ggg ggg ggg

Dzień Samorządu Terytorialnego oraz 50-lecie Gminy Brańszczyk

W dniu 26 maja 2023 r. w gminie Brańszczyk miały miejsce obchody jubileuszu 50-lecia Gminy Brańszczyk oraz Dnia Samorządu Terytorialnego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku. Sekretarz gminy – Beata Wójcik powitała wszystkich zgromadzonych. Na uroczystości obecni byli: wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski, ks. prałat Andrzej Grzybowski, ks. kanonik Andrzej Polakowski, siostry zakonne, radni Rady Gminy Brańszczyk z przewodniczącą – Ewą Beatą Wielgolaską, sołtysi i przewodniczący osiedla, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych: dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty Michał Giers, kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, radni Rady Powiatu Wyszkowskiego – Jerzy Żukowski i Bogdan Pągowski, przedstawiciele środowisk naukowych: prof. Stanisław Białousz- honorowy obywatela gminy Brańszczyk, prof. Michał Marczak, Bronisław Wildstein, władze samorządowe gminy Brańszczyk z poprzednich kadencji: Marian Czyż i Henryk Maciejewski – naczelnicy gminy, wójtowie gminy – Sławomir Rutkowski i Mieczysław Pękul wraz z przewodniczącymi Rady Gminy Janem Sulichem, Stanisławem Kowalskim, Sławomirem Gałązką oraz Beatą Pieńkos, dyrektorzy placówek oświatowych: Karolina Dobosz, Agnieszka Eychler, Katarzyna Bloch, Renata Samsel, Marcin Kowalski, Krzysztof Wawrzyńczak, Elżbieta Kobylińska z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Waldemar Zioło z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej, pracownicy Urzędu Gminy w Brańszczyku oraz pracownicy emerytowani, pracownicy Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz pracownicy Biblioteki Gminnej.

Beata Wójcik przedstawiła program uroczystości oraz przypomniała rys historyczny tworzenia w Polsce jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Brańszczyk powstała na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 roku, która weszła w życie 1 stycznia 1973 roku.
Prelekcje na temat samorządu i administracji w gminie Brańszczyk na przestrzeni ostatnich 50 lat wygłosili Bronisław Wildstein, Ewa Beata Wielgolaska, Wiesław Przybylski oraz Marcin Grabowski. Głos zabrali również prof. Stanisław Białousz, prof. Michał Marczak oraz Marian Czyż.
Następnie miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń okolicznościowych oraz dyplomów. Samorząd gminy Brańszczyk ufundował medal pamiątkowy, który na awersie przedstawia herb Gminy Brańszczyk z napisem ,,50 lat Gminy Brańszczyk 1973-2023”, a na rewersie kontur gminy z podziałem na 3 parafie z miejscowymi kościołami symbolizującymi połączenie 3 gromadzkich rad narodowych Gminy Brańszczyk oraz Skansen im. Marii Żywirskiej dla upamiętnienia jednej z najważniejszych postaci ziemi brańszczykowskiej – etnograf Marii Żywirskiej.
Uroczystość uświetnił występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Porębie pod opieką dyrygenta Michała Sitka oraz koncert młodzieżowej Orkiestry Dętej „Darmanista” pod batutą Dariusza Pieńkosa.
Obchody zakończyły się uroczystą kolacją w Sali Bankierowej „Sylwia” w Nowej Wsi.

/Info UG Brańszczyk/

395 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XVIII Dzień Konia w Gulczewie

27 maja 2023 r. na dorocznym święcie konia spotkali się w miejscowości Gulczewo w gminie Wyszków mieszkańcy i miłośnicy jeździectwa....

Zamknij