ggg ggg ggg ggg

Festiwal Filmowy NNW – Łochów 2023

Tegorocznym „Retrospektywom Festiwalu Filmowego NNW – Łochów 2023” przyświecała idea przywrócenia pamięci i upowszechnienia wiedzy na temat postaw osób, które ryzykowały życie swoje i swojej rodziny, aby ocalić drugiego człowieka, które są doskonałym wzorcem w patriotycznym wychowaniu najmłodszych pokoleń Polaków.

Przybliżyliśmy również sylwetki bohaterów wywodzących się z naszych najbliższych okolic – w tym celu powstała wystawa „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – Gmina Łochów”.
„Retrospektywy Festiwalu Filmowego NNW – Łochów 2023” rozpoczęliśmy już od wtorku 24.10.2023 wydarzeniami towarzyszącymi, gdzie na spotkaniach z młodzieżą prezentowaliśmy wystawę przewodnią „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – Gmina Łochów” oraz „ Skazana: Lidia Lwow” wraz z filmem „Ulmowie. Błogosławiona rodzina”.
Oficjalne „Retrospektywy” rozpoczęły się 26.10.2023 warsztatami filmowymi przeznaczonymi dla uczniów klas 8 ze SP nr 3 w Łochowie. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznania się z filmami: ,,Ulmowie. Błogosławiona rodzina” w reż. Dariusza Walusiaka oraz „Stanisław Helski. Dlatego” w reż. Michała Torza, nagrodzonego Złotym Opornikiem 2023 na Ogólnopolskim Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Wieczorem zaprezentowaliśmy blok filmowy, podczas którego obejrzano filmy „Matusia” w reż. Macieja Fijałkowskiego i „Panna Opętana” w reż. Maciej Pawlickiego.
Drugi dzień Retrospektyw rozpoczęliśmy oficjalnym otwarciem wystawy „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – Gmina Łochów”. Prelekcję wygłosił pomysłodawca wystawy, dyrektor MiGOKu w Łochowie Artur Lis. Zaznaczył również, że w całym subregionie siedlecko-ostrołęckim najwięcej „Sprawiedliwych” znajdowało się w Powiecie Węgrowskim, a w samym powiecie najwięcej osób było w Gminie Łochów. Następnie w cyklu filmowym zaprezentowaliśmy filmy dokumentalne „Grupa Pileckiego”, w reż. Grzegorza Juchiewicza oraz „Życie za życie”,
po którym odbyło się spotkanie z autorem filmu Arkadiuszem Gołębiewskim.
Podczas uroczystej Gali zostały wręczone „Drzwi do wolności”. To wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświęcenie bohaterom „drugiego planu”, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego, ale także niosącym pomoc innym, z narażeniem własnego życia i swoich najbliższych.
W tym roku wyróżnieni zostali Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata :ś.p. Kazimiera i Bolesław Powierżowie (w imieniu uhonorowanych statuetkę odebrała córka Maria Barbara Piskorz);

ś.p. Mariana Mioduszewska i jej syn Stanisław Mioduszewski (odebrał syn – Jerzy Mioduszewski);

ś.p. Marianna i Leon oraz ich syn Stefan Lubkiewicz (odebrała Pani Grażyna Olton z domu Lubkiewicz, wnuczka).
„Drzwi do Wolności” otrzymał również Pan Paweł Wojciech Skupiński za działalność opozycyjną oraz organizację i propagowanie patriotycznych wydarzeń kulturalnych.
Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznej „Raduje się serce” w wykonaniu Katarzyny Piątkowskiej z akompaniamentem Wojciecha Świętońskiego.
Serdecznie dziękujemy za obecność na uroczystościach Burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu, Markowi Renikowi wicestaroście Powiatu Węgrowskiego, Ks. Prałatowi Tadeuszowi Osińskiemu, Radnym Powiatu Węgrowskiego i Gminy Łochów na czele ze Sławomirem Ryszawą – Przewodniczącym Rady Miasta Łochowa.
Równie serdecznie i gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego Wydarzenia:
uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz widzom. W tym roku gościliśmy na wszystkich pokazach ponad pół tysiąca osób. Jesteśmy dumni z takiego wyniku.
Organizatorem wydarzenia był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.
Wydarzeniu towarzyszyło stoisko z wydawnictwami Archiwum Akt Nowych.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego oraz Senator RP Marii Koc.
Projekt „Retrospektywy Festiwalu NNW Łochów 2023” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
/Opr. Koordynator Retrospektyw
w Łochowie: Urszula Stefańska
fot. Krzysztof Prochacki/

355 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z Arturem Barcisiem w Starej Elektrowni

Kto był, to wie że takie spotkania jak czwartkowy wieczór z Arturem Barcisiem należą do wyjątkowych i niezapomnianych. Pełna sala...

Zamknij