresa Karczmarczyk, Genowefa Kempisty.
„To tutaj tworzyły się kadry stacjonujące 22 Ośrodka Kartograficznego. Jestem dumny z tego, co robimy, powiem skromnie – robimy to dobrze. Cieszę się z tak dużego zainteresowania Dniem Otwartym Koszar” – zwracał się w przemówieniu inauguracyjnym do zebranych dowódca płk mgr inż. Ryszard Kołacz. „Każda rocznica jest dobrym momentem do refleksji, dzielenia się wspomnieniami, podziękowań dla tych, którzy pracowali na jednostki, byłych i obecnych pracowników, kadry i osób, które zabezpieczają działanie jednostki” – kontynuował.
Święto i jubileusz jest zawsze okazją do wręczenia medali i odznaczeń, podziękowań i nagród. Tak też było podczas tej uroczystości. W dalszej części obchodów zostały wręczone medale i odznaczenia. Postanowieniem Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę otrzymał:
– mł. chor. szt. Ludwik Chodubski,
– mł. chor. szt. Grzegorz Lendziorek.

dscf0007

Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę otrzymał kpt. Robert Kumkowski.
Rozkazem dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z okazji 62 rocznicy powstania 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego przyznano nagrody i odznaczenie. Został również odczytany specjalnie z tej okazji przygotowany rozkaz podpisany przez dowódcę płk Ryszarda Kołacza:
„Na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej w 15 listopada 1951 roku został powołany do życia 22 Samodzielny Oddział Topograficzno – Geodezyjny. W wyniku kolejnych restrukturyzacji jednostek służby topograficznej w Garnizonie Ostrów Mazowiecka w dniu 01 stycznia 2004 r. powstaje 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. Przejmuje on realizację zadań wykonywanych przez rozformowane jednostki, jak również chlubne i bogate tradycje jednostek stacjonujących w Garnizonie. W dniu święta składam szczere, serdeczne podziękowania całemu stanowi osobowemu za rzetelną służbę i pracę. Życzę sukcesów w działalności służbowej, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz wyróżniam:
1/nagrodą uznaniową kadrę zawodową i premią uznaniową pracowników wojska zgodnie z rozkazem dziennym Dowódcy 22 WOK z dnia 15.11.2013r.
2/ Na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego odznakę otrzymuje: ppor. Jagodę Jaszczuk.

Z rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Mieczysława Gocuł Odznaką honorową Wojsk Lądowych – za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby w Wojskach Lądowych i Sztabie Generalnym WP został wyróżniony ppłk Jan Stryczko.

Kolejnym wyróżnieniem Rozkazem Dziennym Dowódcy Jednostki na podstawie Decyzji Nr 260/MON z dnia 03 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej oraz wniosku komisji egzaminacyjnej sprawdzianu sprawności fizycznej za rok 2013 stwierdzono, że n/w kadra spełnia wymagania sprawności fizycznej i uzyskuje Odznakę Sprawności Fizycznej: mjr Sebastian Karwowski, kpt. Sebastian Chojnowski, kpt. Łukasz Pisiński, ppor. Łukasz Wożbiński, chor. szt. Andrzej Sobotka.
W związku z wieloletnią współpracą z Siłami Powietrznymi w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia geograficznego kapituła pamiątkowej odznaki Służby Topograficznej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej uhonorowała 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny pamiątkową odznaką Służby Topograficznej WLOP.
Po wręczeniu medali i odznaczeń został wyprowadzony sztandar. Następnie zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2. Program przygotowała Krystyna Brzostek. Oczami uczniów obejrzeliśmy długoletnią współpracę szkoły z ośrodkiem i żołnierzami. Poznaliśmy piękno Komorowa i to, jaki udział w życiu uczniów ma Jednostka. Niech podsumowaniem będzie wręczenie czerwonego serca Dowódcy płk Ryszardowi Kołaczowi. Nie był to koniec jubileuszu, gdyż z życzeniami i gratulacjami w kolejce do Dowódcy ustawili się goście uroczystości. Wiele gratulacji i serdecznych życzeń oraz wyrazów uznania usłyszał płk Ryszard Kołacz. Trafił się również prezent z Torunia, bochenek chleba, co żartobliwie skwitował Dowódca Jednostki ciesząc się, że nie otrzymał z okazji Święta …kołacza. Był też prezent nietypowy od strażaków – statuetka św. Floriana. Widać było, że Jednostka zaskarbiła sobie wdzięczności i sympatię całej lokalnej społeczności.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

5 996 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Donalda Tuska wyprawa do Pułtuska (26.11.2013)

„Ja nazywam się Tusk więc jest rzeczą naturalną, że na półmetek Rządu jestem w Pułtusku. Niezbyt wyszukany dowcip dobrze jednak...

Zamknij