ggg

Forum Przedsiębiorczości – wiedza niezbędna przedsiębiorcom

Forum Przedsiębiorczości Powiatu Węgrowskiego, które odbyło się 31 stycznia 2023 r. stało się istotnym narzędziem informacyjnym dla firm regionu w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia z programów proponowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz możliwości, jakie dają fundusze europejskie.

Organizatorami konferencji odbywającej się 31 stycznia 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie były: Senator RP Maria Koc i Starosta Węgrowski Ewa Besztak we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie. W spotkaniu udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Starosta Węgrowski Ewa Besztak i Wicestarosta Marek Renik, zastępca prezesa PARP Marek Różycki wraz z przedstawicielami PARP, lokalni samorządowcy, pracownicy PUP w Węgrowie a także liczne grono przedsiębiorców z terenu powiatu węgrowskiego.
Słowa wsparcia skierowała do uczestniczących w spotkaniu zebranych przedsiębiorców i przedstawicieli firm z powiatu węgrowskiego starosta węgrowski Ewa Besztak podkreślając, że samorząd docenia działalność przedsiębiorców i bardzo ceni to, że firmy dobrze sobie radzą w obecnej sytuacji. Stwierdziła, że zadaniem powiatu jest wspierać te wysiłki, a jednym z ważnych pytań jest to: Co jeszcze możemy dla was zrobić? Inicjatywa Forum Przedsiębiorczości wychodzi, więc naprzeciw tym potrzebom. Z kolei senator Maria Koc zaznaczała, że bardzo ważne jest, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjeżdża do takich małych miejscowości, aby zaprezentować programy na badania i rozwój, na innowacje, inwestycje, cyfryzację, którymi przedsiębiorcy będą zarządzać. Przedsiębiorcom podziękowała za działania i pracę, które niewątpliwie są skierowane na to, by ziemia węgrowska mogła się rozwijać i wyraziła nadzieję, że z otrzymanych informacji i programów skorzystają. Prowadząca forum dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie Anna Wieczorek, podziękowała wszystkim przybyłym na spotkanie za obecność i chęć poszerzania swojej wiedzy: „Myślę, że efektem tego spotkania będą nowe rzeczy, pomysły”. Za udział w forum podziękował przedsiębiorcom także poseł Maciej Górski zapewniając, że rządzący i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości chronią miejsca pracy, ale bez zaangażowania codziennej pracy tego efektu by nie było. „Nie mamy wzrostu bezrobocia i za to chciałbym Państwu – przedsiębiorcom podziękować”. Jak zapewniał zebranych zastępca prezesa PARP Marek Różycki w przygotowanej prezentacji będą pokazywać również przykłady trzech projektów wdrażanych przez przedsiębiorców z regionu węgrowskiego, które korzystały z programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą w ramach Grupy PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem Forum Przedsiębiorczości Powiatu Węgrowskiego było przybliżenie programów wsparcia, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania wśród tematów była poruszana aktualna oferta szkoleniowo-doradcza dla firm i nowe możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich. O możliwościach pozyskiwania funduszy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opowiedziała Pani Aneta Zielińska-Sroka, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu. Przedsiębiorcy uzyskali informację o nowej perspektywie na lata 2021-2027, dającej możliwość pozyskania środków finansowych dla wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw. W trakcie Forum poruszone zostały kluczowe tematy, dotyczące m.in.: innowacji, badań, inwestycji, rozwoju kompetencji pracowniczych. Ważnym elementem konferencji było zaprezentowanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich. Prezentacja multimedialna przedstawiała propozycje opisywane w formie modułów. Jedną z ciekawych nowości okazały się programy skierowane dla osób nieposiadających firm, niepracujących, czy emerytów. Wiadomości o możliwych do wykorzystania projektach były przedstawione bardzo szczegółowo i precyzyjne, a więcej informacji na ich temat można uzyskać na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie podane są terminy naborów, warunki do spełnienia, wielkość dofinansowania, zakres, itp. Wydarzenie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do bezpośrednich rozmów i konsultacji ze specjalistami z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
/oprac. J.Cz./

345 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzieje się w Ostrowi Mazowieckiej Luty 2023

Zamknij