ggg ggg ggg

I Sesja – Ślubowanie

W dniu 6 maja 2024 roku Postanowieniem Nr 327/ 2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Zaręby Kościelne.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Joanna Rukat wręczyła radnym i Pani Wójt Urszuli Wołosiewicz zaświadczenia o wyborze. Następnie radni i Pani Wójt złożyli uroczyste ślubowania deklarując swoje zaangażowanie w służbie dla rozwoju gminy. Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem Radny Pan Mirosław Jamiołkowski, który po wyborze przewodniczącej, przekazał dalsze prowadzenie obrad Pani Kindze Pecurze – Przewodniczącej Rady Gminy Zaręby Kościelne kadencji 2024 – 2029.
W kolejnym głosowaniu Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali:
Pan Mirosław Jamiołkowski i Pan Jerzy Biernacki.
Dokonano również wyboru składów Komisji Rady Gminy. W poprzednich kadencjach radnych z „opozycji” wykluczano w składach w komisjach, dlatego w kadencji 2024 – 2029 wprowadzono nową jakość pracy rady – wszyscy radni zostali wybrani do poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna: Renata Stokowska – przewodnicząca , Dariusz Biernacki, Tomasz Nienałtowski, Karol Niemyjski, Marcin Dawidowicz
Komisja Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji: Beata Katarzyna Jasińska – przewodnicząca, Monika Andrzejczyk, Piotr Skłodowski, Dariusz Płotczyk, Beata Jaworska, Zygmunt Dąbkowski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Monika Andrzejczyk – przewodnicząca, Tomasz Nienałtowski – zastępca przewodniczącej, Marcin Dawidowicz, Andrzej Skłodowski
W trakcie obrad Pani Wójt podziękowała mieszkańcom za wybór i kolejny mandat zaufania społecznego. Powiedziała, że wybór na Wójta to wielki zaszczyt i jednocześnie ogromne wyzwanie, a także bardzo ciężka praca na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania skierowała również do pracowników gminy i jednostek organizacyjnych za codzienny trud w pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców, a także do radnych i sołtysów poprzedniej kadencji za bardzo dobrą współpracę. Pogratulowała nowo wybranym radnym, zaznaczając jak trudno jest pogodzić wiele oczekiwań i potrzeb, zachowując przy tym równowagę pomiędzy możliwościami finansowymi gminy, a wciąż pilnymi do zrealizowania zadaniami. Pani Wójt przedstawiła radnym nowo wybraną, w drodze konkursu, Sekretarz Gminy – Panią Dorotę Subdę oraz podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała wyboru na następną kadencję Rady Powiatu – Pani Justynie Pętkowskiej. Pani Justyna Pętkowska pogratulowała wszystkim, którzy uzyskali mandat: Pani Wójt oraz radnym i zadeklarowała dalszą współpracę i wsparcie ze strony Powiatu Ostrowskiego.
Wspólna praca i współpraca przyniesie na pewno wymierne korzyści, dzięki którym Gmina Zaręby Kościelne będzie nadal się rozwijała zapewniając jak najlepsze możliwości podnoszenia jakości i standardu życia mieszkańców.

/Info UG Zareby Koscielne/

106 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
4 Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej

Zamknij