ggg

Inwestycyjne wieści z Tłuszcza

Blisko 11 mln złotych na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne

Gmina Tłuszcz otrzymała największe dofinansowanie na inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne ze wszystkich Gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego. Podział środków nastąpił na postawie algorytmów oraz danych GUS na 31 października 2021 r. Jak informuje Ministerstwo Finansów algorytm podziału 1 mld zł uwzględniał m.in. udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy oraz poziom zamożności danej gminy. Gmina Tłuszcz otrzymała maksymalne kwoty dofinansowania zarówno na inwestycje wodociągowe – 5 604 000 zł, jak i inwestycje związane z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej – 5 186 000 zł, co łącznie daje kwotę 10 790 000 zł. Jest to ogromny zastrzyk środków finansowych, tym bardziej, że mimo wieloletnich działań w zakresie rozwoju sieci, ze względu na duży obszar gminy i jej rozproszoną zabudowę wiejską jest jeszcze wiele do zrobienia. Dzięki rządowym programom w krótkim czasie uda się samorządowi zrobić wiele dobrego dla mieszkańców. Obecnie władze gminy wraz z pracownikami merytorycznymi podejmują działania mające na celu ustalenia zakresu inwestycji, aby jak najlepiej rozdysponować przyznane dofinansowanie.

Nowy samochód strażacki dla OSP w Jasienicy

Piątkowy wieczór 5 listopada 2021r. zapisz się w historii Jasienicy, Gminy Tłuszcz, a w szczególności na kartach kroniki strażackiej. Przedstawiciele Gminy Tłuszcz, strażacy
z terenu całej gminy oraz licznie zebrani mieszkańcy powitali nowy samochód dla OSP, który w godzinach popołudniowych wjechał do miejscowości, dzięki czemu spełniło się wieloletnie marzenie strażaków – ochotników. Fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN z kamerą cofania, klimatyzacją oraz zbiornikiem wody o pojemności 4500 litrów zastąpi wysłużony pojazd, który był bardzo awaryjny. Dzięki wyposażeniu w napęd 4×4 i mocy 300 KM samochód bez większego problemu będzie mógł dotrzeć do zdarzeń nawet na niesprzyjającym do jazdy terenie. Już kilka lat temu padły słowa o największym marzeniu strażaków z Jasienicy, czyli posiadaniu nowego samochodu. To marzenie udało się spełnić, dzięki staraniom Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, Rady Miejskiej w Tłuszczu, Zarządu OSP w Jasienicy z Prezesem Pawłem Kozukiem oraz samych strażaków, którzy swoją dotychczasową aktywnością przyczynili się do ogromnego rozwoju jednostki, co potwierdza fakt włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
W kosztach zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego partycypowali:
400 000 zł- WFOŚiGW w Warszawie
150 000 zł- środki KSRG i MSWiA
100 000 zł- Samorząd Województwa Mazowieckiego
337 000 zł- Gmina Tłuszcz oraz fundusz sołecki sołectwa Jasienica

5 milionów złotych zasili budżet Gminy Tłuszcz

Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek odebrał z rąk Wiceministra Rozwoju i Technologii Piotra Uścińskiego promesę na kwotę 4 999 500 zł. Środki w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przeznaczone na poprawę warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku, w którym swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wraz z rozbudową o salę widowiskową, infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i budową miejsc postojowych do obsługi obiektu.
Dziękujemy za przekazanie dofinansowania, które pozwoli na stworzenie świetnych warunków do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz aktywności seniorów. Dziękujemy Wiceministrowi Rozwoju i Technologii Piotrowi Uścińskiemu, który osobiście monitorował ten projekt za poparcie naszych potrzeb.

Podpisanie umowy na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu

Mieszkańcy od jakiegoś czasu sygnalizowali, że w mieście Tłuszcz konieczne jest zwiększenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który przyznał dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 już wkrótce możliwe będą rozgrywki w piłkę nożną oraz inne gry zespołowe, co znacząco wpłynie na integrację społeczną oraz ogólnodostępną rekreację. Boisko będzie znajdowało się przy ul. Wiejskiej w Tłuszczu w sąsiedztwie tłuszczańskiej strefy rekreacji.
Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisał umowę z Panem Rafałem Paciorkiem- Prezesem Zarządu firmy ANAIDA Sp. z o.o. z Warszawy na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu” o wartości blisko 430 tys. zł. Zakres przedsięwzięcia jest bardzo szeroki i obejmuje roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych- wycięcie darniny, wyrównanie terenu, nawiezienie i rozplantowanie mieszanki wegetacyjnej oraz spulchnienie
i wymieszanie gleboglezarką ze spodnią warstwą gleby istniejącej, zasiew mechaniczny trawy sportowej oraz jej późniejsze wałowanie, nawożenie, podlewanie i pielęgnacja, budowę płyty boiska z nawierzchnią trawiastą wraz z wyposażeniem stałym, tj. bramkami stalowymi do piłki nożnej, siatek, ławek boiskowych wraz z oparciem, montaż koszy na śmieci, kabiny dla zawodników rezerwowych oraz magazynu kontenerowego, budowę ogrodzenia, w tym montaż furtki i bramy wjazdowej oraz montaż piłkochwytów za linią bramek o wysokości 6m i długości 90 cm.
Prace już wkrótce się rozpoczną, a termin ich zakończenia to grudzień 2021r. co oznacza, że już wiosną dzieci, młodzież i dorośli będą mogli cieszyć się nowym miejscem do spędzenia wolnego czasu i uprawiania sportu.

W Gminie Tłuszcz powstanie centrum opiekuńczo – mieszkalne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r. Gmina Tłuszcz ubiegająca się o przyznanie dotacji na dofinansowanie uzyskała na budowę i wyposażenie Centrum opiekuńczo -mieszkalnego dotację w wysokości 3 058 014 zł.
Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Tłuszczu znajdować się będzie w Tłuszczu przy ul. Szerokiej. Powierzchnia całkowita Centrum będzie wynosić 567,00 m2,. Centrum przeznaczone będzie dla 20 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Centrum opiekuńczo – mieszkalne będzie zapewniało wsparcie 14 osobom niepełnosprawnym na pobyt dzienny i 6 osobom niepełnosprawnym na pobyt całodobowy.

Przyszedł czas na termomodernizację strażnic

Dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego uda się w najbliższym czasie wykonać termomodernizację dwóch strażnic OSP- w Tłuszczu oraz Chrzęsnem.
Poprzez realizację prac termomodernizacyjnych, wymianę kotłów na gazowe kotły kondensacyjne (powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania- 730,28 m2), zastosowanie odnawialnych źródeł energii- 2 instalacje fotowoltaiczne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w dwóch budynkach OSP w Tłuszczu i OSP w Chrzęsnem, uda się znacząco poprawić standard strażnic, zmniejszyć koszty utrzymania budynków oraz poprawić jakość powietrza w Gminie Tłuszcz poprzez redukcję emisji powierzchniowej, tzw. niskiej emisji.
Całkowita wartość zadania wynosi blisko 800 tys. zł, z czego 482 tys. Gmina Tłuszcz pozyskała w ramach środków z RPO WM 2014-2020.

Trwa modernizacja ul. Centralnej w Jasienicy

Dla mieszkańców Jasienicy jest to najbardziej wyczekiwana inwestycja. Mowa o modernizacji ul. Centralnej. Rozpoczęły się prace, które swym zakresem obejmą frezowanie, wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1 km, ścięcie poboczy, wymianę niektórych przepustów pod zjazdami, wykonanie punktowych elementów odwodnienia oraz progów zwalniających. Prace wykonuje firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość s.j. z siedzibą w Wołominie, a jej wartość wynosi 420 tys. zł.
Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość względem prowadzonych prac oraz utrudnień z tym związanych. Prosimy o stosowanie się do wprowadzanej czasowej organizacji ruchu.

Największa inwestycja drogowa zmierza ku końcowi

5 mln złotych- tyle wynosi koszt budowy dwóch Parkingów „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu naprzeciwko dworca PKP oraz w rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowego. Bez wątpienia jest to najbardziej kosztowna inwestycja drogowa, która dotychczas została wykonana na terenie naszej gminy. Zakres prac jest imponujący- wykonanie rozbiórek dotychczasowych nawierzchni i elementów drogowych, budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i publicznych, budowa i wyznaczenie 171 miejsc postojowych, w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, budowa kanalizacji deszczowej, monitoringu, oświetlenia, wiat oraz stojaków rowerowych.
Realizacja tak ogromnej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego, które sfinansowało budowę w 80%. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Mamy nadzieję, że kiedy parking zostanie oddany do użytku będzie dobrze służył mieszkańcom, zwiększy komfort podróżnych oraz w znacznym stopniu przyczyni się do tworzenia przejazdów łączonych autobus-kolej, samochód-kolej oraz rower lub motor-kolej i stanie się ważnym punktem przesiadkowym dla osób korzystających z Kolei Mazowieckich.

/Info Gmina Tłuszcz/

309 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejne miliony ze środków rządowych dla powiatów naszego regionu

Rządowe wsparcie dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne Rząd przeznacza 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Aż 1714 gmin otrzyma dodatkowe...

Zamknij