ggg ggg ggg

Gaz do Łochowa zbliża się wielkim krokami

6 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Dobre podpisano Akt Erekcyjny pod budowę gazociągu gmin: Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów.

 

fot4W ubiegły czwartek w Dobrem odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę pierwszego odcinka gazociągu Dobre – Łochów. Udział w tym wydarzeniu wzięli m.in.: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, wiceprezes firmy Sime Polska Emanuele Seghezzi, dyrektor zarządzający Sime Jerzy Trzciński, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka, przedstawiciele Gaz System o/Rembelszczyzna oraz firmy Pegaz, która jest wykonawcą tej inwestycji. Zaraz po podpisaniu aktu wszyscy uczestnicy udali się do miejscowości Rudzienko, gdzie już niedługo rozpocznie się budowa redukcyjnej stacji gazowej, z której będzie zasilany gazociąg. Tam nastąpił historyczny moment dla tej inwestycji, czyli wmurowanie podpisanego wcześniej aktu. To właśnie w Rudzienku w najbliższych dniach rozpocznie się budowa 32 km odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, która zasili wspomniane wcześniej gminy. Całkowity koszt tej inwestycji szacowany jest na ponad 12 mln zł, z czego 6,8 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pn. „Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach: węgrowskim, wołomińskim i mińskim”. W realizację projektu jest zaangażowanych 25 podmiotów i instytucji. Całe zadanie jest podzielone na 5 etapów. Pierwsze podłączenia do sieci klientów indywidualnych z gminy Łochów jest planowane na rok 2018. W kolejnych latach inwestor, jakim jest Sime Polska planuje dalszą rozbudowę sieci gazowej.
Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o.o będzie przebiegać przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów oraz 3 powiatów: mińskiego, wołomińskiego oraz węgrowskiego. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.
Spółka poinformowała o swoich zamierzeniach podczas zorganizowanej 06 kwietnia b.r. prezentacji poprzedzającej wmurowanie Aktu Erekcyjnego. Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.
Przyłącze do sieci OGP Gaz-System, stację pomiarową oraz rozpoczętą 06 kwietnia budowę gazociągu Rudzienko – Dobre długości 2,4 km inwestor sfinansuje ze środków własnych. Na budowę pozostałego odcinka od granic Dobrego do Łochowa inwestor pozyska większą część środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kwietniu i w maju br. wyłonieni zostaną w drodze przetargów wykonawcy gazociągu magistralnego łączącego Dobre, Strachówkę, Jadów oraz Łochów. Budowa tych odcinków rurociągu ruszy w pierwszych dniach kwietnia. Całość sieci łączącej gminę Dobre z Łochowem to długość ponad 32 km i ma powstać do końca września 2017 roku. Spółka przewiduje, że techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu zostanie osiągnięta w październiku br. W kolejnych latach sieć gazowa będzie sukcesywnie poszerzać swój zasięg, tak, aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.
Punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego zostanie zlokalizowany we wspomnianym Rudzienku k. Dobrego. Powstaną tam dwie stacje gazowe wysokiego ciśnienia. Jedną z nich – pomiarową wybuduje GAZ-SYSTEM. Druga – redukująca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie, będzie własnością SIME.
Inwestorzy podkreślają bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych w fazie projektowania gazociągu. Samorządowcy liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców. W kolejnych latach w zależności od zainteresowania mieszkańców i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci. /oprac. J.Cz./

 

4 156 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Misterium Męki Pańskiej

9 kwietnia w Sanktuarium Św. Rodziny w Wyszkowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Chór dziełający przy tej parafii przygotował i wystawił...

Zamknij