ggg ggg

Dziesiąta na Mazowszu! (06.12.2011)

Biblioteka Publiczna w Broku zajęła wysokie 10 miejsce na Mazowszu oraz 131 w kraju, w rankingu przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita.
Od roku 2004 gazeta opracowuje i przeprowadza rankingi samorządów, oceniające nie tylko ich sytuację finansową, ale także działania mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy nagrodzono samorządy angażujące się w rozwój kulturalny swoich małych ojczyzn. Zdaniem pomysłodawców rankingu, gminne biblioteki są „najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów”. Gazeta we współpracy z Instytutem Książki opracowała ankiety oceniające pracę bibliotek w roku 2010 i w październiku rozesłała je do wszystkich gmin wiejskich, miejsko wiejskich i miejskich do 15 tys. mieszkańców, gdyż według organizatorów rankingu „…to właśnie w takich miejscowościach biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale także, a może przede wszystkim, oknem na świat, często jedynym promotorem kultury i wiedzy. Chcemy wykazać i wyróżnić gminy, które przekształcają biblioteki w takie właśnie miejsca…”. W ankiecie pytano między innymi o powierzchnię biblioteczną, godziny otwarcia, zatrudnienie i kwalifikacje personelu, dostępność dla osób niepełnosprawnych, posiadanie Internetu i własnej strony, wielkość księgozbioru, ilość tytułów prasowych, strategię gminy zawierającą rozwój biblioteki, wysokość dotacji, pozyskane środki pozabudżetowe, kółka czytelnicze i inne. Ankiety rozesłano do 2300 bibliotek, w tym także do Broku.
Wyniki rankingu zostały ogłoszone 23 listopada. O tym, że Brok zajął 10 miejsce na Mazowszu i 131 w kraju, dyrektor brokowskiej biblioteki Elżbieta Kaczyńska dowiedziała się od znajomych pań z Głównej Biblioteki Publicznej w Warszawie. – Wzruszyłam się. Popłynęły łzy radości i dziś również jest podobnie – opowiada Elżbieta Kaczyńska. I trudno jej się dziwić, gdyż sukces biblioteki nie wziął się z powietrza, ale z solidnej, kilkuletniej pracy.

Młodzi czytelnicy biblioteki w Broku z dyr. Elżbietą Kaczyńską

Biblioteka w Broku powstała w roku 1947. Gdy Elżbieta Kaczyńska rozpoczęła w niej pracę w roku 2004, księgozbiór liczył 11 016 woluminów i w znacznym stopniu były to pozycje przestarzałe. Przez następne sześć lat stopniowo wymieniono ponad 1/3 księgozbioru i dokonano nowych zakupów za dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (26 601zł). Do tego doszła dotacja własna oraz książki otrzymane w darze od czytelników. W rezultacie, mimo pozbycia się tak pokaźnej części starego księgozbioru, dzisiaj na bibliotecznych półkach brokowskiej biblioteki znajduje się już ponad 15 tys. pozycji (w tym wiele nowości), z których korzysta ponad 300 czytelników (w roku 2004 było ich 194). Ale działalność biblioteki to nie tylko wypożyczanie książek. Organizowane są tutaj wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi, przyciągające wielu brokowian, a także  konkursy dla dzieci i młodzieży. Biblioteka brała również udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w rankingu na najsympatyczniejsze biblioteki publiczne. Za zajęcie wysokiego miejsca w rankingu „Rzeczypospolitej”, brokowska książnica otrzyma w przyszłym roku dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na zakup wydawniczych nowości. Pani Dyrektor, szczerze gratulujemy i tak trzymać!
AM

1 405 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Cóś tu nie gra… (06.12.2011)

Od 30 listopada Ostrów ma dwóch (a w zasadzie dwoje) wiceburmistrzów. Do przebywającego od ponad miesiąca na lekarskim zwolnieniu Zbigniewa...

Zamknij