ggg ggg

Gmina Małkinia Górna otrzymała kolejną dotację w wysokości 100 000 złotych, tym razem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy

W dniu 23 maja 2018 roku Wójt Gminy Pani Bożena Kordek podpisała umowę na dotację w wysokości 100 000 złotych z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy, stanowiącej zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dniu 29 grudnia 2017 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy”. Cztery miesiące później 13 kwietnia 2018 roku do Urzędu Gminy w Małkini Górnej wpłynęła decyzja o pozytywnym jego rozpatrzeniu. Łączna wartość zadania to kwota 387.963,44 złotych. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Małkinia Górna.
W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna w miejscowości Grądy polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 367 metrów. Szerokość jezdni to 5,0 m, natomiast szerokość poboczy zaplanowano na 0,75 m. W dniu 21 maja br. został ogłoszony przetarg na w/w zadanie, który ma na celu wyłonić Wykonawcę. Planowany termin realizacji zadania to 31 października 2018 roku.
Droga w miejscowości Grądy na chwilę obecną jest w bardzo złym stanie. Mieszkańcy od kilku lat zgłaszali potrzebę jej modernizacji. Po wybudowaniu nowej drogi wojewódzkiej nr 627 do Kosowa Lackiego dawna droga wojewódzka stała się drogą powiatową. W 2016 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o jej nieprzejmowaniu i z mocy ustawy stała się ona drogą gminną.

/Info/

2 230 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rekordowe dofinansowania dla Gminy Tłuszcz!

Zamknij