ggg ggg ggg

Jak dbać o gminę uczcie się samorządowcy od burmistrza Łochowa (18.09.2012)

Blisko 3 miliony 370 tysięcy pozyskała gmina Łochów na termomodernizację 3 szkół, 3 budynków oświatowych, przedszkola, DPS i Domu Kultury.

W ubiegły piątek 14 września burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł podpisał z przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego kolejna, już piątą umowę na duża inwestycję z dofinansowaniem  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.3. Z ramienia Województwa umowę podpisał członek Zarządu – Wiesław Raboszuk, ze strony gminy burmistrz Marian Dzięcioł w obecności skarbnik gminy Krystyny Wetoszka. W uroczystym podpisaniu, które odbyło się w czytelni biblioteki Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie przy ul.Wyspiańskiego18, udział wzięli dyrektorzy i kierownicy modernizowanych placówek, wiceburmistrz Krystyna Sawicka, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Suchenek oraz wiceprzewodniczący Rady Mirosław Ziółkowski i przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Mirosław Miciukiewicz, pracownicy Urzędu Gminy bezpośrednio zaangażowani w proces pozyskiwania środków na inwestycję na czele z naczelnik Urszulą Kalinowską.  Całkowita wartość projektu to 3 368 113,18 zł, w tym kwota dofinansowania (EFRR) – 2 357 679,23 zł oraz wkład własny – 1 010 433,95 zł. Projekt pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” uzyskał 70%  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład własny gminy wyniesie 30 % inwestycji.


Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów, obniżenie kosztów ogrzewania budynków poprzez efektywne wykorzystanie energii, modernizację systemu grzewczego oraz dostosowanie ich do obowiązujących norm, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło a także poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów.

 

Realizacja projektu polegającego na ociepleniu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji c.w.u. oraz modernizacji systemu grzewczego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

1) Termomodernizacja – Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku
• modernizacja c.w.u. (montaż kolektorów słonecznych).
2) Termomodernizacja – budynek oświatowy w Kamionnie:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropu pod poddaszem,
• modernizacja kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi.
3) Termomodernizacja – budynek oświatowy w Gwizdałach:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• wymiana okien,
• wymiana drzwi,
• wymiana instalacji c.o.,
• modernizacja kotłowni na kotłownię z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii – energia z geotermii (pompa ciepła).
4) Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kaliskach:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu,
• wymiana okien,
• wymiana drzwi,
• nowa instalacja c.w.u. z przyłączeniem do kotła dwufunkcyjnego,
• montaż zaworów termostatycznych,
• wymiana grzejników,
• modernizacja kotłowni.
5) Termomodernizacja – Dom Kultury w Łochowie:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu,
• ocieplenie dachu krokwiowego,
• wymiana stolarki okiennej,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• nowa instalacja c.w.u. z przyłączeniem do kotła dwufunkcyjnego,
• wymiana kotła z montażem automatyki pogodowej,
• wymiana instalacji c.o.
6) Termomodernizacja – budynek oświatowy w Łosiewicach:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu części głównej,
• ocieplenie stropodachu części sanitarnej,
• wymiana stolarki okiennej,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• nowa instalacja c.w.u. z przyłączeniem do kotła dwufunkcyjnego.
7) Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu,
• wymiana okien,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymiana kotła wraz z montażem automatyki pogodowej,
• wymiana instalacji c.o.
9) Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łochowie
• modernizacja systemu wentylacji w pawilonie C – rekuperacja ciepła.

Burmistrz Dzięcioł podkreślał, że dwie inwestycje w oszczędności energii, 480 instalacji kolektorów słonecznych na kwotę 7,5 mln zł, wszystko to z myślą o podniesieniu jakości życia ich beneficjentów – mieszkańców gminy i Łochowa. Z kolei Wiesław Raboszuk – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego podkreślał dużą aktywność administracji gminy i burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła w pozyskiwaniu kolejnych środków zewnętrznych na inwestycje służące społeczeństwu, a te nakierowane na poprawę warunków dzieci i młodzieży są szczególnie potrzebne i pozytywne.

 Miał też dobrą wiadomość dla burmistrza Łochowa, który obawiał się na przyszłość o płynne finansowanie inwestycji. Samorząd województwa zmienił zasady tzw. inżynierii finansowej projektów. Samorząd będzie mógł łatwiej rozliczać wykonane prace i realizować je od początku ze środków pozyskanych na projekt, a dopiero na końcu uruchamiać te z własnego wkładu. Otrzymany od gospodarzy bukiet kwiatów przekazał na ręce naczelnik Urszuli Kalinowskiej wraz z podziękowaniem za wkład pracy przy przygotowaniu projektów.
Tak więc władze samorządowe innych gmin powinny brać przykład z Łochowa mając w swoim sąsiedztwie znakomitego gospodarza i sprawną administrację.
/J.Cz./

2 356 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
A po zbiorach święto i zabawa… (18.09.2012)

Dożynki Gminne w Rząśniku już za nami. 16 września odbyła się uroczystość dożynkowa. Tradycyjnie już sprzed Urzędu Gminy w Rząśniku...

Zamknij