ggg ggg ggg ggg ggg

Gmina Tłuszcz z dofinansowaniem

O jakiej kwocie mowa? O 5 milionach złotych, które zostaną przekazane Gminie Tłuszcz w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku, w którym swoją siedzibę ma Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu wraz z rozbudową o salę widowiskową , infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i budową miejsc postojowych do obsługi obiektu.
Dzięki staraniom Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka w 2019 roku Gmina Tłuszcz pozyskała od Skarbu Państwa działkę pod budynkiem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, której wcześniej stan prawny nie był uregulowany. Pozwoliło to podjąć działania w celu zapewnienia niezbędnych warunków pod działalność kulturalną dla mieszkańców gminy oraz wykonanie koncepcji inwestycji. Obecnie na pozyskanej działce znajduje się niewielki budynek, który wymaga termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy o salę widowiskową. Przy CKSiR działalność prowadzi uhonorowana wieloma nagrodami Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Chór miejski LUX MEA. Działa również Uniwersytet III Wieku, Klub Senior + oraz prowadzone są różnorodne zajęcia od tanecznych po zajęcia plastyczne. Społeczność Tłuszcza jest bardzo aktywna, lecz do tej pory rozwój działalności kulturalnej oraz organizacja koncertów był ograniczony ze względu na trudne warunki lokalowe.
Dzięki przekazanym środkom, już wkrótce w obiekcie, który każdego dnia przyczynia się do integracji społecznej zostaną stworzone świetne warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.
Planowany termin realizacji: 2022-2023
W ramach naboru Gmina Tłuszcz wnioskowała również o środki na zwodociągowanie i skanalizowanie gminy oraz przebudowę i modernizację dróg, jednak nie udało się pozyskać na nie funduszy. Gmina Tłuszcz będzie starała się zdobyć środki w kolejnych edycjach Programu, które już są zapowiadane przez rząd.

/Info Gmina Tłuszcz/

545 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych z radością i wdzięcznością przyjmowany przez samorządy

Wyjątkowa uroczystość wręczenia promes przedstawicielom samorządów powiatu ostrowskiego i powiatu ostrołęckiego odbyła się 25 października 2021 r. w Starej Elektrowni...

Zamknij