ggg ggg

Henryk Kowalczyk ministrem rolnictwa i wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego

Premier RP Mateusz Morawiecki dokonał rekonstrukcji rządu, a Prezydent RP Andrzej Duda podczas wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczył nominacji nowym członkom rządu oraz podziękował ustępującym. Mieszkańcy naszego regionu dzięki dokonanym zmianom mogą pogratulować posłowi Henrykowi Kowalczykowi nominacji i objęcia zaszczytnych funkcji. Henryk Kowalczyk został nowym ministrem rolnictwa oraz objął funkcję wicepremiera w polskim rządzie. Jest to zasłużone wyróżnienie dla długoletniego samorządowca i polityka, jakim jest Henryk Kowalczyk.

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 26 października 2021 r. odwołał z dniem 26 października 2021 r.:

Piotra Tadeusza Glińskiego – ze składu Rady Ministrów, z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Tadeusza Piotra Kościńskiego – ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Grzegorza Pudę – ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Michała Tadeusza Kurtykę – ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Klimatu i Środowiska

Ponadto, Prezydent RP postanowieniem z dnia 26 października 2021 r. powołał z dniem 26 października 2021 r.:

Piotra Tadeusza Glińskiego – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Henryka Kowalczyka – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kamila Bortniczuka – na urząd Ministra Sportu i Turystyki

Tadeusza Piotra Kościńskiego – na urząd Ministra Finansów

Piotra Nowaka – na urząd Ministra Rozwoju i Technologii

Annę Moskwę – na urząd Ministra Klimatu i Środowiska

Grzegorza Pudę – na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Jak bardzo Henryk Kowalczyk jest kompetentnym i doświadczonym człowiekiem, samorządowcem i politykiem świadczy jego dotychczasowa droga zawodowa i polityczna.

Henryk Kowalczyk od 2005 jest posłem na Sejm (V, VI, VII, VIII i IX kadencji). W latach 2006–2007 piastował funkcję sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2015–2018 był ministrem -członek Rady Ministrów i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Pełnił funkcję p.o. ministra skarbu państwa (2016). W latach 2018–2019 został ministrem środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego, a od 2019 przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie IX kadencji. Po sprzeciwie w głosowaniach w sejmie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt został zawieszony. W 2021 r. znów docenione jego rozwagę i doświadczenie w bieżnych sprawach i został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych. Obecnie od 26 października wraca po ponad piętnastu latach do zarządzania ministerstwem rolnictwa (był wiceministrem).

Urodził się w miejscowości Żabinka w pow. goworowskim. Z zawodu jest nauczycielem matematyki, a po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął pracę w 1979 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Jego kariera samorządowa rozpoczęła się od, 1990 r., gdy został radnym gminy Winnica, a następnie długoletnim wójtem z przerwą w latach 1997 – 1998, gdy powołany został na stanowisko wojewody ciechanowskiego (z nadania AWS).  Rok 1998 był też czasem wygranych wyborów do sejmiku mazowieckiego i prób reprezentowania powiatu pułtuskiego w sejmie. Henryk Kowalczyk startował w 2005 r. z list Prawa i Sprawiedliwości już, jako członek tej partii. Start ten został zwieńczone sukcesem i tak jest w kolejnych kadencjach, że powiat pułtuski ma swojego reprezentanta w Sejmie RP, a okręg siedlecko – ostrołęcki swojego posła.

Podsumowując droga polityczna Henryka Kowalczyka należy zauważyć, że reprezentowanie i praca na rzecz mieszkańców gminy Winnica i powiatu pułtuskiego, całego Mazowsza, a poprzez bycie posłem – całej Polski, predysponuje go do najwyższych stanowisk i gratulując życzymy, aby swoim doświadczeniem służył dobrze przez kolejne lata.

/Janina Czerwińska, foto Kancelaria Prezydenta RP/

811 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gajda

Już nie doktor nauk medycznych, a doktor habilitowany nauk medycznych – tak brzmi oficjalny stopień naukowy Robert Gajdy, dyrektora i właściciela...

Zamknij