ggg

Jednomyślne absolutorium – prognostyk dobrej współpracy na nadchodzący rok?

We wtorek 30 czerwca odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2014 rok, udzielając burmistrzowi jednomyślnego absolutorium.

200

Podczas ubiegłotygodniowych obrad (trzeba przyznać, że sprawnie poprowadzonych przez wykazującego coraz większe doświadczenie na stanowisku przewodniczącego Zbigniewa Jabłońskiego) radni z uwagą wysłuchali pozytywnej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej, która stwierdziła zgodność wykonania budżetu z budżetem uchwalonym z uwzględnieniem zmian jakie miały miejsce w roku obrachunkowym. Dochody gminy Radzymin w zaokrągleniu wyniosły 70.711.000 zł co stanowi realizację rzędu 100,81 % planu rocznego, który opiewał na kwotę 70.140.000 zł. (Dochody bieżące wyniosły 69 742 000 zł, zaś dochody majątkowe 970 tys. złotych). Po stronie wydatków budżet zrealizowany został na poziomie 67 743 000, co stanowi 96,73% planu rocznego, który zakładał 70 034 000 zł. (Wydatki bieżące w 2014 roku wynosiły 56 786 103 mln, co stanowi 96,39% planu. Z kolei, wydatki majątkowe to kwota 11 mln, a więc zrealizowano 98,5 % zakładanego planu). Radni jednomyślnie i bezdyskusyjnie opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem absolutorium dla burmistrza. Co prawda było to absolutorium dla byłego burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego, gdyż obecnie urzędujący burmistrz Krzysztof Chaciński, jak sam przyznał, odpowiadał za realizację ubiegłorocznego budżetu tylko w ostatnich tygodniach grudnia. Niemniej jednomyślność radnych może napawać optymizmem, bowiem dowodzi, że w pewnych kwestiach pełna zgoda w radzymińskiej Radzie Miejskiej jest możliwa bez względu na reprezentowane ugrupowanie czy poglądy.

201
– Dziękuję za pozytywną opinię i jednogłośność. Odczytuję to głosowanie jako prognostyk dobrej i zgodnej współpracy na nadchodzący rok – mówił tuż po głosowaniu burmistrz Krzysztof Chaciński.
– Życzę Panu, żeby za rok też było takie głosowanie, żebyśmy my, jako mieszkańcy mogli być zadowoleni z Pana działań. Będziemy starali się Panu w tym pomóc – powiedział przewodniczący Zbigniew Jabłoński, gratulując gospodarzowi Miasta Cudu nad Wisłą jednomyślnego absolutorium.
/R.L., foto: J. Góral/

202

1 348 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
ABSOLUTORIUM dla poprzednika to dobra samorządowa praktyka…

Podczas dziesiątej sesji Rady Miejskiej w Wołominie, którą zwołano w ostatni czwartek czerwca, radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania...

Zamknij