ggg ggg ggg

Historyczny moment dla Pułtuska – podpisanie umowy na projekt i budowę obwodnicy

W dniu 17 czerwca 2021 r. nastąpił długo wyczekiwany przez mieszkańców Pułtuska oraz całego regionu moment, który zebrani zgodnie uznali za historyczny. Została podpisana umowa z wykonawcą „Obwodnicy Pułtuska” firmą STRABAG.

Podpisanie umowy nastąpiło pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą STRABAG, która po wygranym przetargu i wpłaceniu wadium, została wykonawcą na budowę obwodnicy DK 61 na wysokości Pułtuska. Przetarg ogłoszono 4 grudnia 2020 r., otwarcie ofert nastąpiło 15 lutego 2021 r., a 30 kwietnia wybrano najkorzystniejszą umowę, którą przedstawiła firma Strabag. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I kwartale 2025 r.
Nowa trasa o łącznej długości ok. 20 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku
ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo
i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W uroczystości podpisania umowy w dniu
17 czerwca 2021 r. pomiędzy przedstawicielami GDDKiA oraz firmą Strabag udział wzięli m.in.: wiceminister infrastruktury – Rafał Weber, poseł na Sejm Rzeczypospolitej – Henryk Kowalczyk, dyrektor Oddziału Warszawa GDDKiA – Jarosław Wąsowski, burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Gregorczyk, starosta pułtuski – Jan Zalewski, prezes STRABAG – Waldemar Wąsik, Tomasz Matuszewski – dyrektor Kontraktu STRABAG.
Jak podkreślał wiceminister infrastruktury Rafał Weber przed podpisaniem umowy, gdyby nie wpisanie się tej inwestycji w rządowy program budowy 100 obwodnic oraz wcześniejsze działania osób takich jak minister Adamczyk, który podjął decyzję polityczną w 2017 r., jak poseł Henryk Kowalczyk podejmujący „starania długie, ale skuteczne”, nie doszłoby w konsekwencji do obecnego podpisania umowy z wykonawcą oraz podjęcia rzetelnych i szybkich prac przez GDDKiA i tej uroczystości.
– Głównym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. – Zwracał się do zebranych wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości takich jak: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
Poseł Henryk Kowalczyk podkreślał, że jest to kolejny bardzo ważny etap dla Pułtuska. „O tej obwodnicy mówimy od 30 lat. Dzisiejszy dzień jest przełomowym momentem historycznym, bo jej dzisiejsze podpisanie to fakt, bo już za moment będzie realizacja”. Zwracał uwagę na kolejne etapy przygotowania inwestycji i dziękował mieszkańcom za dotychczasowe odpowiedzialne podejście w sprawie złożonych odwołań (było tylko 4) i wyraził nadzieję, że wykupywanie gruntów przebiegnie sprawnie.
Obwodnica Pułtuska to jedna z dziewięciu obwodnic w województwie mazowieckim ujęta w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jest drugą inwestycją wchodzącą w fazę realizacji. 10 grudnia 2020 r.
podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Lipska w ciągu DK9. Dla siedmiu kolejnych (Ciechanowa, Łącka, Ostrołęki, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia) trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
O szczegółach inwestycji i wcześniejszych działaniach związanych z przygotowaniem do realizacji obwodnicy mówił dyrektor Oddziału Warszawskiego GDDKiA Jarosław Wąsowski. Na zakończenie poinformował zebranych o prowadzonych pracach wdrożeniowych i co szczególnie ważne dla mieszkańców, o powstaniu już w przyszłym roku ronda turbinowego z dwoma pasami ruchu w miejscu obecnego ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy wjeździe do Pułtuska w ciągu ulicy Wyszkowskiej
i ul. Ignacego Daszyńskiego (DK61).
Głos zabrał również burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk dziękując za możliwość zyskania inwestycji, która jest najważniejsza dla miasta.
Prezes firmy STRABAG Waldemar Wąsik zapewniał o umiejętnościach i doświadczeniu firmy, dziękował za zaufanie oraz, że oczekuje współpracy ze strony Oddziału Mazowieckiego GDDKiA.
Umowę podpisali: dyrektor Oddziału Warszawa GDDKiA – Jarosław Wąsowski, prezes STRABAG – Waldemar Wąsik, dyrektor Kontraktu STRABAG – Tomasz Matuszewski.

/Janina Czerwińska/

1 400 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Jerzy Bauer z absolutorium

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej może się cieszyć. Ostatnia XXV sesja Rady Miasta, która odbyła się 16 czerwca 2021 r. zakończyła się...

Zamknij