ggg ggg ggg ggg

I miejsce na Mazowszu i II w kraju dla Sołectwa Pętkowo Wielkie!

Sołectwo Pętkowo Wielkie wzięło udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Wieś Pętkowo Wielkie startowała z projektem; „Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie” .

Sołectwo Pętkowo Wielkie zajęło I miejsce na Mazowszu jednocześnie znajdując się pośród szesnastu laureatów – po jednym z każdego województwa – którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego.
W finałowym konkursie ogólnopolskim sołectwo zajęło zaszczytne II miejsce!
Mieszkańcy tej miejscowości własnymi siłami i przy wsparciu Wójta Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszuli Wołosiewicz wyremontowali opustoszały budynek po zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Marzenia mieszkańców o własnej świetlicy urealniły się dzięki możliwości decydowania o wydatkowaniu pieniędzy po wyodrębnieniu z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego. Zapał wielu młodych i chętnych do działania ludzi zaowocował powstaniem wymarzonej świetlicy. Całkowity koszt remontu wraz z wyposażeniem wyniósł 161 462,68 zł, w tym praca własna mieszkańców to kwota 69 500 zł.
Efektem tych działań stały się następne cenne inicjatywy – organizowane imprezy, pikniki, akcje charytatywne, ferie dla dzieciaków i wiele innych.
Zdobyta zaszczytna nagroda i docenienie włożonego trudu przyczyni się z pewnością do jeszcze większej motywacji w działaniu mieszkańców sołectwa Pętkowo Wielkie.

658 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Absolutorium dla burmistrza Jerzego Bauera

Głównym punktem porządku obrad XLIX sesji Rady Miasta było, udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzemu Bauerowi.Za podjęciem uchwały zagłosowało...

Zamknij