ggg

Eliminacje wojewódzkie w Ostrowi. Czego Jaś się nie nauczy… (21.02.2012)

Stare powiedzenie mówi, że „czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał”. Być może tę życiową mądrość mieli na uwadze organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który w tym roku odbędzie się już po raz 35!
Konkurs od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, być może także za sprawą cennych i atrakcyjnych nagród. W celu wyłonienia zwycięzców, organizowane są wielostopniowe eliminacje, od szkolnych, poprzez gminne, powiatowe, aż do wojewódzkich, których laureaci biorą następnie udział w finale krajowym.


Organizatorem eliminacji wojewódzkich jest Zarząd Wojewódzkiego ZOSP RP w porozumieniu i współdziałaniu z Komendą Wojewódzką PSP, Mazowieckim Kuratorium Oświaty. W tym roku odbędą się one nie w stolicy województwa, ani w żadnej byłej miejscowości wojewódzkiej, ale po raz pierwszy w mieście powiatowym – w Ostrowi Mazowieckiej. 17 lutego w ostrowskim starostwie powiatowym odbyło się spotkanie mające na celu przygotowanie tego przedsięwzięcia, w którym, zgodnie z przewidywaniami, udział weźmie blisko 120 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych. Razem z opiekunami, osobami towarzyszącymi, jurorami itd., do Ostrowi przyjedzie tego dnia około 200 osób z całego Mazowsza. Warto dodać, że w skali całego województwa, w konkursie weźmie udział ponad 5 tys. młodzieży.
We wspomnianym spotkaniu organizacyjnym udział wzięli między innymi: starosta ostrowski i jednocześnie wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zbigniew Kamiński, Andrzej Wyszogrodzki – prezes ZP ZOSP RP, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Krzysztof Hoffmann i jego zastępca st. bryg. Józef Warchoł, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Jolanta Rzepka i Dariusz Wojnowski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP Janusz Kryska i Michał Bałaga, druhowie z OSP Stanisław Olbryś i Adam Hyjek, a także dyrektor szkolnej bursy Elżbieta Sylwanowicz i dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Grzegorz Jasionowski.
Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego OSP przedstawili program eliminacji. Zostaną one przeprowadzone 14 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 przy ulicy Rubinkowskiego. Pierwszą ich częścią będzie około 45-minutowy pisemny test przygotowany przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej PSP. Po sprawdzeniu go przez komisję egzaminacyjną, do części ustnej zostaną wyłonione po trzy osoby z każdej grupy wiekowej, które uzyskają najlepsze wyniki w części pisemnej. W finale będą odpowiadały one przed komisją (i wszystkimi uczestnikami eliminacji) na wylosowane przez siebie zestawy pytań. Wyłonieni w ten sposób zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych, będą później reprezentowali Mazowsze w finale krajowym, który odbędzie się na początku czerwca w Wiśle. Jak podkreślali organizatorzy eliminacji, województwo mazowieckie cieszy się określoną renomą jeszcze z lat poprzednich, jeśli chodzi o sukcesy na szczeblu krajowym, gdzie jego reprezentanci niejednokrotnie już zdobywali laury.  Omówiono nie tylko najważniejsze szczegóły techniczne sprawnego przeprowadzenia eliminacji, ale zwrócono także uwagę na elementy towarzyszące, mające uatrakcyjnić gościom pobyt w Ostrowi oraz przybliżyć im gospodarza tego etapu ogólnopolskiego turnieju pożarniczego. Między innymi przewidywany jest koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zwiedzanie Komorowa oraz prezentacja multimedialna o powiecie ostrowskim i ochronie pożarowej na jego terenie.
 – Jest to duże wyróżnienie dla naszego powiatu i naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, a jednocześnie docenienie tego, co robimy tutaj od lat w celu podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej i edukacji pożarniczej wśród naszej młodzieży. Powierzenie nam organizacji tegorocznych eliminacji wojewódzkich jest najlepszym dowodem uznania dla naszych działań, tym bardziej, że młodzież z powiatu ostrowskiego od dawna zajmuje w tym konkursie wysokie miejsca – powiedział po zakończeniu spotkania starosta Zbigniew Kamiński
AM.

6 213 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Na ratunek zabytkom (21.02.2012)

Studenci Politechniki Warszawskiej opracowali plan zagospodarowania budynku starego szpitala w Pułtusku wraz z terenem. Projekt mógłby znacząco poprawić estetykę wokół...

Zamknij