ggg ggg ggg ggg

IV Gminne Obchody Dnia Strażaka w Równem

W upalne popołudnie 4 lipca 2015 w Równem w gminie Strachówka odbyły się IV Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością otwarcia i poświęcenia nowych garaży na samochody strażackie i świetlicy wiejskiej w Równem.

Organizatorem uroczystości była Gmina Strachówka i Ochotnicza Straż Pożarna w Równem. Spiker – dh Hanna Wronka poprosiła przybyłych księży o odprawienie polowej Mszy Św. w intencji żyjących i zmarłych druhów. Msza rozpoczęła się o godz. 14:00 na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem a celebrowali ją ks.prałat Józef Rutkowski z parafii Sulejów i ks. Mieczysław Jerzak z parafii Strachówka. Przybyłych gości powitał wójt Gminy Strachówka – dh Piotr Orzechowski.


Honorowymi gośćmi byli: Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jednocześnie starosta miński –dh.Antoni Jan Tarczyński, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie-mł.bryg.inż.Andrzej Wysocki , wice –prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Wołominie dh Jacek Szymański , Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce i jednocześnie Prezes OSP Równe dh Piotr Wronka, młodszy kapitan w stanie spoczynku Krzysztof Paderewski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strachówce w latach 2001-2011 i członek honorowy OSP Równe dh Stanisław Wronka, Prezesa OSP w Równem w latach 2003-2010- dh Kazimierz Flak, Komendant Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce i jednocześnie prezes OSP Borucza –dh Mieczysław Sasin, członkowie wspierający OSP Równe dh Agnieszka Szopa i dh Marcin Szopa, druhowie i druhny jednostek OSP Tłuszcz, Chrzęsne, Jadów, Wólka Sulejowska, Strachówka, Borucza, Równe oraz członkowie MDP przy OSP w Równem.
Przybył także starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski, wójt Gminy Jadowa – Dariusz Kokoszka i sekretarz Gminy Tłuszcz – Tomasz Jusiński, sekretarz Urzędu Gminy Strachówka –Krzysztof Jezierski, wice-przewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, radna Powiatu Wołomińskiego Magdalena Suchenek, Przewodnicząca Rady Gminy Strachówka Anna Ołdak, zastępca Krzysztof Gawor, radni gminy Strachówka: Teresa Grabska ,Elżbieta Szewczyk, Sylwester Ołdak , Beata Paczkowska oraz sołtysi .
Równe gościło: byłego radnego Powiatu Wołomińskiego – Krzysztofa Kalinowskiego, podleśniczego – Jakuba Podsiadłego, dyrektora Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce p. Grażynę Kapaon , członków Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówka wraz z prezesem p. Krystyną Ołdak, prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników ,Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce Barbarę Gałązkę, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jadwisinie z przewodniczącą Edytą Przybysz, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Równem z przewodniczącą Hanną Wronka ,Radę Sołecką Równe ,całą społeczność Sołectwa Równe.
Meldunek o rozpoczęciu uroczystości dh. Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu -Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP złożył dowódca uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce dh. Piotr Wronka. Następnie została podniesiona flaga państwowa na maszt i odegrany hymn państwowy. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przez Prezesa OSP Równe dh Piotra Wronka zarysu historycznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Równe.
Zaszczytna chwila uroczystości to dekoracja zasłużonych członków Związku OSP RP. Scenariusz wręczenia medali i odznaczeń na IV Gminnych Obchodach Dnia Strażaka w Równem dnia 4 lipca 2015 roku odczytała-spiker uroczystości dha Hanna Wronka.
Brązowym Medalem ,,Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
dha Hanna Wronka c. Krzysztofa
dh Witold Kosiński s. Krzysztofa
dh Tadeusz Zbrzeźniak s. Wacława
Odznakę ,, Strażak Wzorowy ‘’ otrzymali:
dha Grażyna Wyrzykowska
dha Karolina Łokietek
dh Maciej Kowalik
dha Katarzyna Łokietek
dha Sylwia Więch
dha Małgorzata Zbrzeźniak
dh Michał Borowski
Odznaką Za Wysługę Lat zostali odznaczeni:
dha Karolina Łokietek –odznaka 5 lat
dh Maciej Kowalik –odznaka 5 lat
dh Piotr Wronka –odznaka 20 lat
dh Tadeusz Zbrzeźniak -odznaka 35 lat
dh Stanisław Wronka – odznaka 50 lat
dh Witold Kosiński -odznaka 20 lat
dha Małgorzata Zbrzeźniak -odznaka 5 lat
dha Katarzyna Łokietek -odznaka 5 lat
dha Sylwia Więch -odznaka 5 lat
dha Grażyna Wyrzykowska -odznaka 5 lat
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczanie wyróżnień wójta Gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego dla najaktywniejszych strażaków z gminy Strachówka za rok 2014
Wyróżnienie za największą liczbę godzin przepracowanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych otrzymali: z OSP Borucza- dh Mieczysław Sasin, z OSP Strachówka- dh Tomasz Owsianko , z OSP Równe -dha Grażyna Wyrzykowska. Dyplom uznania za ukończenie kursu pierwszej pomocy przed medycznej oraz uzyskanie tytułu „Ratownik” otrzymali: z OSP Równe- dha Karolina Łokietek, dh Daniel Białek, dh Bartosz Flis, dh Dawid Przyborowski, dh Piotr Kosiński, z OSP Strachówka – dha Patrycja Kozłowska, dh Maciej Kozłowski, dh Tomasz Owsianko. Dyplom uznania za ukończenie kursu ratownika technicznego otrzymali z OSP Strachówka – dh Maciej Kozłowski, dh Andrzej Ołdak, dh Tomasz Owsianko, z OSP Równe – dha Katarzyna Łokietek, dh.Dawid Przyborowskiego, dh Rafał Wronka. Dyplom uznania za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez obsługę pojazdów ratowniczo- gaśniczych otrzymali z OSP Borucza -dhMariusz Gańko- z OSP Strachówka dh Ireneusz Kozłowski, z OSP Równe – dhWitold Kosiński. Dyplom uznania za najwięcej ukończonych kursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Strachówka otrzymał dh Piotr Wronka.
Dyplomy uznania dla najmłodszych członków MDP przy OSP w Równem otrzymali: Mariusz Przyborowski i Krzysztof Han.
W dalszej części uroczystości nastąpiły przemówienia okolicznościowe oraz posypały się podziękowania dla wójta Gminy Strachówka –Piotra Orzechowskiego od Sołtysa i Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej Równe, którzy wyrażając, się słowami podziękowania mówili ”iż te nowe obiekty będą nam służyć jako miejsca dla rozwoju kultury, edukacji oraz rozrywki dla mieszkańców naszego sołectwa ,gminy czy powiatu”. Na ręce Prezesa OSP Równe dh Piotra Wronki przekazano listy gratulacyjne i słodkie upominki. Zaskoczeniem wszystkich obecnych było odsłuchanie życzeń od wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji IV Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Równem.
Doniosłą chwilą dla całej społeczności było uroczyste otwarcie i poświęcenie dwóch obiektów użyteczności publicznej w Równem .Wójt Gminy Strachówka przybliżył historię budowy. Mówił -całkowity koszt budowy garaży na samochody strażackie wyniósł 206 772,11 zł ze środków własnych oraz OSP Równe pozyskała od ZOW ZOSP RP w Warszawie kwotę 10.000zł – mówił dalej, że dnia 22.03.2013 r. Rada Gminy Strachówka przeznaczyła środki na opracowanie dokumentacji w wysokości 12 000,00 zł, a całkowity koszt budowy świetlicy wiejskiej Równem wyniósł 416 889,12 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 248 085,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW 2007-2013/.Następnie dowódca uroczystości przegrupował pododdziały na wysokość garaży strażackich.
Uroczystego przecięcia wstęgi garaży dokonali: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP -dh Antoni Tarczyński, Wójt Gminy Strachówka -dh. Piotr Orzechowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce -dh Piotr Wronka, starosta Powiatu Wołomińskiego -Kazimierz Rakowski, Anna Ołdak -przewodnicząca Rady Gminy w Strachówce, Sołtys Sołectwa Równe -Hanna Wronka, zaś do uroczystego przecięcia wstęgi świetlicy wiejskiej zaproszono- wójta Gminy Strachówka Piotra Orzechowskiego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem dh Piotra Wronkę, Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rolników ,Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce panią Barbarę Gałązkę, radną Gminy Strachówka- Beatę Paczkowską, sołtysa Sołectwa Równe Hannę Wronkę, przedstawicielki -KGW Równe: Annę Han i Marzannę Łokietek. Poświęcenia tych obiektów dokonał ksiądz proboszcz prał. Józef Rutkowski.
Po poświęceniu wszyscy zebrani mogli już oficjalnie zacząć świętować. Koło Gospodyń Wiejskich Równe rozpoczęło biesiadę strażacką częścią artystyczną, zaś Ochotnicza Straż Pożarna Równe zaprezentowała taniec- ZUMBĘ STRAŻACKĄ .O poczęstunek na biesiadzie strażackiej zadbało miejscowe KGW i druhny z OSP Równe. Wszyscy goście bawili się do późnych godzin przy muzyce Dj. Mirka.
Patronat honorowy objął: Dom Dziecka w Równem
Patronami medialnymi uroczystości byli: Moja Gazeta Regionalna, Kurier W, Fakty WWL. Również gościli u nas TV RZN ze Strachówki i Życie Powiatu Wołomińskiego, które zmontowało filmik „OSP Równe zawsze gotowe do……..”
Opr. dha Hanna Wronka

Galeria zdjęć

 

3 300 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
PROPAGANDOWA TUBA PUTINA I RATUSZA ZAMILKNIE?

O różnorakich kłopotach legionowskiego radia słychać było od lat. Już w 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła procedurę...

Zamknij