ggg ggg ggg ggg

Dzień Patrona Szkoły

22 maja 2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie świętowano 7. rocznicę nadania imienia Technikum Nr 2 i ZS Nr 2, kolejną już 2. rocznicę nadania imienia LO oraz oddania do użytku pięknie wyposażonego pomieszczenia Firmy Symulacyjnej Helios Sp. z o.o.

Zebranych przywitała orkiestra Darmanista pod batutą Dariusza Pieńkosa oraz uczniowie szkoły Gabriela Bialik i Dawid Puścian. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły licznie przybyłych gości przedstawiła dyrektor szkoły Grażyna Kalinowska. W uroczystości udział wzięli m.in.: starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, wicestarosta Adam Mróz, przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk, wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Jolanta Stachurska, naczelnik Wydziału Edukacji starostwa Krzysztof Arbaszewski, naczelnik Ewa Ćwik, przedstawiciele policji, straży, Związku Piłsudczyków oraz Ligii Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie, Związków zawodowych, dyrektorzy jednostek samorządowych i oświatowych z Wyszkowa i powiatu, przedsiębiorcy. Pani dyrektor Kalinowska przedstawiła historię szkoły, osiągnięcia placówki i uczniów. Następnie zaprosiła gości do nowej pracowni, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie Firmy Symulacyjnej Helios Sp. z o.o. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Bogdan Pągowski – starosta Powiatu Wyszkowskiego, Jolanta Stachurska – wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce, ks. kan. dr Zdzisław Golan – proboszcz Sanktuarium Św. Idziego, Krzysztof Arbaszewski – naczelnik Wydziału Edukacji, Grażyna Kalinowska – dyrektor ZS nr 2 „Kopernik”.
Pomysł utworzenia szkolnej firmy symulacyjnej w „Koperniku” inspirowany był potrzebą doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów Technikum Handlowego, Technikum Logistycznego, Technikum Spedycyjnego w oparciu o nową podstawę programową wprowadzającą pracownie tj. symulacyjna firma handlowa, laboratorium transportowo-spedycyjne, pracownia spedycji. Istotą metody nauczania z wykorzystaniem przedsiębiorstwa symulacyjnego jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje, czy to biurowe, czy to handlowe, logistyczne, spedycyjne są identyczne z pracami prawdziwej firmy, z wyjątkiem konkretnych towarów i pieniędzy.

dscf1280
Firma Symulacyjna „HELIOS” Sp. z o.o. powstała dzięki zaangażowaniu i determinacji Dyrektor ZS nr 2, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ogromnemu wkładowi pracy i pomysłów uczniów. Szczególnie należy docenić projekt ucznia szkoły Cezarego Gawrycha. Wysiłek wniesiony w jej organizację z pewnością przyniesie pożądane efekty w postaci lepszego przygotowania do zdobywanego przez uczniów zawodu. Ocena dotychczasowej pracy młodzieży pozwala już teraz dostrzec korzyści wychowawcze: odpowiedzialność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, poszukiwanie źródeł informacji, współdziałanie, samokontrola, punktualność.
Pomieszczenie, w którym znajdują się działy firmy symulacyjnej urządzone jest na wzór autentycznego biura.

Firma Symulacyjna HELIOS wyposażona jest:
• w sprzęt komputerowy – 12 stanowisk , laptop, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę dokumentów,
• w 3 stanowiska egzaminacyjne w skład, których wchodzi: kasa fiskalna, waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych, metkownica
• zaplecze magazynowe: regały paletowe, kolektor danych, drukarkę etykiet kodów kreskowych, program do wyznaczania tras Cartall Truck.

Uczniowie będą zdobywali praktyczne doświadczenie w następujących działach: sekretariat, kadry, księgowość, marketing, handel, produkcja, logistyka, spedycja, magazyn oraz sprzedaż.
W najbliższym czasie firma zostanie zarejestrowana w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej firmy symulacyjnej http://helios.zs2wys.edu.pl/.
Po oficjalnym otwarciu wysłuchano krótkich prezentacji uczniów, którzy przedstawiali strukturę organizacyjną firmy:

Sekretariatu: Patrycja Rogalska – uczennica kl. I Technikum Organizacji Reklamy,
Kadry: Ewelina Rostek – uczennica kl. I Technikum Organizacji Reklamy,
Księgowość: Klaudia Pędzich – uczennica kl. I Technikum Handlowego,
Marketing: Cezary Gawrych – uczeń kl. III Technik Organizacji Reklamy,
Handel: Sebastian Ślusarz – uczeń kl. I Technikum Handlowego,
Produkcja: Kacper Wiśniewski – uczeń kl. I Technikum Handlowego,
Logistyka: Ewelina Tomczyk – uczennica kl. II Technikum Logistycznego,
Spedycja: Piotr Paśnik – uczeń kl. II Technikum Spedycyjnego,
Magazyn: Ludwik Szwaczyk – uczeń kl. III technikum spedycyjnego,
Sprzedaż: stanowiska egzaminacyjne dla Technikum Handlowego – uczennica kl. III Angelina Jarka, Łukasz Kandybowicz oraz Kinga Jarka.

dscf1299
W trakcie uroczystości goście podzielił się swoimi spostrzeżeniami. „Osiągnięcia są imponujące” – stwierdził starosta Bogdan Pągowski. Podkreślał, że jest to dobry rok dla szkoły: podjęcie decyzji o rozszerzenie placówki i powstaniu na jej bazie Centrum Edukacji Kopernik, podpisanie I etapu budowy boiska, z którego młodzież będzie korzystać już od września, rozmowy z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim na temat budowy hali sportowej. O wysokim poziomie szkoły mówiła Pani Wizytator, która następnie odczytała list od dyrektor Teresy Michalik. O długoletniej i dobrej współpracy szkoły i udziale w działaniach Ligii Morskiej i Rzecznej Oddział w Wyszkowie zapewniał komandor Julian Bielawski.
Tradycyjnie już zostały wręczone wyróżnienia „Serce za Serce” i w bieżnym roku otrzymali je: Elżbieta Rzeplińska i Wojciech Karpiński. Z kolei listy gratulacyjne „Kopernikus” otrzymało duże grono nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2.
O część artystyczną zadbała orkiestra Darmanista składająca się z uczniów szkoły.
/J.Cz./

Galeria zdjęć
2 991 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wybory
ANDRZEJ DUDA wygrał – mamy nowego prezydenta

Zamknij