ggg
ggg

IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA!

W dniach od 15 do 24 października 2020 roku odbyło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na 2021 rok. Do IV edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono trzy projekty:

1. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Małkini Górnej.

2. Ocieplenie elewacji ściany budynku oraz remont tarasu podjazdowego w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej.

3. Remont budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Prostyń.

Każdy z projektów mógł wygrać kwotę 100 tys. zł, ale jak się okazało dla mieszkańców najważniejsza sprawą jest bezpieczeństwo i najwięcej głosów uzyskał projekt OSP w Małkini Górnej.

W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali projekt nr 1 – Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej, który uzyskał 461 głosów. Realizacja tego zadania nastąpi w 2021 roku.

Lokalizacja projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej. Narzędzia te stworzone są na potrzeby ratownictwa technicznego i wykorzystuje się je przede wszystkim podczas wypadków komunikacyjnych.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej. Narzędzia te stworzone są na potrzeby ratownictwa technicznego i wykorzystuje się je przede wszystkim podczas wypadków komunikacyjnych, jak również do zapewnieniu dostępu w różnych sytuacjach np. otwieranie krat, czy otwieranie drzwi antywłamaniowych. Urządzenie wykorzystywane byłoby przez strażaków do uwalniania uwięzionych osób w pojazdach podczas wypadków drogowych, podnoszenia elementów w katastrofach budowlanych, wyłamywaniu i usuwaniu zabezpieczeń w postaci krat, drzwi antywłamaniowych i innych w celu dotarcia do uwięzionych osób lub zwierząt, podczas pożarów lub innych katastrof.
Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną, OSP jest służbą dla której ratownictwo techniczne jest jednym z głównych zadań obok ochrony pożarowej. Narzędzia będą stanowiły element wyposażenia samochodu ratowniczego pierwszego wyjazdu, który jako pierwszy zostaje zadysponowany do zdarzenia i musi on być wyposażony w niezawodny sprzęt najwyższej jakości.
Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi dla samochodów ratowniczych straży pożarnej dysponowanych w pierwszej kolejności zestaw narzędzi hydraulicznych jest elementem niezbędnym

Wszyscy mieszkańcy Gminy Małkinia Górna

Opis ogólnodostępności projektu

Projekt zakłada zakup narzędzi ratowniczych dla OSP Małkini Górna, która jest jednostką wiodącą i dysponowana w pierwszej kolejności do ratowania życia i mienia przede wszystkim mieszkańców Gminy Małkinia Górna

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Koszt po weryfikacji 100 000 zł

/Info/

444 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele

Dnia 22 października 2020 r. nastąpił końcowy odbiór robót związany z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4...

Zamknij