ggg
ggg ggg

III Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego

Kongres podsumowujący pracę Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego odbył się 8 września w Hotelu „Batory” w Tłuszczu, gdzie Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński oraz Tadeusz Redyk, przewodniczący FGPW zaprosili przedsiębiorców i samorządowców z terenu powiatu na obrady.

Organizatorzy spotkania starosta Rakowski oraz przewodniczący Redyk, dokonali podsumowania dwóch lat pracy Forum. Na początku starosta wołomiński przywitał zebranych, a przewodniczący Forum przedstawił cele i historię powstania tej inicjatywy. Przedstawił dokonania i omówił dorobek poprzednich dwóch kongresów oraz cyklicznych, raz w kwartale spotkań z udziałem znanych lub zainteresowanych współpracą osobistości. Forum zawiązano w styczniu 2016 r. na mocy zarządzenia starosty wołomińskiego. W jego skład weszło 45 przedstawicieli z samorządów powiatu, gmin miejskich i wiejskich, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorców. Opisał pracę powołanych trzech zespołów roboczych: ds. wizerunku i promocji powiatu, ds. infrastruktury i rozwoju powiatu, ds. regulacji prawnych i odbiurokratyzowania administracji.
„Myślę, że trzy lata istnienia Forum, stanowią fundament do tego, abyśmy mogli dalej tworzyć kulturę rozmów, kulturę relacji, po to, aby nikt się nie bał realizować inwestycji publiczno-prawnych. Myślę, że warto brać przykład z tych gmin i powiatów, w których takowe inwestycje są realizowane. W naszym powiecie, w naszych gminach inwestycji publiczno – prywatnych jest bardzo mało, co oznacza, że tej kultury jeszcze nie wypracowaliśmy. Uczmy się rozmawiać, uczmy się siadać do stołu wspólnie, tworząc przedsięwzięcia, tworząc inwestycje dla dobra mieszkańców, dla dobra nas wszystkich mieszkających na tym terenie” – podsumowywał dotychczasowe działania przewodniczący Tadeusz Redyk. Wyraził też życzenie, aby dotychczasowy starosta pozostał po wyborach, co gwarantowałoby przetrwanie Forum.
W trakcie trzeciego kongresu zebrani mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawego wykładu prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, nt. split-payment (podzielonej płatności), nadchodzącej rewolucji w branży księgowej, RODO, czyli wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorca w konfrontacji prawno – podatkowej. Pan profesor Modzelewski znakomity ekspert od prawa podatkowego w blisko dwugodzinnym wykładzie poruszył kwestie dające mocno do myślenia naszym przedsiębiorcom. Dla zobrazowania trzeba przytoczyć kilka tematów: „Transakcje (nie) bezpieczne, czyli jak zostać podejrzanym o przestępstwo (pospolite), dzięki zastosowaniu split payment”, „Nowe obowiązki doradców podatkowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, „Selektywne zastosowanie split payment jest dowodem braku dobrej wiary podatników VAT”. Przedstawił też rady, jak zastrzec swoją wolę, co do podzielonej płatności.
Następnie problematykę współpracy pomiędzy firmami i samorządami omówił Michał Smoleń z PwC, a Aleksandra Szwed, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych przedstawiła nową perspektywę unijną.
Głos zabrał również starosta Kazimierz Rakowski, który ilustrując swoją wypowiedź prezentacją ze zdjęciami oraz szczegółowymi kosztami, omówił powiatowe inwestycje drogowe w latach 2015-2018. Jak podkreślał, jego priorytetem był zrównoważony rozwój powiatu. W okresie tym na drogi powiatowe przeznaczono prawie 90 mln złotych. Do tego należy doliczyć blisko 80 km wykonanych nakładek bitumicznych. Wielką troską i wyzwaniem była działalność szpitala powiatowego w Wołominie. Poinformował, że pierwsze decyzje w tym zakresie zostały już podjęte i wkrótce rozpocznie się rozbudowa placówki o przychodnie specjalistyczne, dla dzieci, SOR, cztery sale operacyjne, a wszystko na jednym poziome. Chcą też wprowadzić rehabilitację poudarową .
Szczególnym momentem III Kongresu Forum Gospodarczego było wręczenie Nagrody Starosty Wołomińskiego. Nagroda została przyznana za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu wołomińskiego. Zarząd Powiatu zdecydował o uhonorowaniu statuetką pana Tadeusza Gołębiewskiego, właściciela firmy TAGO, przedsiębiorcy przemysłu cukrowniczego, który rozpoczął działalność 40 lat temu od wytwórni wafli, a ukoronował powołaniem sieci hoteli „ Gołębiewski”. Jako jedno z największych przedsiębiorstw i pracodawca, firma i jej właściciel wywarli ogromny wpływ na powiat wołomiński. Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał panu Gołębiewskiemu medal Pro Masovia, który w imieniu Marszałka Adama Struzika wręczyła Bożena Żelazowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Wydarzenie zakończył koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza.

/J.Cz./

1 352 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Za nami pełne gwiazd Dni Radzymina!

Hucznie i ze scenicznym rozmachem, w miniony weekend 15 – 16 września świętowało miasto Radzymin swoje 543. urodziny! W programie...

Zamknij