ggg
ggg ggg

Gmina Dąbrówka przygotowana do wdrożenia reformy oświatowej. Powstaną ośmioklasowe Szkoły Podstawowe w Dąbrówce, Józefowie, Guzowatce i Wszeborach

W ubiegły piątek, 17 lutego Rada Gminy w Dąbrówce przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały przygotowany przez wójta Radosława Korzeniewskiego spełnia oczekiwania rodziców i nauczycieli.

O tym, jak ważna była to uchwała dla lokalnej społeczności najwymowniej świadczy obecność kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców, którzy w ubiegły piątek przybyli obserwować przebieg dwudziestej piątej Sesji Rady Gminy w Dąbrówce.
Głosowanie przebiegło bez niespodzianek, bowiem zgodnie z oczekiwaniami radni poparli projekt uchwały przygotowany przez wójta Radosława Korzeniewskiego po uprzednich konsultacjach z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami. Ten, zaś zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami przewiduje zachowanie wszystkich obecnie istniejących szkół podstawowych i dostosowanie ich do potrzeb kształcenia w systemie ośmioklasowym.
Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017r. każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117), a zespoły szkół składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum przekształcają się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową (art.191). Z mocy ustawy gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszanie ( art. 127). Zgodnie z art. 129 istnieje możliwość przekształcenia likwidowanego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenia do ośmioletniej szkoły podstawowej. Obecnie w Gminie Dąbrówka funkcjonuje 1 samodzielne gimnazjum, 1 gimnazjum wchodzące w skład zespołu szkół oraz 3 samodzielne szkoły podstawowe i 1 szkoła podstawowa wchodząca w skład zespołu szkół.
Tym samym, z dniem 1 września 2017 r. na terenie gminy rozpoczną swoją działalność cztery ośmioklasowe szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach. (Uczniowie, którzy od września br. rozpoczną naukę w klasach I objęci będą już nowym, ośmioletnim systemem edukacji). Jednocześnie, wraz z dniem 31 sierpnia br. swoją działalność zakończą Publiczne Gimnazja w Dąbrówce i Józefowie (formalnie zostaną one włączone do Szkół Podstawowych w Dąbrówce i Józefowie, zaś klasy gimnazjalne nie będą już prowadzić naboru nowych roczników, ale zgodnie z reformą będą funkcjonować jeszcze przez dwa lata do czasu swego naturalnego wygaśnięcia).
Przyjęta uchwała określa również plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., jak również plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrówka na okres od1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., a także projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka, od dnia 1 września 2019 r.
Jak podkreślił wójt Radosław Korzeniewski, projekt uchwały został przedstawiony zainteresowanej społeczności lokalnej oraz pozytywnie zaopiniowany przez Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców szkół podstawowych. Przyjęta uchwała zostanie teraz przekazana do Kuratorium Oświaty w Warszawie w celu zaopiniowania, które będzie miało 21 dni na wydanie opinii.
/opr. R. S. Lewandowski/

1 495 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wypadek na drodze K – 62

Do wypadku z udziałem auta osobowego i ciężarówki doszło na drodze K – 62 w Kalinowcu, gm. Łochów. W wyniku...

Zamknij